четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Разглеждат последните проекти по общинската мярка

На оценка подлежат проекти с минимум 21 точки

График дни отворени врати ДФЗ

Във фонд “Земеделие” са почнали да разглеждат последно подадеи проекти по общинската мяка 7.2. бъдат оценени са на общини, получили минимум 21 точки.В информацията се припомня, че на последната оценителна комисия бяха одобрени 12 проектни предложения за реконструкция и модернизация на уличната мрежа на малки общини, които попадат в селските райони на страната