четвъртък, януари 20, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Проверките за междинни култури ще вървят до 1 ноември

Забранено е използването на продукти за растителна защита

Проверките на междинните култури, които трябва да са засети до края на август ще продължат до 1 ноември. За да получат зелени директни плащания, земеделските стопани следва да спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и за околната среда, а именно диверсификация на културите, поддържане на съществуващи постоянно затревени площи и наличие на екологично насочена площ (ЕНП) в рамките на земеделската площ.

Задължително условие е междинните култури да не са налични на полето след 15 април на годината, следваща годината на кандидатстване. За площите с междинни култури, които се използват като ЕНП, има забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ).

Междинните култури са една от възможностите за изпълнение на наличие на ЕНП в стопанството. Междинни култури са смески от житни култури (ръж, тритикале, ечемик, пшеница, овес, лимец, просо, сорго и метла) и нежитни култури (грах, фий, звездан, еспарзета, леща, фасул, нахут, бакла, лупина, бурчак, соя, синап, репко, фуражна ряпа, рапица) със слята повърхност, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура.

Виктор Павлов