четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Само още ден може да се кандидатства за отстъпка за газьола

Остава по-малко от един ден за кандидатстване по  схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.  До 24 септември 2021 г, земеделските стопани ще могат да подават документи за участие по схемата .

Документи  се приемат в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие“ по адрес на стопанството. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП). Помощта се изплаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез ДФ „Земеделие“.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година. Кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Виктор Павлов