вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Проектът OrganicAdviceNetwork поставя началото на първата европейска мрежа от консултанти по биологично земеделие

18 партньори ще търст възможности за увеличаване на мрежата от консултанти в сферата на биологичното земеделие

 

През април 2024 г. проектът OrganicAdviceNetwork, финансиран от Европейската комисия и Швейцарския държавен секретариат за образование, научни изследвания и иновации, събра 18 партньори от различни европейски държави в Брюксел, в офиса на IFOAM Organics Europe, на тридневно събитие за планиране на първите стъпки на тази общоевропейска инициатива.

Съобразен с целта на ЕС за постигане на 25% биологични земеделски площи до 2030 г., като част от стратегията „От фермата до трапезата“, проектът е насочен към спешната нужда от квалифицирани консултанти в областта на биологичното земеделие. Основната му цел е да създаде и активизира мрежа от консултанти по биологично земеделие в 27-те държави – членки на ЕС, и в 7 други европейски държави.
Срещата даде възможност на партньорите по проекта да обменят опит, да открият разнообразието от консултантски услуги в областта на биологичното земеделие и да поемат отговорност за мисията на проекта.

През първия ден на началната среща Наталия Бжезина, служител по политиките в Европейската комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, и Селин Шоке, Отговорник за проектите в Изпълнителната агенция за научни изследвания, приветстваха сърдечно партньорите в консорциума. Те изтъкнаха ангажимента на Европейския съюз в подкрепа на научните изследвания и иновациите и подчертаха важната роля на проекта OrganicAdviceNetwork за постигане на целите на ЕС чрез укрепване на консултантските услуги в областта на биологичното производство.
IFOAM Organics Europe очерта предстоящите стъпки за създаване и активизиране на общоевропейска мрежа от консултанти и консултантски услуги за биологичния сектор.

В рамките на проекта ще бъдат организирани 30 посещения в пет географски зони, 20 посещения в секторите на полските култури и преживните животни и 10 посещения в секторите на зеленчуците, плодовете и лозарството. Предвижда се по-нататъшно активизиране на мрежата чрез дейности за непрекъснат обмен на знания. Те включват също така обучение за придобиване на меки умения и онлайн модули за обучение, обхващащи различни селскостопански теми, с цел подпомагане на нови и опитни консултанти по биологично земеделие. Специално внимание ще бъде обърнато на конвенционалните консултанти и на младите висшисти, желаещи да придобият умения в областта на биологичното консултиране.
Проектът също така ще идентифицира и популяризира успешни бизнес модели за структуриране и финансиране на консултантски услуги в областта на биологичното земеделие чрез „Конкурс за консултации в областта на биологичното земеделие“.
През последните два дни акцентът беше поставен върху идентифицирането на ефективни инструменти за обмен на знания, преодоляването на основните пропуски в знанията на съветниците и разработването на стратегии за набиране на съветници за дейностите по проекта. Участниците обсъдиха как най-добре да комуникират и разпространяват резултатите от проекта сред участниците в AKIS, както в рамките на биологичната общност, така и извън нея, а също и как да създадат синергии с други проекти, инициативи и политици на ЕС.

Учене на терен от фламандските партньори

Партньорите получиха възможност да задълбочат познанията си за консултантските услуги в областта на биологичното земеделие във Фландрия. Лиевен Деланоте, опитен консултант по биологично земеделие, представи експерименталната биологична ферма на INAGRO с площ 17 хектара, която дава възможност на консултантите по биологично земеделие да получат признание и доверие сред фермерите. Кармен Ландуйт от CCBT представи мрежата FORK, която улеснява потока от знания за биологичното земеделие между фламандските изследователски институти и земеделските производители. Екскурзията завърши в биологичната ферма „t Goed ter Heule“, семейна смесена ферма с площ 9 хектара, в която се отглеждат плодове, зеленчуци, кокошки и пилета за месо, овце и свине, близо до Кортрийк, с вкусна вечеря, приготвена с биологични продукти, произведени във фермата.

„ЕС си е поставил амбициозната цел 25% от земеделската земя да бъде БИО до 2030 г. Това означава нови 700 000 ферми да влязат в система на контрол. За да преминат преходния период и да станат успешни био производители им е необходима помощ – това са специалисти – консултанти (на Запад ги наричат съветници – advisors). Един съветник обикновено обслужва от 30 до 70 ферми. Това означава, че са следващите 6 години ЕС ще има нужда от 10 до 20 хиляди подготвени консултанти (съветници). Много често успешни консултанти са фермери с опит, не е задължително непременно да бъдат хора на заплата и с университетска диплома“, казва управителят на Фондацията за биологични земеделие БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов, който участва в срещата. „Нашият проект си поставя за цел да издири и действащи и потенциални бъдещи консултанти, да създаде европейска база данни, да покаже добрите примери, да организира обмяна на опит, да разработи учебни материали в 5 тематични области: полски култури, плодове, зеленчуци, лозя и преживни животни. Аз ще координирам работата по дребни преживни (овце и кози). Надявам се и България най-накрая да обърне внимание на тази тема!“

Въпреки че в проекта вече са включени консултантски служби от 14 европейски държави, OrganicAdviceNetwork горещо приветства нови и опитни консултанти по биологично земеделие да се присъединят към дейностите по проекта (кръстосани посещения, обучения за придобиване на меки умения, онлайн курсове и други дейности за обмен на знания).