вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Седем месеца по-късно: Развитието на българското земеделие остава разпънато между красивите намерения, желанията и реалностите

Всички политически играчи декларират, че са за чисто, устойчиво и развито земеделие

Подаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начинПодаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начин

Предизборният маратон през тази година продължава с трето издание, нещо невиждано до момента у нас. С оглед на настоящата икономическа обстановка и пандемията, този признак на нестабилност буди все повече тревоги у земеделските производители, които поради липсата на регулярна изпълнителна и най-вече законодателна власт едва ли могат да правят каквито и да са средни и дългосрочни прогнози. Състезанието между отделните политически играчи заприлича на своеобразна щафета, в която местата се сменят с всеки следващ пост на отборите. Нещо повече, появиха се нови играчи с претенции да изместят утвърдените в челото партии. Предполага се че в тази поредица от избори всяка една формация е успяла да избистри своите позиции по отделните секторни политики. още повече, че някои от новите играчи придобиха известен макар и малък парламентарен опит.

Ето защо тук е мястото пак да припомним, кой какви идеи и цели залага в своите програмни документи или предизборни изказвания по отношение на земеделието. Този път ще започнем с евентуалните участници в бъдещата коалиция каквато най-вероятно ще се оформи с трима или четирима играчи. Няма да е трудно да предположим, че стремленията на всички ще са насочени към градежа на едно устойчиво и модерно земеделие.

Искат или не повечето политически играчи с намерения да управляват ще трябва да се съобразят със столетницата. Поне така показват последните социологически проучвания, според които правителство без участието на БСП пак е невъзможно. Най-актуалните намерения относно развитието на земеделието намираме разбира се от периода на старта на жътвената кампания, който съвпадна и с предходната предизборна кампания. Тогава при откриване на жътвата във Видинско, Филип Попов казва:“Земеделието в програмата на БСП е национална кауза“. От него разбираме, че социалистите ще работят за развито земеделие, като се предлагат четири конкретни мерки за съживяване на земеделието:

изгрaждaнe нa нaпoитeлни cиcтeми, гaрaнтирaщи пoливнoтo зeмeдeлиe;

Поддържане на екологичен баланс при човешката дейност и опазване на аквакултурите в Черно море и р. Дунав;

изгрaждaнe нa мрeжa oт фeрмeрcки пaзaри c пряк дocтъп нa прoизвoдитeлитe c цел нaмaлявaнe нa прeкупвaчитe и ocкъпявaнeтo нa cтoкитe;

пoдкрeпa зa биoзeмeдeлиe c нулeви cтaвки нa ДДC зa хрaни, изрaбoтeни caмo oт ecтecтвeни cурoвини бeз cлeди oт кoнceрвaнти, зaмecтитeли и пoдoбритeли;

Освен това БСП възнамерява да предложи държавни гаранционни схеми за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични и пазарни условия за земеделските производители. Това излиза от думите на Драгомир Стойнев при предизборна среща с производители от Пазарджишко пак от юли.

Друг участник в евентуално коалиционно управление е Демократична България. В своята програма насочена към земеделието оттам констатират, че „въпреки щедрото подпомагане с европейски субсидии, повечето сектори са лишени от перспективи“, голяма част от плодовете и зеленчуците са вносни, а животновъдството е намаляло. десетократно. Освен това системата на МЗХГ се определя като раздута, с огромен бюджет, а работата и като неефективна. Нещо, което се вижда и от обикновения гражданин, и от редовия земеделски производител. Според тях са нужни „драстични системни реформи“, в основата на които да бъдат иновациите и опазването на околната среда.

В програмата им се казва че те ще работят „за изграждане и развиване на справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система и насърчаване на биоикономиката в България, на устойчиво земеделско стопанство, което отговаря на потребностите на обществото, допринася за опазване на околната среда и природните ресурси, както и за преодоляване на климатичните промени, което води до развитие на селските райони, като в същото време позволява на производителите да получават гарантирани доходи от своята дейност“. Според тях реформите в сектора трябва да са базирани на: планиране на цялостната хранителна система в това число къси хранителни вериги, разнообразяване на производството, възвръщане на местните сортове и породи, поощряване на продуктите с добавена стойност: комплексно разглеждане на селските региони и техните общности: превръщане на директното подпомагане в мерки, които ще доведат до реална конкурентноспособности устойчивост на стопанствата.

От ДБ предвиждат реформи в сектора,насочени към преструктуриране и дигитализация на системата на МЗХГ, въвеждане на онлайн услуги и плащания, рязко намаляване на бюрократичната тежест, осигуряване на достатъчно средства в преработката на земеделски продукти и суровини, създаване на национална програма за насърчаване на местните храни, насърчаване отглеждането на местни и автохтонни породи животни и сортове растения, промени в закона за занаятите, насърчаване на фермерските пазари. организираниот местните общности, насърчаване на поликултурното земеделие като противовес на монокултурното и други. В програмните документи се залага още поетапно увеличаване на площите за биоземеделие до 25% и интеграция на националните насърчителни политики с принципите на стратегията „От фермата до масата“. Създаване на платформа за обмен на данни и насърчаване на партньорството между земеделските производители и научните институции като ССА. По отношение на пчеларството се предвижда въвеждането на компенсаторни мерки а еко системни услуги и опрашване и поощряване въвеждането на иновациите. За селските региони се предвижда въвеждане на специализирани грантови схеми и целеви помощи за коопериране на малките производители. Други намерения заложени от дБ: „Постигане на баланс между схемите за единно плащане на площ и обвързване на производството с подпомагането и преходната национална помощ; Подкрепа за осигуряване достъп на малките производители до пазара на ЕС; Насърчаване на градското земеделие;“.

От ДБ ще искат да се въведе изискване за съхраняване на поне 10% от земеделската територия на страната заради ценноста на земеделския пейзаж и еко системи. Регионализиране на страната по видове култури, които е подходящо да се отглеждат в условия на засушаване на климата, включително ориентиране към култури и сортове, устойчиви на засушаване и въвеждане на системи за повторно използване на водите. Ще се настоява и за изграждане на система за дистанционен контрол на използваните торове и препарати.

Един от новите играчи и вероятен трети участник в правителството е „Продължаваме промяната“ на бившите министри в първия служебен кабинет тази година Кирил Петков и Асен Василев. Те декларират, че са за нулева толерантност към корупцията във всички сфери включително и в земеделието. Що се отнася до агросектора, в програмата си наблягат основно на образованието и кооперирането на ,земеделските производители. Те предлагат създаване на програми за начално и надграждащо обучение на фермери и даването на стимули за специализирано практическо обучение на кадри. Насърчаване на специализираното образование в земеделските райони. Въвеждане на стимули за автоматизация и внедряване на иновации. Разработване на законодателство за внедряване на автономни и роботизирани машини в земеделието. (такива се използват успешно в някои сфери на животновъдството и сега бел. ред.). Те планират още осъвръменяване на програмите на специализираните висши учебни заведения. Предвиждат подмладяване на демографската структура в селските региони и повишаване на жизнения стандарт в тях. създаване на комбинирани земеделски кооперативни борси, сертификационни лаборатории, митническо обслужване и логистика, които да премахнат посредниците в земеделието и да дадат възможност за класифициране на земеделските продукти и окрупняване на предлаганите обеми. Планират активни преговори на ниво ЕС за защитаване на българските храни и преминаване към субсидии на база реализирана продукция през новия програмен период на ОСП със строг контрол върху таваните на директните плащания. Изграждане на специализирани лаборатории на границите с извършване на засилен контрол върху съдържанието на нитрати и пестициди при вноса на плодове и зеленчуци. Създаване на електронна система за координиране на посевите, която да позволи да се запази плодородието на почвите. Микро и малките стопанства ще бъдат подкрепяни чрез застраховане и договори за изкупуване на твърди цени, и ще се субсидира изграждането на поливни системи, оранжерии и екологично производство. Инвестиции в рехабилитацията и изграждането на нови напоителни системи.

За разлика от предизборната кампания преди изборите през април от „Има такъв народ вече имат програмни намерения в сферата на земеделието обособени в няколко абзаца. Те планират да направят пет неща: повишаване конкурентноспособността на земеделските производители и превръщането им в равностойни партньори на изпълнителната власт: осигуряване на ефективно и справедливо използване на земеделската земя;подобряване състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване; реформа в горския сектор и привеждане на стратегията „От фермата до масата“ и стратегията за биоразнообразието в съответствие с националните приоритети като се насърчат иновациите и цифровизацията, създаването на работни места и осигуряване на екологично и здравословно стопанство.

От ИТН смятат че е необходима промяна в субсидирането на чувствителни сектори като производството на плодове и зеленчуци, лозаровинарство и пчеларство.

За ДПС трябва да посочим, че е трудно да се каже какви са приоритетите им сферата на земеделието. Залагат предимно на управление на общините от активни и свободни граждани, а сред приоритетите им са твърде общо звучащите чист въздух, храна и вода, както и зелена икономика и земеделие.

Формацията на Мая Манолова и Отровното трио също е волюирала от своите 70  принципи до програма, в която земеделието е някъде по средата. Сред техните политически цели са създаването на специална програма за подкрепа на семейните стопанства и младите фермери, подкрепа за животновъдството, производителите на плодове и зеленчуци, челарството, преработвателната индустрия и биопроизводителите. Оттам са за разумно управление на горите и устойчиво управление на рибарския сектор. По националната програма „Семейно стопанство”, се предвижда да бъдат предоставяни земя и пари на домакинства за зеленчукопроизводство, традиционни култури, производство на рози, мед, билки, плодове и за животновъдство.

Бившите управляващи от ГЕРБ залагат на политическото говорене, на силата срещу хаоса, каквото е и предизборното им мото, акцентирайки върху актуалната обстановка, както става дума от изявленията на лидера им и бивш премиер и отправените послания като :“Народът гине, цените полудяват а Радев се прави на турист„, без да има помен от предизборна програма или намерения за това, какво искат да правят, но декларират, че няма да си променят нито лицето, нито стила на работа. Определят останалите системни играчи като „партии на един сезон“, и такива, които не са били в парламента.

Последната формация на която ще обърнем внимание поради факта, че показва близки до границата резултати за влизане в парламента е „Възраждане. Те обаче нямат конкретни цели по отношение на земеделието, а дават единствено такива свързани с бизнеса като стимулиране на стартиращи бизнес проекти и завръщането на младите специалисти у нас. Предвиждат единствено в сферата на екологията държавна политика за залесяване на обезлесени райони както и мерки за разширяване на биоразнообразието у нас.

Основните политически играчи, и тези които се опитват по един или друг начин да се наместят в политическия пейзаж на страната показват както виждаме широк кръг от разбирания, намерени или цели, свързани със земеделието ни и бъдещето му развитие. Някои се ограничават в съвсем базови и общи цели, на места се припокриват намерения за повишаване на устойчивостта на сектора, въвеждане на иновации и цифровизация. Други пък се ограничават само с политическо говорене, което едва ли топли земеделските производители, които май пак са по-наясно от политиците , кои са основните проблеми в земеделието и че то въпреки и противно на очакванията след хвърлянето на толкова голям ресурс от подпомагане на европейско и национално ниво, съвсем не е вързало и цъфнало. Предстои да видим дали именно политиците ще успеят да превърнат в дела иначе красиво написаните формулировки, фрази, желания и въжделения, така че да се решат проблемите на полето и в стопанството, или те ще продължат да си бъдат единствено и само красиви намерения, влизащи в употреба при всяка нова предизборна кампания….