вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Промяна в условията за активен фермер за Кампания 2024

Директни Плащания 2024 - нови условия

Министерство земеделието стартира информационна кампания за директни плащания 2024 година в Пловдив.

Ето какви са основните промени, за които се очаква одобрение.

Ечемик LG Zebra

Активен фермер

Промяна в условията за участие за директни плащания в частта активен фермер включва: намаляване на условието за  операторите да имат оборот от земделска дейснот от минимум 1/3 на 10%.

УСЛОВИЯТА ДО 2023 ГОДИНА

Всички земеделски стопани, които са физически лица, е достатъчно да имат регистрация по Наредба №3 (Национален регистър на земеделските стопани). Това автоматично ги прави активни земеделски стопани. Всички юридически лица, които имат код на икономическа дейност „земеделие“ и са регистрирани по Наредба №3, също не трябва да предприемат нищо. 

Юридическите лица, на които код на икономическа дейност не е „земеделие“, защото имат и други дейности като търговия, преработка, транспорт и др., могат да докажат, че са активни фермери по следния начин:  

•    За тях също е задължителна регистрацията по споменатата Наредба №3. Най-малко една трета от приходите им трябва да са от земеделска дейност. Това се доказва през годишните отчети, които се подават към Търговския регистър, удостоверен от НСИ.
•    Ако земеделският стопани не е получил една трета от приходите си от земеделска дейност и поради тази причина не може да се счита за активен фермер, то той има още една възможност и тя е следната – да докаже приходи.
•    Най-малко 5 % от приходите му трябва да са от субсидии – от директни плащания. 

Изискванията са валидни за всички, упражняващи земеделска дейност.

Промени в Еко-схемите

Разграничени са покривни от междинни култури в ЕКО-ЗВВП в една от практиките на еко-схемата. Покривните култури трябва да са на полето от 15 октомври до 15 февруари 2025г.

Междинните култури трябва да са на полето от 1 октомври до декември 2024 г.

Разделиха се органичните подобрители по различните видове подобрители.

ЕКО-НИП, схемата се разделя на 2 практики едната с феромонови уловки, а другата – 2ра професионална група на употреба.

 

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОМЕНИ /ОСТАНАЛИТЕ ЕКО СХЕМИ И ЗА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА /ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ В КАЛЕНДАР ЗА СУБСИДИИ НА НИВАБГ.КОМ ТУК