четвъртък, януари 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

РЕДИГО® ПРО 

Оптимална защита срещу комплекса от болести, пренасяни чрез семената и почвата (в т.ч. кореново гниене и снежна плесен)

1.98ХилядиЧетения

РЕДИГО® ПРО – Оптимална защита срещу комплекса от болести, пренасяни чрез семената и почвата (в т.ч. кореново гниене и снежна плесен)

 

Защо да избера РЕДИГО® ПРО? 

 

РЕДИГО® ПРО спомага за:

  • Пълен контрол на почвени патогени като снежна плесени кореново гниене, които могат да редуцират добива с до 40 %. Основната и най-ефективна борба срещу тези патогени е превантивната чрез обеззаразяване на семената.
  • Отличен старт и мощно развитие на младите растения през есента както на листната маса, така и на кореновата система.
  • Равномерно поникване, гарниранпосев и здрави растения.
  • Интензивно братене и достигане на оптимална фаза за презимуване.

Допълнителни предимства:

 

  • Вариращата дозa на РЕДИГО® ПРО дава възможност за гъвкавост при третиране  спрямо очакваните проблеми и възможностти  на фермера.
  • Ако се нуждаете от действие основно срещу твърда и праховита главня, може да заложите на по-ниската доза от 50 мл/100 кг семена, която дава и икономически предимства.
  • Ако желаете пълен контрол на всички болести, пренасяни чрез семената и почвата, в това число кореново гниенеи снежна плесен, е необходимо да използвате доза от 66,7 мл/100 кг семена.
  • РЕДИГО® ПРО дава интензивно червено оцветяване на семената.
  • РЕДИГО® ПРО е регистриран във всички житни култури – пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. Това дава удобство при производство на различни житни култури в стопанството, като не се налага смяна на продукта в процеса на третиране.За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.