събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

Промените в стратегическия план през 2024 г.

Най-важните промени на ДЗЕС в ремонтирания Стратегически план

 

След броени дни изпращаме една от най-трудните години за българските земеделци, не само заради цените на продукцията, инфлацията и метеорологичните условия, но и заради административния хаос с новите правила за подпомагане, неясното законодателство и трудно изпълнимите изисквания.

През лятото Парламентът задължи Министерство на земеделието и храните да актуализира и коригира Стратегическия план, в който са събрани всички условия на екологичните стандарти, директните плащания и интервенциите за подпомагане.

На последното заседание на Комисията по земеделие, екипът на Министерството заяви, че промененият Стратегически план ще бъде изпратен за одобрение в Брюксел до средата на месец декември, след което предстоят преговори, а окончателните одобрени промени вероятно ще са ясни около месец март 2024 г.

Ето и кои са най-важните промени в стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), които МЗХ предвижда в изпратения за одобрение Стратегически план:

 

ДЗЕС 4

С промяната на ДЗЕС 4, минималната ширина на буферните ивици по протеженията на водни обекти се намалява от 5 на 3 метра. От Министерство на земеделието и храните очакват, че с това облекчение, повече стопани ще се възползват от Еко схемата за подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура.

 

ДЗЕС 5

ДЗЕС 5 е един от стандартите, който предизвика широка дискусия и недоволство от страна на стопаните, поради задължителното изискване за напречни обработки на наклонените парцели. Редица стопанства не разполагат с нужното оборудване, но с промяната на стандарта се добавят като допустими и вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата, с мотив да се предотврати рискът от обръщане на техниката и инциденти.

 

ДЗЕС 6

Стандартът предизвика остри реакции и беше най-силно критикуваният от стопаните и браншовите организации. Дори администрацията се затрудни с прилагането му, като информацията за наклоните стана ясна след подаването на заявленията, а и до момента няма детайлна информация как ще се контролира спазването през зимния чувствителен период за парцели, които са с нов ползвател от октомври 2023.

С промените на стандарта, МЗХ все пак предвижда облекчение за стопаните като летният период се скъсява с един месец, зимният отпада изцяло, срокът за осигуряване на последваща растителна покривка се увеличава от 2 на 6 седмици, а видовете минимална почвена покривка са допълнени.

Изпращането на предложенията е първата стъпка от целия процес и продължаваме да следим преговорите, промените и дали Комисията ще приеме изцяло исканията на България.