събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ССА и Асоциацията на собствениците на земеделски земи ще си сътрудничат за развитие на модерни поземлени отношения

Меморандум за сътрудничество подписаха на 2 юни Селскостопанска академия и Българската асоциация на собствениците на земеделска земя, съобщават от академията.

Целта на документа е да бъде задълбочено сътрудничеството между неправителствения сектор, бизнеса и науката в областта на селското стопанство – значим сектор за националната и европейската икономическа сигурност и продоволствена осигуреност на населението. Чрез документа учени, бизнес и неправителствен сектор изразиха желанието си да работят за създаване и развитие на модерни поземлени отношения, ррентабилно и икономически ефективно земеделие в България, на базата на достиженията на съвременната наука.