петък, април 19, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Приемът по подмярка 4.1.2 е към края си,остават броени дни

Целта на тази подмярка е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства

3.28ХилядиЧетения
NivaBG.com

Фермерите, които искат да кандидатстват по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), трябва да побързат. Остават борени дни до приключването на приема. Крайният срок за подаване на проектите е до 17:30 часа на 22 октомври 2018 г. през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)  http://eumis2020.government.bg/.

По тази подмярка ще бъдат разпределени около 24 млн. лв. Важно за кандидатите е да знаят,че Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)  изготвя безплатно за фермерите проектни предложения по подмярка 4.1.2. Целта на тази подмярка е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства.
Безплатните за стопаните проекти се изготвят в рамките на друга подмярка – 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.
NivaBG.com
Виктор Павлов