петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Спешни мерки в Пазарджик за предпазване от Африканска чума

Няма случаи на заболели животни в областта

Областният управител Стефан Мирев разпореди спешни мерки за предотвратяване на заразата от Африканска чума по свинете. Това стана днес по време на извънредното заседание на Областната епизоотична комисия,председателствано от заместник областният управител Йордан Кожухаров.

Към момента случаи на африканска чума по свинете в област Пазарджик няма. При всяко съмнение за заболяването стопаните трябва своевременно да уведомяват ветеринарните лекари и ОДБХ.

Мерките касаят както собствениците на ферми за прасета, така и стопаните, които отглеждат животни за лично ползване. Кметовете на общини от областта са задължени да съблюдават спазването на мерките, като ги оповестят в общинските комисии. Те трябва да разпоредят на управители на общински дружества по стопанисване на паркинги да засилят контрола по събиране и обезвреждане на хранителни отпадъци и не допускат животни до тях. Кметски ангажимент е да се контролира събирането на хранителни отпадъци на паркинги, като същото да се извърша в заградени места в затварящи се съоръжения, който възпрепятстват достъпа до тях на хора и животни. Градоначалниците и селските кметове трябва да не допускат създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход на територията на общината, както и да осигурят условия за актуализация на списъците ( регистрите ) на собствениците отглеждащи свине по вид, брой и адресна регистрация, да осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общински епизоотични комисии. Забранява се и търговията с живи животни на територията на общината, поради нерегистрирани такива по чл.137 от ЗВД. В случай, че има умрели животни, не се допуска загробване на трупове на умрели животни преди да са били взети проби от тях.

Виктор Павлов