понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Синдикатите алармират за готвен фалит на „Напоителни системи“

Обжалване на решението за освобождаване на старото ръководство продължава да блокира работата на дружеството

В обръщение на националната федерация „Земеделия и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ до премиера, земеделския министър, бъдещите депутати и президента на страната се алармира за готвен фалит на дружеството „Напоителни системи. Чрез него синдикалистите задават въпроса, дали е в ход обявяването на държавното дружество в несъстоятелност.

Причината за това според тях е че „от 13.06.2021 г., след освобождаването на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, включително Снежина Динева в качеството й на изпълнителен директор, от министъра на земеделието, храните и горите Христо Бозуков, дейността на дружеството е практически блокирана.“ Вследствие на това заради обжалване от старото ръководство, новоназначеното не може да бъде вписано в Агенцията по вписванията.

„В резултат, новото ръководство не може да изработи спесимен и електронен подпис в банката, която обслужва дружеството.Всичко това блокира разплащанията към контрагенти, НАП и служители. Към този момент има неразплатени осигуровки и заплати на част от служителите на дружеството“, се казва още в писмото.

Според синдикалистите предприятието може да фалира не поради липса на финансови средства, а заради прилагане на юридически хватки. Недопустимо е твърдят от федерацията да съществува законова възможност, чрез която да се блокира дейността на 100 % държавно дружество, което е част от националната сигурност на страната.

Националната Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ “Подкрепа“, заедно с техните членове в „Напоителни системи“ ЕАД, няма да допуснат да се случи поредният опит за ликвидиране на дружеството , което отговаря за опазването от вредното въздействие на водите и подсигурява вода за напояване на стратегическия за продоволствената сигурност на страната ни земеделски сектор!

В писмото се припомня и какво се случи с дружеството в последните години и се призовава за законови промени за да се избегнат в бъдеще подобно блокиране на работата на стратегически важни за страната ни дружества.


Назад в годините, като представители на работещите в „Напоителни системи „ ЕАД, заедно с нашите членове преминахме през множество протести, включително и палатков лагер пред Министерския съвет , за да принудим управляващите да върнат – чрез корекция в Закона за водите, финансирането от републикански бюджет на дейността по опазването от вредното въздействие на водите , която беше отменена в закона през 2011 година и която промяна доведе дружеството до фактически фалит през 2017 година .

През последните години в дружеството влизаха целево средно по 19 млн. лева от републиканския бюджет. Ръководството изтегли кредити, с които да покрие натрупаните задължения към НАП . Чрез разпродаване на активи, бяха покрити значителна част от задълженията на дружеството към различни контрагенти . Всички работници и служители съзнателно изпълняват служебните си задължения и дружеството е стабилизирано именно чрез гарантираните средства от бюджета.“