сряда, май 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Проект:Фермерите описват изразходеното гориво

Предвидено е да се посочва основанието за ползване на техниката

Изисквания за земеделските производители за кандидатстване за държавна помощ Намалена акцизна ставка върху газьолаИзисквания за земеделските производители за кандидатстване за държавна помощ Намалена акцизна ставка върху газьола
2.13ХилядиЧетения
NivaBG.com

Нова проектонаредба ще кара  земеделските стопани да  вписват в специален регистър всеки литър изразходено гориво. Това предвижда Това гласи новата Наредба за реда и условията за водене на регистър  на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.


В регистъра фермерите  ще се вписват подробно данните за зареждане на земеделската техника извън обекта на стопаните, както и датата на зареждането на техниката, количеството на налятото гориво, землището, до което ще се транспортира техниката, регистрационния номер на всяка единица земеделска техника и не на последно място приблизителното количество на зареждане на всяка машина.

Предвидено е да се посочва основанието за ползване на техниката – вид и номер на документа за собственост, наем или други. В регистъра трябва да са описани също така идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра, датата на зареждане на обекта и количеството на горивото.

Според експертите, внесли проектонаредбата, несъмнено новите изисквания ще допринесат за по-висока събираемост на данъчни и митнически задължения.

NivaBG.com
Виктор Павлов