четвъртък, август 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Секторът искат закон за браншовите организации, но с някои нюанси

Производители се страхуват от задължително членство, прерботвателите не искат да са в общия кюп

1.13ХилядиЧетения

Има ли нужда от закон за браншовите органиэации? На този въпрос се опитаха да отговорят в дискусия вчера  представители на някои от най-големите организации на производители и преработватели.  След нея стана ясно, че нугдата е безспорна, но с някои нюанси- част от производителите се страхуват от задължително членство в подобен съюз или камара, а някои преработеатели не искаг да са в общ кюп. ” Несъмнено има нужда от подобан закон, и членството в някаква обща браншова организация трябва да е задължителен, защото само така може да се осъществи ефективен контрол” , каза пред медиите Кирил Вътев от месопреработвателите.

Според него една браншова камара или съюз може да натрупа нужния и капацитет за осъществяеане на този контрол, след като получи съответните права. Вътев даде пример с Австлия, където членствоно в стопанските камари и браншови организации е задължително, и таксата се формира от промииот платеното ДДС и от промили от здравните и социално осигуровки.

Според Мариана Кукушева дискусията не е била актуавна, защото се е обсъждал вече отхвърлензакон, но  формата за сдружаване, която се търси – земеделска камара на производителите е крайно необходима. . Не е отчетен фактът обаче, че нейното създаване ще означава автоматично членство на всички заети в бранша, най-малкото защото тя ще води регистър на своите членове, и ще ги запознава с различните политики. ” Ние от преработвателите сме против създаване на нова форма на сдружение, защото нашето място и роля са уредени в закона за храните. В новия проектозакон също е описано детайлно, кои организации ще участват консултативния орган към министерството”, каза Кукушева. Според Димитър Зоров има нужда от обща браншова органиэация на производителите на суровини, не само за да се защитават интересите на национално, но и на международно ниво и да се спре политиката а на “разделяй и владей”.