петък, юни 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Самсон и Темза – ефективни препарати срещу плевелите в царевица

За чист начален старт на царевицата Самсон и Темза от Белхим Кроп Протекшън

Ефективните препарати срещу плевелите в царевица Самсон и Темза от Белхим Кроп Протекшън са на пазара и през 2022 година.

За повече информация се обади сега

Обади се СЕГА!

Самсон Екстра 6 ОД е вегетационен хербицид за борба с житни и някои широколистни плевели в царевица. Благодарение на уникалната си ОД формулация работния разтвор се абсорбира много бързо от плевелите и дъжд паднал два часа след пръскане не намалява хербицидния ефект. Изключителната селективност на Самсон Екстра 6 ОД е доказана при над 300 хибрида царевица и третиране във фаза 1-8 лист на културата.

При очаквано вторично заплевеляване дозата може да се раздели – при първо пръскане –с доза 50 мл/дка,а след 10-14 дни второ пръскане /до 8-ми лист на царевицата/ – в доза 25 мл/дка. Добавянето на противошироколистния хербицид е спрямо поникналите плевели.

Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като остатъчното почвено действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели – бяла куча лобода, обикновен щир, черно куче грозде. Системното действие на Темза СК гарантира висока ефективност срещу проблемни широколистни плевели, същевременно е изцяло селективен и толерантен към културата. Идеален партньор е за други хербициди (Самсон Екстра 6 ОД), като се разширява кръга от контролирани плевели. Широките граници на регистрираната доза дават възможност за адаптиране на дозата към плевелния спектър.

Гледайте видео материалите, за да видите успешните опити със Самсон и Темза.