понеделник, декември 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ще падне ли данъка върху субсидиите до 100 000 лева? Комисията по земеделие в парламента каза „ДА“

Предстои разглеждането на промените и в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание. Засега обаче то липсва от дневния й ред.

Целта е да се облекчат земеделските производители  и  да не плащат данъци върху субсидии до 100 000 лв.

С гласуваните промени регистрираните земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл.17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.