ДФЗ публикува индикативния график за предстоящите оторизации по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2021. Както всяка година, най-важен е въпросът кога ще дойдат плащания, тези по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Във графика са заложени датите от 10 до 20 декември 2021.

В периода 01-10 юни 2022 ще се извърши окончателното плащане по СЕПП, като оторизацията по предварителен слой е планирана за месец декември 2021 г. За сравнение през 2020 г. 54 760 земеделски стопани получиха 683 361 861 лв. по СЕПП. Плащанията бяха преведени на 16 декември по индикативна ставка 21,017 лв/дка.

Друго също толкова чакано плащане е това по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3). Според индикативния график тези плащания ще бъдат преведени също в периода от 10 до 20 декември 2021 г. А пък в периода 10-30 май ще се извърши окончателното плащане.

От Фонда припомнят, че индикативният график за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите оторизация към тях.