вторник, септември 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Шефовете на държавните предприятия ще разрешават поставяне на пчелини в горите

Решението е на Министерския съвет

Пчелините в горите ще се разрешават от шефовете на държавните предприятия.

На последното си заседание кабинетът одобри промени в Закона за горите, които да облекчат процедурите за учредяване право на ползване на част от горските територии за постоянни пчелини, съобщиха от пресцентъра на МС. Ако досега договорът за учредяване на вещното право за това ползване се подписваше от изпълнителния директор на агенцията по горите, то с предложените поправки това ще става от директора на съответното държавно горско предприятие, на чиято територия ще се устройства пчелина. Целта е да се облекчат административните процедури за издаване на разрешенията за тези пчелини в горите.

Със законовите поправки се определя минимална и максимална площ, която следва да се осигури за едно пчелно семейство, както и сроковете на действие на разрешенията за временните пчелини, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

Промените предвиждат и създаване на ред за извършване на неотложни аварийно- възстановителни работи в горски територии при бедствия, изискващи промяна на предназначението и/или учредяване на ограничени вещни права, преди да е издаден съответният административен акт.

Виктор Павлов