събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Промените в закона за пчеларството разбуниха депутатски и браншови страсти

Около 1 000 възражения победиха спорни поправки

ДФ „Земеделие” обработи всички заявления за подпомагане по Мярка D „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Общността” от Националната програма по пчеларство.ДФ „Земеделие” обработи всички заявления за подпомагане по Мярка D „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Общността” от Националната програма по пчеларство.
336Четения

Гражданското общество показа силата си и по време на последното заседание на земеделската комисия бяха отхвърлени част от спорните промени в преходните разпоредби на законопроекта за изменение на закона за пчеларството, предвиждащи улесняване на разчистването на самозалесили се земеделски земи. То внесе близо 1 000 възражения до земеделската комисия за предложените спорни промени.

Това като цяло обаче не спря ударната законотворческа дейност, като беше направен опит през законопроекта за пчеларството да се направят промени в цели пет закона, включително и в този за водата с направено в последния момент и невходирано предложение на Валери Симеонов.

По време на дискусиите по спорните промени, Александър Сабанов се аргументира с проблема за общинските полски пътища, които навлизат в нивите и са били унищожавани от хората, занимаващи се с дърводобив. „Ние искаме предварително да се заявява, кои полски пътища ще се ползват от добиващите дървесина, за да не се заявяват от земеделските производители за да се избегнат конфликти и унищожаване на земеделска продукция, заяви Сабанов“ . Според Тома Белев от „Зелени закони“ промени са нужни, но не и да се правят по този начин. Бюрхан Абазов уточни, че процедурата е разписана точно от гледна точка на масивите за ползване, а не от гледна точка на това, което се прави в горите.

Той коментира пред медиите, че авторството на подобна практика, която влиза в разрез с нормалните разбирания за парламентарна етика е изцяло на управляващите от ГЕРБ, които така прескачат всякакви дискусии, а да не говорим за обществено обсъждане. По принцип не е изключено да се правят промени в закони в същата сфера на дейност в случая земеделския сектор, но до подобно нещо се е прибягвало само при наличие на технически промени свързани с изискванията на Брюксел за включване на европейските разпоредби. Той даде пример за неправомерно прилагане на тази практика с променив закона за железопътния транспорт, през чиито преходни и заключителни разпоредби се правят промени в закон, касаещ състава на бордовете на държавните дружества.

Но да се върнем към закона за пчеларството. Какво приеха депутатите. Те потвърдиха приетите на първо четене промени, предвиждащи да отпадне регистрацията на пчелините в кметствата, а те да се регистрират единствено към агенцията по храните. От опозицията опонираха че подобно решение не само  няма да намали, но и ще увеличи административната тежест особено върху малките пчелари.

Беше приета друга промяна предвиждаща замяна на националния браншови пчеларски съюз с консултативен съвет към земеделското министерство, което предизвика реакции както в депутатите на опозицията, които го определиха като отказ от държавна политика и държавническо мислене, така и от бранша в лицето на Сребрин Илиев. От агроведомството се аргументираха за направената промяна с това, че съществуващата браншова организация не е спряла роенето на организациите в пчеларския бранш и беше направена аналогия със съществуващия консултативен съвет по животновъдство.

„Предложения законопроект не е предложен за обсъждане от националния браншови пчеларски съюз, и не е изготвена междуведомствена група, а и изготвен от дирекция „Животновъдство“ в разрес с изискванията на закона за нормативните документи“, заяви депутатът Румен Георгиев.

“Госпожа Василева от дирекция „Животновъдство направи едно велико правно откритие, че трябва  да има процедура за признаване. В закона ясно е разписано и Националния браншови пчеларски съюз никога не се е борил срещу това, да има други пчеларски организации. Той не е пчеларска а междупрофесионална организация , и тази политика от 2009 година обърка сектора. Да ,по закон тя е единствената организация, която защитава интересите на пчеларството като сектор“, заяви Сребрин Илиев. Той припомни, че националната браншова организация на пчеларите е била създадена по времето на бившия земеделски министър Нихат Кабил, и попита , дали премиера Борисов знае какво се случва в комисията по земеделие. Илиев припомни, че благодарение на това, че е създадена подобна организация, е било възстановено  членството на страната ни в световния пчеларски съюз. Той даде за пример Чехия, в чийто браншови пчеларски съюз членуват 1502 организации, а Румъния е създала подобна на нашата организация, в която членуват над 80 пчеларски организации.

 

Вендета след сигнал за незаконен износ на пчелен мед и правни абсурди съзряха браншовици

 

„Вендетата срещу Националния браншови пчеларски съюз е от 2019 година след като организацията е внесла сигнал до министър Танева за контрабанден износ на четири камиона с пчелен мед от Пловдив“, заяви още Илиев.

Според него опитите за приравняване на пчелините към изискванията на член 137от закона за ветеринарно-медицинската дейност ще доведе до още по-големи дефекти. „Никога у нас не е имало двойна регистрация на пчелините. Единствената регистрация е била по член 1 от закона за пчеларството, или така наречената регистрация на собственост. Пчелин не може да бъде регистриран като животновъден обект по смисъла на член 137 по ред причини. Според параграф 33 от заключителните разпоредби на закона за животновъдството пчелите не се признават като животни. Сега предлаганата промяна в член 8 от закона за пчеларството препраща и показва, че трябва да има регистрация по член 137 която обаче не може да бъде направена“, каза още Илиев, и попита, какво ще се прави с досега регистрираните като животновъдни обекти пчелини. Илиев уточни, че браншовия пчеларски съюз никога не е имал нищо против ветеринарния контрол, но пчелините не могат да се регистрират като животновъдни обекти по смисъла на горния член от закона  за ветеринарно-медицинската дейност.

„Ние имаме правен парадокс, не два режима на регистрация, а разрешителен режим от кметовете и кметските наместници за временно разполагане на пчелини“, допълни още той. Според него има специален закон за пчеларството, който урежда всички специфични въпроси и не е редно през него да се прави препратка към общи законодателни актове, уреждащи проблемите на животновъдството. „Ако искаме да имаме специален закон, трябва да действаме по него, ако не да го премахнем, и да уредим пчеларството с общата уредба“, каза Илиев. Другият правен абсурд, който съзря браншовикът е, че в предлаганите промени се говори за „настаняване на пчелни семейства“, което е в разрес с европейския регламент който говори за настаняване на пчелни кошери.