Чумата по прасетата продължава да върлува. Още шест нови случая на заразени с африканска чума по свинете (АЧС) диви прасета установи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Животните са открити в областите Сливен, Разград и Търговище.

През миналата година болестта проникна в седем големи свинекомплекса, отглеждащи над 10 000 животни. Заради чумата бяха унищожени над 30% от промишлено отглежданите свине в страната.  В тези случаи, ако бъде открито дори само едно заразено прасе в стопанството, на унищожение подлежат всички обитаващи го свине.