вторник, юли 7, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Зърнопроизводство

Прогноза: 408 кг/дка среднен добив пшеница за страната

Очертава се Реколта `2020 да бъде в границите 4,7-4,9 млн. тона пшеница и приблизително 470-500 хил. тона ечемик

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) прогнозира  408 килограма от декар ще бъде средният добив от пшеница за страната. Данните от пълното обследване на културите, показват че общото състояние на пшеницата и ечемика е добро. Близо 5 млн. тона е очакваната зърнена реколта от пшеница тази година, обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на брифинг в Министерски съвет миналият петък. Тя подчерта, че и тази годината страната ни ще запази обемите си за самозадоволяване с хляб и фураж. По думите й, България е на едно от челните места по експорт на зърно за трети страни и ЕС. „Ще запазим категорично статута си на голям нетен износител на зърно и през настоящата маркетингова година”, отбеляза Десислава Танева. Тя допълни, че независимо от неблагоприятните за посевите агрометеорологични условия в настоящата стопанска година, се очаква добра реколта. „Прогнозите за очаквания добив на зърнопроизводителите са за 4,5 млн. тона. По прогноза на Комитета по полски култури и зехтин към Европейската комисия, страната ни очаква 5,8 млн. тона“, каза още министър Танева и изтъкна, че винаги реалните добиви са излизали с 10-15 % по-високи от прогнозните. Земеделският министър подчерта, че към момента не се очаква покачване на цените на продуктите от първа необходимост като брашно и хляб.

Очертава се Реколта `2020 да бъде в границите 4,7-4,9 млн. тона пшеница и приблизително 470-500 хил. тона ечемик.

От данните за 100%-ното обследване на есенните култури е видно, че състоянието на посевите с пшеница е добро” до „много добро” на 63,4% от площите за реколтиране(82,8%за 2019 г.) и 63,6% за ечемика (83,8% за 2019 г.).

В сравнение с данните от предходното обследване през месец април 2020 г., се вижда, че  през месец май, площите с пшеница в „добро и много добро състояние“ намаляват с 13,7 % (77,1% – м. април), а на ечемика с 10,2%  (73,8% – м. април).

Съпоставяйки данните от настоящата година, с тези от предходната 2019 година се отчита, че процентът на посевите с пшеница в „добро до много добро състояние“ е намалял с 19,4 пункта за пшеницата и с 20,3 пункта за ечемика, което се дължи основно на неблагоприятните климатични условия в периода на развитие на есенниците – дефицит на почвена влага през есента и пролетта и безснежна зима.

„Средно” е състоянието на 23,5% от посевите с пшеница и на 23,4% на ечемика. Посевите в „незадоволително” състояние са 13,1% при пшеницата и 13,0% при ечемика.

Подхранване с минерални торове е извършено върху 92,9% от засетите площи с пшеница или 10 638 хил. дка и 86,8% от ечемика или 1 114 хил. дка.С хербициди са третирани 89,4% от площите с пшеница или 10 238 хил. дка и 84,4% от ечемика или 1 083  хил. дка.Третирани срещу гризачи са 6,1% от площите с пшеница и 8,0% от ечемика.Срещу други вредители (болести и неприятели) са третирани 20,3% от посевите с пшеница (12,6% за 2019 г.) и 19,5% от ечемика (13,0% – 2019 г.).

NivaBG.com
Виктор Павлов