петък, март 31, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Сигурност и надграждане на добивния потенциал при отглеждането на слънчоглед с хербицидни технологии от СИНДЖЕНТА

Гардоприм Плюс Голд е най-използваният хербицид за почвено приложение от производителите на слънчоглед.

PСИНДЖЕНТА е водеща* компания в България, когато става въпрос за растителна защита при слънчоглед. Компанията предлага цялостна технология на производство – от високо добивните хибриди до иновативните растителнозащитни решения. С грижа и отношение към устойчивото земеделие, СИНДЖЕНТА прилага интегриран подход при справяне с предизвикателствата чрез високоефективни и икономически изгодни решения.

Използвайки хербицидите, които се прилагат след сеитба, преди поникване на слънчогледа, земеделските производители надграждат добивния потенциал на избраните от тях хибриди и подсигуряват чист старт на културата. Липсата на конкуренция от плевели в началните фази на развитие на слънчогледа може да предотврати загуби на добив от порядъка на 15%.

Гардоприм Плюс Голд е най-използваният хербицид за почвено приложение от производителите на слънчоглед. Той се прилага последните години на повече от две трети от третираните площи с почвен хербицид в тази култура*.

Гардоприм Плюс Голд може да се използва във всички технологии за отглеждане на слънчоглед. Този почвен хербицид позволява първоначалното развитие на слънчогледа да протече без конкуренцията на плевелите. Оптималното развитие на растенията в този етап позволява те да образуват дълбока коренова система, която впоследствие ще обезпечи реализирането на високи добиви. Най-предпочитаният почвен хербицид при слънчоглед в България  ̶  Гардоприм Плюс Голд, дава сигурност и рентабилност при производството на тази маслодайна култура.

Когато говорим за сигурност, важно е да отбележим какви са предимствата на оригиналния продукт спрямо генеричен продукт. На първо място  Гардоприм Плюс Голд е еталон за качество и сигурност, доказал се през годините. Гардоприм Плюс Голд е единственият продукт на база S-металахлор и тербутилазин, който има регистрация в България и Европа в слънчоглед. Гардоприм Плюс Голд доказано и безапелационно контролира широк спектър от икономически важни едногодишни житни и широколистни плевели, като наблюдаваме чисти полета до 90 дни при оптимални почвено климатични условия.

Практиката показва, че резултатите след приложението на генеричен продукт на база S-металахлор и тербутилазин се отличават значително от резултатите, които се наблюдават, когато почвено е приложен Гардоприм Плюс Голд. При генеричния продукт, освен по-краткият период на последействие, се наблюдава и незадоволителен контрол на важни широколистни плевели като: лобода, черно куче грозде, татул. Отчетен е също така и по-слаб контрол на някои едногодишни житни плевели, в това число и кощрява.

Посевите, третирани с почвен хербицид, дават възможност за оптимално приложение на вегетационните хербициди Листего и Листего Плюс. Точният момент на третиране срещу синя китка е от изключителна важност за надеждното справяне с проблема. Интегрираният подход за предотвратяването на разпространението на паразитния плевел синя китка е в основата на препоръките на Синджента. Генетичната устойчивост, в комбинация с добрите агротехнически практики, и не на последно място химичният контрол, са ключовите елементи за справяне с проблема. Говорейки за химичен контрол, са много важни както точният момент на приложение, така и пълните дози на продуктите: Листего в доза 120 мл/дка при Clearfield® хибриди и съответно Листего плюс в доза 200 мл/дка при Clearfield® Plus.

Портфолиото на Експертът в слънчогледа има решения за всички технологии. При Експрес и конвенционалната технологии земеделските производители могат да разчитат на бързодействащия и категоричен балурицид Зетрола. Флуенс е решението на СИНДЖЕНТА за контрол на широколистните плевели в посеви, засети с хибриди от Експрес™ технологията. Флуенс присъства в портфолиото на компанията от изминалия сезон 2021 и вече е добре познат на земеделските производители.