събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

Сателитни снимки на земеделски земи

Интервю със Стефан Пеев, GIS специалист

Интервю със Стефан Пеев, GIS специалист, за ползите от сателитните снимки при земеделското производство.

 

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ и повече информация  0878422636

Разберете какво се случва на полето чрез сателитни изображения

Новият и интелигентен начин за мониторинг на състоянието на посевите

В последните няколко години всички ние бяхме свидетели на огромни по мащаб и

обхват, промени в климата, които пряко засягат начина, по който отглеждаме

земеделските култури и обработваме почвата. Проблемите в земеделието и защитата

на бизнеса изискваха нови методи за мониторинг на посевите като същевременно

трябваше да отговарят на новите дигитални и комуникационни стандарти.

На помощ срещу нарастващите климатични и икономически проблеми идват

сателитните изображения от програмата Коперник. Чрез използването на данни от

сателитите Sentinel-2 на Европейската програма Коперник, всеки собственик на

земеделска земя може да получава актуални данни за посевите си и да следи в

реално време начина, по които израства неговата продукция. По този начин всеки

земеделски стопанин може да предотвари проблемите свързани с напояване,

вредители, наторяване както и да води подробна отчетност за своето стопанство.

Обработката на сателитни изображения е другият важен компонент при използването

на този тип технология. Чрез правилната и професионална обработка можете да постигнете оптимални резултати и да получите данни за стопанството си, на които

преди не сте обръщали внимание. При използване на сателитни снимки за земеделие

се изчисляват, така наречените мултиспектрални индекси. Този тип индекси дават

информация за здравословното състояние на културите, влажността на почвата, площ

на унищожени участъци, като същевременно Ви помагат с:

 • Разпознаване на проблемните зони;
 • Разпознаване на местата нуждаещи се от агротехнически мероприятия;
 • Подпомагане на планирането на дейностите по напояване;
 • Разпознаване на зони с различна потенциална продуктивност;
 • Подобряване на отчетността в стопанството.

Крайният резултат от обработката на сателитни изображения е създаване на карта на

желаният парцел, който е предварително определен за изследване. За по-добра

четимост на картата е възможно да се комбинират и векторни данни за кадастралните

граници на земеделските имоти. По този начин потребителя може да води подробна

отчетност на различните видове полета и да знае точната площ, която обработва.

На базата на актуалните карти, които правим с помощта на сателитните изображения

от програмата Коперник, Вие ще можете да отразите състоянието на посевите през

летния сезон, както и да установите:

 • Силните и слабите зони във всеки парцел;
 • Разликата в развитието на различни сортове от определена култура;
 • Пропуски при прекомерно торене;
 • Зони на некачествени обработки;
 • Зони на заплевяване;
 • Проблемни участъци засегнати от болести или нападения от вредители;
 • Липса на вода или преовлажнени зони;
 • Съществуващи набези от дивеч или други животни;
 • Размера на щетите от градушки.

По отношение на обработката, предлагаме абонаментни планове, които започват от 4

лв на дка Без ДДС. Като тази цена включва изтегляне на данните, пригодяването йм в

лесен за четене формат, координиране на парцел и импорт на кадастрални граници

на имота, изчисляване на 2 мултиспектрални индекса, и създаване на подробни карти.

Ако имате интерес от услугата по обработка на сателитни изображения от програмата

Коперник или търсите персонално решение за мониторинг, можете да се свържете с

мен.
Стефан Пеев
Стефан Пеев
Тел: 0878422636
Еmail: stefanpeev7@gmail.com