понеделник, септември 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Румъния стана лидер по експорт на зърно в ЕС

Износът на зърно изостава спрямо миналата година

selfp

С 23% дял от общоевропейския експорт на мека пшеница за трети страни, Румъния се превърна в лидер сред страните от ЕС, информира „Зерно Онлайн“. На страната ни се пада дял от 18,5% , което я нарежда пред Франция с дял от 16,5%. Към 18 юли за трети страни са изнесени 371 131 тона мека пшеница, което е с 5,5% под изнесените количества пшеница за аналогичния период на миналата година.

Общо от началото на сезона до сега страните от ЕС са предложили на пазара 823 309 тона зърно, което е с почти 50% под нивото на експорта за същи период на миналата одина. За същото време страните са внесли 594 449. тона пшеница, което е с 29% под нивото за същия период на 2020/21 година.

По-бавно върви и износът на ечемик, който спрямо същия период на миналата стопанска година изостава с над 50%. На трети страни до момента са били продадени 280 121 тона ечемик, като монополист при износа на тази култура с дял от 87% се явява Румъния. В самото начало на сезона износът на царевица за трети страни е оскъден- едва 45 хил. тона. ++