четвъртък, август 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Промени предвиждат отпадане на регистъра на заявените за разрешаване пестициди

Депутатите хармонизират закона за защита на растенията с три европейски регламента

100Четения

Депутатите от земеделската комисия приеха вчера на първо четене промени в закона за защита на растенията. „Измененията целят хармонизирането му с три европейски регламента, които се отнасят до мерки за защита от вредителите, официалния контрол и въвеждане на хармонизирани показатели за риска както и промени свързани с административно-наказателните разпоредби касаещи опазване здравето на растенията“, каза пред депутатите заместник министърът на земеделието Янко Иванов, изброявайки мотивите за налаганите промени.

С приемането на тези промени по думите му се установява нов ред за превенция, откриване и унищожаване на вредители на един по-ранен етап. Това е и идеята на приетия през 2016 година европейски регламент 2031. „Целта е да се създаде една обща европейска рамка за действие за постигане на по-устойчива употреба на пестицидите и намаляване на рисковете от въздействието им върху здравето на хората и околната среда, и насърчаване внедряването и употребата на интегрирано управление на борбата с вредителите. Досега показателите за оценка от употребата на пестициди се определяха на национално ниво, така че с тези промени ще се постигне пълно хармонизиране на нашето и европейско законодателство“, поясни още Иванов.

По време на дискусията по законопроекта стана ясно, че с промените се предлага отпадане на създаването на регистър от БАБХ на заявените за разрешаване продукти за растителна защита. „На ниво ЕС няма хармонизирани процедури за одобряване на препаратите за растителна защита, и освен това у нас няма национална система за одобрение на препаратите, и ние не знаем дали припознаваме одобрените препарати от други европейски страни“, заяви Светла Бъчварова. :Това което предлагаме да отпадне е регистъра на заявените за разрешаване продукти, разясни зам. директорът на БАБХ Николай Роснев, като уточни, че това не означава да отпадне регистъра на разрешените продукти за растителна защита. Освен това с промените в закона се предвижда завишаване санкциите за неправомерно използване на препарати за растителна защита.