събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро
ПРСР 2014-2020

Равносметка: 2019-та донесе 2,8 млрд. лв. за агробизнеса и селските общини

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро

Забавянето по ПРСР 2014-2020 вече е наваксано и няма риск от загуба на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони

През 2019 г. ДФ „Земеделие“ – РА изплати в подкрепа на аграрния бизнес и общините от селските райони близо 2,8 млрд. лв. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Васил Грудев. До края на декември по ПРСР 2014-2020 са подписани 6 577 договора за 3,934 млрд. лв. Изплатени са над 2, 260 млрд. лв. Само по инвестиционните и публичните мерки от ПРСР през 2019 г. са преведени 510 млн. лв.

Грудев уточни, че забавянето по ПРСР 2014-2020 вече е наваксано и няма риск от загуба на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони. За първи път плащанията по площните мерки от ПРСР са наредени в края на годината вместо през следващата, както беше практиката досега. Изплатени са 86 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелстваните райони.

Над 2 млрд. лева са преведени по схемите и мерките на директните плащания. От тях за Кампания 2018 бяха изплатени 1 146 515 284 лв. и още над 881, 458 млн. лв. за Кампания 2019. Само в рамките на последния месец фермерите получиха над 1 млрд. лева. От тях по СЕПП се разпределиха 635 млн. лв. на 56 524 земеделски стопани. От началото на месеца по банковите сметки на животновъдите поетапно постъпиха над 160 млн. лв.

По линия на пазарните мерки през 2019 г. са изплатени общо 65,5 млн. лв. Най-много средства са наредени по училищните схеми – близо 25 млн. лв.
По новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. бяха преведени общо 27,5 млн. лв. От тях по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” са извършени плащания за близо 19 млн. лв., а по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ са наредени още 8,5 млн. лв.

По Националната програма по пчеларство 2017-2019 г., която вече приключи през 2019 г., са платени 3,6 млн. лв. За тригодишния период на прилагане на програмата пчеларите са подпомогнати с общо 10,7 млн. лв. Отделно по схемите на държавните помощи са платени близо 154 млн. лв., като най-голяма подкрепа имаха животновъдите.

От помощта de minimis най-много средства бяха предоставени на стопани, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Субсидии, в размер на 23,7 млн. лв., получиха 13 976 фермери. За други 146 стопани, които създават и поддържат родословна книга и генетичните качества на животните бяха предвидиха 7,2 млн. лв. По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 са усвоени 33 млн. лв.

Виктор Павлов