събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Прием на проекти за напояване през 2024 ще има по мярка 4.1

Ще има нов прием за инвестиции в земеделски стопанства под мярка 4.1, за  напояване за 2024 година.

Бюджетът по процедурата е 50 млн. евро, като целта е да се подпомогнат земеделските производители в България, за изграждане на системи за напояване.

Инициативата е от съществено значение за подобряване на инфраструктурата и ефективността на водоснабдяването в земеделския сектор.

Кой може да кандидатства?

-Физически лица

-Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

-Групи и организации на производители.

Допустими разходи по проектите са Напителни инсталации, системи за съхранение на вода и др.

Виж пълните условия за кандидатстване в Календар за субсидии на НиваБГ.ком