събота, септември 19, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Гардоприм Плюс Голд
Бюлетин растителна защита

Сигурност и рентабилност при отглеждането на слънчоглед

Липсата на конкуренцията от плевелите в началните фази на развитието на слънчогледа може да предотврати загуби на добив от порядъка на 15%.

956Четения

Синджента България през сезон 2020 излезе с цялостни решения за растителна защита на слънчоглед. Лидерът при хербицидите в слънчоглед* препоръчва използването на почвени хербициди във всички технологии на производство на културата. Използвайки хербицидите, които се прилагат след сеитба и преди поникване на слънчогледа, земеделските производители си подсигуряват чист старт на културата.

Липсата на конкуренцията от плевелите в началните фази на развитието на слънчогледа може да предотврати загуби на добив от порядъка на 15%.

 

Гардоприм Плюс Голд може да се използва във всички технологии на отглеждане на слънчоглед. Този почвен хербицид позволява първоначалното развитие на слънчогледа да протече без конкуренцията на плевелите. Оптималното развитие на растенията в този етап позволява те да образуват дълбока коренова система, която в последствие ще обезпечи реализирането на високи добиви. Най-използваният почвен хербицид при слънчоглед в България Гардоприм Плюс Голд дава сигурност и рентабилност при производството на тази маслодайна култура.

През изминалия месец март на по-голямата част от територията на страната паднаха валежи. Навременната обработка и метеорологичните условия благоприятстват използването на Гардоприм Плюс Голд.

Екипът на Синджента Ви пожелава здрава година и добра реколта.

*Според данни от Клефман 2019

NivaBG.com