събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

През декември отваря новата извънредна помощ в селското стопанство

Снимка: Pixabay

Нова помощ по украинската мярка ще отвори скоро. Предвижда се подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. да бъде отворена в началото на декември, а приемът да продължи по групи стопани до февруари 2023 г. Общият размер на финансовия ресурс по мярката не може да превишава 5% от общото участие на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в Програмата за развитие на селските райони за периода 2021 – 2022 г.

Според изискванията максималният размер на подпомагането по подмярката е в размер на левовата равностойност на 15 000 евро, при отчитане на предоставеното подпомагане по нотифицирана схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори. Условията може да видите тук.

Подпомагането по подмярката представлява еднократно платима сума в размер на:

 1. за площ с плодове:

а) до 4, 99 ха – 450 лева;

б) от 5 ха до 9, 99 ха – 2 000 лева;

в) от 10 ха до 19, 99 ха – 4 000 лева;

г) от 20 ха до 29, 99 ха – 7 000 лева;

д) от 30 ха до 49, 99 ха – 11 000 лева;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 25 000 лева;

 

 1. за площ със зеленчуци полски:

а) до 4, 99 ха – 400 лева;

б) от 5 ха до 9, 99 ха – 2 300 лева;

в) от 10 ха до 19, 99 ха – 4 500 лева;

г) от 20 ха до 29, 99 ха – 8 000 лева;

д) от 30 ха до 49, 99 ха – 12 500 лева;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 29 000 лева;

 

 1. за площ със зеленчуци оранжерийно производство:

а) отглеждани в отопляеми оранжерии – 29 000 лева;

б) отглеждани в неотопляеми оранжерии – 1 500 лева;

 

 1. за площ с маслодайна роза:

а) до 4, 99 ха – 200 лева;

б) от 5 ха до 9, 99 ха – 900 лева;

в) от 10 ха до 19, 99 ха – 1 800 лева;

г) от 20 ха до 29, 99 ха – 3 200 лева;

д) от 30 ха до 49, 99 ха – 4 800 лева;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 11 000 лева;

 

 1. за площ с винени лозя:

а) до 4, 99 ха – 300 лева;

б) от 5 ха до 9, 99 ха – 1 300 лева;

в) от 10 ха до 19, 99 ха – 2 500 лева;

г) от 20 ха до 29, 99 ха – 4 500  лева;

д) от 30 ха до 49,99 ха – 7 000 лева;

е) равна на 50 ха или над 50 ха – 20 000 лева;

 

 1. за площ със слънчоглед:

а) от 0,5 ха до 4,99 ха – 150 лева;

б) от 5 ха до 9,99 ха – 350 лева;

в) от 10 ха до 29, 99 ха – 850 лева;

г) от 30 ха до 99, 99 ха – 2800 лева;

д) от 100 до 149, 99 ха – 6 000 лева;

 

 1. за площ с гъби:

а) до 499, 9 кв.м. – 2 000 лева;

б) от 500 кв.м. до 999, 99 кв.м. – 6 600 лева;

в) от 1 000 кв.м. до 1499, 99 кв.м. – 11 600 лева;

г) от 1500 кв.м. до 1999, 99 кв.м. – 16 400 лева;

д) равна на 2000 кв. м. или над 2000 кв.м. – 29 000 лева;

 

 1. за брой овце и кози:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 650 лева;

б) от 50 бр. до 199 бр. – 2 150 лева;

в) от 200 бр. до 499 бр. – 5 150 лева;

г) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 17 000 лева;

 

 1. за брой биволи:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 2 000 лева;

б) от 50 бр. до 199 бр. – 7 000 лева;

в) от 200 бр. до 499 бр. – 24 000 лева;

 

 1. за брой млечни крави:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лева;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лева;

в) от 50 бр. до 199 бр. – 4 500 лева;

г) от 200 бр. до 499 бр. – 15 000 лева;

д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лева;

 

 1. за брой месодайни крави:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 400 лева;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 000 лева;

в) от 50 бр. до 199 бр. – 3 700 лева;

г) от 200 бр. до 499 бр. – 12 500 лева;

д) равен на 500 бр. или над 500 бр – 29 000 лева;

 

 1. за брой телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 1 000 лева;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 3 000 лева;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 10 500 лева;

г) от 100 до 149 бр. – 20 000 лева;

д) равен на 150 бр. или над 150 бр. – 29 000 лева;

 

 1. за брой телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца, от майки от специализирани месодайни породи:

а) от 5 бр. до 9 бр. –  2 000 лева;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 6 300 лева;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 20 500 лева;

г) със 100 бр. или над 100 бр. – 29 000 лева.

 

Виктор Павлов