четвъртък, декември 7, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бабх

Само 12 са лабораториите за изследване на трихинелоза

Средно по 2000 проби от глигани се изследват на излет

12 държавни актедитирани лаборатории в страната правят изследване за трихинелоза. Те са разположени в градовете: Враца, Габрово, Варна, Шумен, Благоевград, София (две лаборатории), Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен и Велико Търново. Акредитирани лаборатории за изследване на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) от системата на БАБХ са три: в София, Велико Търново и Стара Загора. За АЧС и трихинелоза има акредитирани и частни лаборатории. За АЧС те са две – в Русе и Пловдив. За изследване на болести по животните има акредитирани 6 лаборатории, като те са разположени в София, Русе, Царацово, Пловдивско и Велико Търново. Частните лаборатории, акредитирани за изследване за АЧС обаче не извършват изследване на диви свине, допълват от БАБХ. Пробите от диви свине се изследват само в лаборатории от системата на БАБХ. Агенцията поема изследването на АЧС при диви свине и то е безплатно за ловците. Това води до забавяне на пробите.

По данни на Българската агенция по безопасност на храните средно по 2000 проби от диви прасета се изследват за Трихинелоза и Африканска чума по свинете (АЧС) на всеки ловен излет тази година. За 1 месец, от началото на ловния сезон на 5 октомври до 3 ноември, в Модул „Лов“ са въведени данни за отстреляни 8160 диви свине. Проби за изследване са взети от всички отстреляни или намерени мъртви животни. Положителен резултат за АЧС са дали 44 проби.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) създаде и въведе в експлоатация софтуерно приложение Модул „Лов“ в работата на всички лаборатории, извършващи такива изпитвания. 12 са държавните акредитирани лаборатории, които изследват за трихинелоза. Те са разположени в градовете: Враца, Габрово, Варна, Шумен, Благоевград, София (две лаборатории), Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен и Велико Търново. Частни акредитирани лаборатории, които работят с Модула, също ще могат да изпитват проби за трихинелоза. Трите акредитирани лаборатории от системата на БАБХ, които изследват за АЧС са в градовете София, Велико Търново и Стара Загора.

Данните за пробите се въвеждат от ловците в Модул „Лов“ в електронен формат през мобилно устройство, вместо на хартия. Всяка проба е обозначена с баркод, чрез който тя се идентифицира при постъпване в лабораторията. След изпитването резултатът се въвежда отново в електронната система, като по този начин подателят може веднага да получи информация за него, чрез своето мобилно устройство. Резултатът може да бъде проверен също и на сайта на Агенцията по храните.

Виктор Павлов