събота, юни 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Производството на алтернативни протеини с много перспективи, но все още със слаб инвеститорски интерес

 

Консервативното отношение на администрацията, трудно променими потребителски нагласи и липсата на добре урегулирана регулаторна рамка не са единствените пречки пред развитието на иначе перспективни производства на алтернативни протеини, стана ясно по време на специализирана кръгла маса в София, организирана от Асоциацията на насекомовъдите в България. „Инвестициите в регионални компании, производители на алтернативни насекоми не са много и това се дължи основно на два фактора. Първият е че тези компании са все още малки за големите инвестиционни фондове и сумите които биха могли да се инвестират не са големи. Другият аспект е че малките фондове, склонни да дадат по-малки суми като инвестиции в подобни компании са насочени предимно към ит сектора. Липсата на достатъчно фондове, които биха дали например 3 млн. евро под формата на дялово финансиране, прави по-трудно инвестирането в алтернативни храни“, заяви Росен Иванов, основател на инвестиционния фонд Black Hill Capital. Според него интересът към инвестиции в производители на храни като цяло бавно ще се увеличава, като тласък на този процес може да даде наличието на няколко стратегически инвеститори, които да подпомогнат успешни предприемачи и така да се завърти колелото на екосистемата.

От една страна увеличаването на сделките с компании производители на храни според него ще зависи както от развитието на икономическата рецесия, така и от това, че алтернативните фондове имат достатъчно капитал, които да инвестират. „Инвестициите със сигурност ще продължат, но може би ще се стигне до намаляване на оценките на тези компании“, предположи експертът.

С оглед на задоволяване на продоволствената сигурност пазарът на алтернативни протеини в Европа в бъдеще макар и по-консервативен ще продължи да се развива . Според прогнозите до 2035 година приходите от производството на алтернативни протеини се очаква да достигнат до 290 трилиона долара. Що се отнася до Европа потенциалът на алтернативи протеини включително и от преработката на насекоми има още едно измерение, като вследствие на превръщането на отглеждането на насекоми в традиционен бизнес перспективите до 2025 година сочат, че секторът е способен да открие 30 хил. нови работни места. Към момента производителите на насекоми в Западна Европа са основно малки, средни и семейни компании. Инвестициите до 2025 година обаче се очаква да се увеличат до 3 млрд. евро.

По време на кръглата маса бяха засегнати както научната страна в производството на алтернативни протеини, така и мястото на технологиите и иновациите в процесите по промяна и еволюиране на представите ни за така наречените храни на бъдещето сред които и производството на алтернативни протеини.