сряда, юли 15, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Розоварна отрови водите на река Стряма

На собственика на розоварната е разпореденео да почисти замърсения участък от дерето

1Четене

Проверка на три контролни инструкции установи следи от замърсяване на река Стряма от розоварна в карловското село Слатина, съобщава БНР.

Гражданин е подал сигнал и той е проверен на място от служители на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив.

При проверката не е установено заустване на отпадъчни води. Открити са два нерегламентирани отвора и една тръба за заустване на отпадъчни води.

Взети са водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване. Те ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Открит е и незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа. В рамките на проверката помпата е била демонтирана.

На дружеството е разпоредено да почисти замърсения участък от дерето.

РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.

Снимка: БНР

Виктор Павлов