вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХПРСР 2014-2020

Румен Порожанов: Ефективността на инструментите за подпомагане на младите земеделски производители трябва да се подобри

Обновяването на поколенията в селското стопанство бе във фокуса на неформалната среща на министрите по земеделие в ЕС, което се проведе в София.

Обновяването на поколенията в селското стопанство бе във фокуса на неформалната среща на министрите по земеделие в ЕС, което се проведе в София.

Обновяването на поколенията в селското стопанство бе във фокуса на неформалната среща на министрите по земеделие в ЕС, което се проведе в София.

В контекста на Общата селскостопанска политика след 2020 бяха обсъдени предизвикателствата, свързани със застаряването на населението, ангажирано със селскостопанска дейност и обезлюдяването на селските райони.

„Обновяването на поколенията е изключително важно за всички земеделски производители в ЕС, за бъдещето на европейския селскостопански сектор и за обществото като цяло. Целта налага търсене на ефективни решения за привличане на младите хора в сектора на земеделието“, заяви председателя на Съвета на ЕС Румен Порожанов.

Той подчерта, че успешното реализиране на процеса по обновяване на поколенията е ключово условие за гарантиране на устойчив, конкурентоспособен и проспериращ земеделски сектор.

На 21 май т.г. Председателството разпространи документ за структуриране на дискусията, в който, на първо място, е откроена важността на темата за обновяване на поколенията, като същевременно са посочени инструментите за подпомагане на младите земеделски производители, които предлага Общата селскостопанска политика (ОСП) в настоящия програмен период.

В тази връзка е поставен акцент върху необходимостта от повишаване на ефективността и развитието на настоящите прилагани инструменти за подпомагане на младите земеделски производители, в контекста на ОСП след 2020 г., при ясно отчитане на националните и регионални специфики на отделните държави членки.

„Несъмнено, стартирането на дебат по тази тема е необходимо и навременно“, категоричен бе министър Порожанов.

По време на неформалното заседание, министрите за първи път имаха възможност да обсъдят първоначалните законодателни предложения на Европейската комисия за ОСПслед 2020 г. Официалното представяне пред Съвета на ЕС ще бъде на последното заседание под българското председателство – 18 юни 2018 г. в Люксембург.