вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ще объркат ли изборите годината на фермерите?!

Производителите имат нужда от предвидимост, каквато сега отсъства дори в краткосрочен план

Току що отминали избори, още неформирани парламент и правителство, а вече се говори за нови такива..  Предварителни и заедно с президентските наесен. Подобен сценарий и липсата все още на ясни структури на изпълнителната и законодателна власт сигурно поставя в патова ситуация не само обществото ни като цяло, но и земеделските производители в частност. Не е нужно да убеждаваме читателите, че днес земеделието е повече от бизнес, и като всяко нещо, от което се правят пари, създават се работна ръка и се привнася добавена стойност към общият национален продукт, и пред фермерите най-големите страхове са свързани с липсата на предвидимост. Логично идва и въпросът, дали изборите отминали и евентуално задаващи се могат да объркат годината на земеделските производители?

Настоящата ситуация подсказва че за сега липсва каквато и да е възможност да се предвиди какво ще се случи не само в краткосрочен, но и в средно и дългосрочен план. И ако има страхове у земеделските производители, те не би трябвало да са толкова свързани с пряко получаваните субсидии или текущите проекти, а с това което се задава. На европейско ниво е ясно-преходен период, в който поне до края на следващата година промяна в мерките и схемите не би трябвало да има, и администрацията поне на долните нива трябва да продължи да работи без да се влияе от бурните ветрове на промяната по върховете.

Страховете на редовия земеделски производител може би са свързани с липсата на яснота около бъдещите политики в сектора, и доколко ще има приемственост в тях между стари и нови управляващи, защото косвено или директно те могат да се отразят върху нагласите им в инвестициите в нова техника, в изграждане на нови преработвателни мощности или в разширяване на стопанствата например. Не бива да се пропуска и сложната пандемична обстановка, на която все още не и се вижда края. Тя също ще продължи да оказва влияние върху инвестиционните нагласи в производството и преработката на селскостопанска продукция.

В общественото и медийно пространство вече се прокрадват информации за натрупан бюджетен дефицит от няколкостотин милиона лева в резултат на безконтролното раздаване на средства в навечерието на изборите, без значение дали е облечено в някакви антикризисни мерки или не. Безконтролно поради липсата на парламент, който да прецени и да се произнесе доколко даването на пари за едни или други е целесъобразно или не. Дали има и доколко неправомерно са изразходвани средствата от бюджета ще решават депутатите от новия парламент. Не е изключено за целта да се създаде специална анкетна комисия.

Това обаче трябва да е като червена лампа особено за фермерите на полето и по нивята, защото евентуалните кризи, било породени от градушки, суша, липса на достатъчно работна ръка или невъзможност за реализация на произведената продукция тепърва предстоят. Никой не може да предвиди с точност какви биха били щетите от тях, но и едва ли някой може да компенсира фермерите в подобни случаи и да им помогне финансово например чрез de minimis при празна хазна.

Така още повече се накланят везните към това, колко важно е фермерите да имат предвидимост в по-широки граници. Такава обаче в настоящата ситуация липсва не само в по-краткосрочен, но и в по-дългосрочен план.