събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Зърнопроизводство

Прогноза: Тази година пшеницата ще е с около 15% над реколтата от 2020 г

Изминалата година беше трудна за зърнопроизводителите

115Четения

Изминалата година беше трудна за зърнопроизводителите.Добитото количество пшеница в България през 202-та бешее малко под обичайното, което варира от 4,8 до 6 млн. т заради сушата. Годишното потребление в България е около 1,5 млн. т, има и 1,2 млн. т запас. За 2021-ва първоначалните предвиждания на САРА за средния добив на пшеница през новата реколта е за нива около 4,90 т/ха. Общото производство се оценява на 5,8 млн.т., което е с около 15% над реколтата от 2020 г., когато прибраната пшеница падна на равнища отпреди 2015 година. Критични за нивата на добивите остават природните условия в следващите 2 месеца.

Първоначалната оценка за добива при ечемика през новата реколта е от 4,6 т/ха. Най-вероятностните максимални обеми при ечемика ще възлизат на 500 хил.т. Тези количества са близки до миналогодишните.

Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,7 т/ха. Общото максимално количество на добитата рапица за 2021/22г. се прогнозира на 400 хил.т., което е с 25% над нивото от 2020 г,когато производството падна на нива от 2012-2013 г.

Направените предвиждания за производството при есенните култури с обеми над показаните средни се оценява на + 30%, а за по-ниска реколта,с по-голям спад от тези средни,е с вероятност15% . Показаните средни с вариация + или -8% са изчислявани на 55%.

Засетите площи с есенни култури по оценки на САРАес 2-3% под миналогодишното. Площите,които се очаква да бъдат засети при пшеница са около 1,2 млн.ха,ечемика да остане на равнища около 115хил.ха,а рапицата да претърпи намаление до 120хил.ха. •Високите цени на всички зърнени и маслодайни стоки от началото на пазарната година се дължат повече на глобалното предлагане на пари, отколкото на фундаментални предпоставки на неравновесие между предлагане и търсене.

Виктор Павлов