вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Mорфологични и биологични особености на Доматен миниращ молец
Зеленчукопроизводство

Само до 1 ноември се приемат документите за помощ срещу доматен миниращ молец

Mорфологични и биологични особености на Доматен миниращ молец

Утвърденият финансов ресурс за помощта за Tuta Absoluta е в размер на 500 хил. лв.

1.61ХилядиЧетения

До 1 ноември оранжерийните производители кандидатстват

за помощ за борба с вредителите

 

До 1 ноември оранжерийните производители могат да кандидатстват за подкрепа за борба с вредителите по доматите. Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 500 хил. лв.

Със средствата ще се компенсират разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец.

В срок до 25 ноември кандидатите по схемата трябва да представят отчетни документи за закупените средства за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец. Срокът изплащане на помощта е 15 декември 2019 г.

Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 лв./хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 хектара).