понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ръст в търговията и потреблението на пшеница през текущия сезон прогнозират експерти

От IGC повишиха оценката си за крайните запаси от царевица

В своя редовен отчет за основните показатели при зърнените и маслодайни култури от Международния съвет по зърното този път повишиха своите оценки за търговията и потреблението на пшеница, съобщава „Зерно Онлайн“. Повишаването на тези прогнозни оценки доведе до намаляване на прогнозата за крайните запаси, които се очаква да достигнат до 291 млн. тона.

Оценката за глобалното производство на пшеница е повишена до 764 млн. тона най-вече заради положителните корекции на руската реколта с 1 млн. тона и на производството в ЕС с 0,8 млн. тона. Това е позволило да се компенсира очакваното по-слабо производство в някои страни като Украйна (-1 млн. т и САЩ (-0,2 млн. тона) . Прогнозата за глобалния експорт е повишена най-вече заради страни като Австралия и Канада, като експортният потенциал на ЕС също е повишен с 1,9 млн. тона. За Русия също се прогнозира увеличение на износа с 900 хил. тона, докато за Украйна оценката е намалена с 0,5 млн. тона.

В света

Октомври 20/21 в млн. тона

Изменение спрямо септември в %

Изменение спрямо 2019/20 г. в %

Начални запаси

278,00

-0,36

6,1

Производство

764,00

0,13

0,1

Предлагане

1042,00

0,00

1,7

търговия

185,00

1,00

0,0

Потребление

751,00

0,27

0,7

Крайни запаси

291,00

1,02

4,7

 

Що се отнася до царевицата от Международния съвет по зърното намалиха своите прогнози за предлагането и крайните запаси през тази стопанска година. Оценката за глобалната реколта е намалена най-вече заради очакваното по-слабо производство в ЕС (-4,9 млн. тона), Украйна (-2 млн. тона) и САЩ (-2,6 млн. тона). Увеличението в търговията с тази култура се очаква да обезпечат основно САЩ и Бразилия. По-малък експортен потенциал съответно с 0,8 млн. тона и 1,5 млн. тона се прогнозира за страните от еС и Украйна. По-слабите крайни запаси ще се дължат най-вече отново на САЩ и Бразилия.

 

В света

Октомври 20/21 в млн. тона

Изменение спрямо септември в %

Изменение спрямо 2019/20 г. в %

Начални запаси

296,00

1,33

9,5

Производство

1156,00

0,34

2,8

Предлагане

1452,00

0,55

0,1

Търговия

180,00

1,12

4,0

Потребление

1173,00

0,26

1,6

Крайни запаси

279,00

2,11

5,7