понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Стартира първото събитие за стартъпи в хранителната индустрия EIT Food Startup Awareness Event

Български стартъпи в хранителната индустрия представиха своите истории

В София днес  стартира първото двудневно събитие-конференция и уъркшоп, посветено на стартъпите в хранителната индустрия, организирано  от Института  за агростратегии и иновации съвместно с Европейския институт за иновации и технологии в хранителната индустрия. В първия ден участниците се опитаха да очертаят пътищата на трансформация  на хранителната верига и ролята на иновациите в този процес от една страна и предизвикателствата, които срещат преработвателните индустрии в условията  на тази трансформация. Идеята на събитието според  Светлана Боянова е  всички заинтересувани страни да се съберат на едно място, и да разберат имат ли нужда от промяна в хранителната верига, къде е мястото на иновациите в  този процес, и каква е ролята на подпомагането в земеделския сектор в процеса на тази трансформация.

От агроведомството представиха новото законодателство, което се подготвя да бъде прието  в за храните и агрохранителната верига, и какви възможности създава то  в условията на тази трансформация пред развитието на иновативни стартъпи в хранителната индустрия и да създава среда за мотивация на развитието на компаниите, които искат да правят бизнес в хранителния бранш. По време на дискусията представители на преработвателния бранш представиха някои от проблемите и предизвикателствата пред които са изправеми.  „Иновациите няма как да не са част от промишленото производство на храни, защото то се развива благодарение на  тях. В нашия сектор има доста въведени иновации както в продуктите, които произвеждаме, така и в технологиите които прилагаме”, каза по време на форума Антоанета Божинова, председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Сред иновациите които преработвателите на плодове и зеленчуци използват в технологичните процеси, са такива свързани с многократно използване на водата, чрез въвеждане на системи за управление на използваните води или рециклиране на част от отпадъчната продукция. „Що се отнася до иновациите в продукцията, един от примерите е сладко с чия, отличено на специализираното изложение Anuga през 2017 г.”, добави тя. Едно от предизвикателствата пред преработвателите според нея е как иновативни  стартъпи могат да помогнат за повишаване информирността на потребителите, така че браншът да е наясно с техните нагласи, и как самите преработватели да представят своите продукти.  Според  Марияна Чолакова, председател на Сдружението на производителите на маслодайни масла и продукти, основният проблем  пред  тях е липсата на технологии, които да доведат до оползотворяване на редица полезни вещества при преработката на маслодайните култури като естествени  багрилни вещества и восъци, които в момента се изхвърлят.

„Проблемите ни са сходни, и както при останалите преработватели, ние също изпитваме недостиг от суровина”, добави Светла Чамова, председател на браншовата организация на месопреработвателите. За последните 10 години броят на отглежданите у нас животни  е паднал  от 3,4 млн. на 2,7 млн. . „Това че се нуждаем от иновации е безспорно, защото например при липсата на суровина, започваме да търсим други начини за набавяне на нужните протеини- да принтираме   месо  или да ядем буболечки. Освен от иновативни бизнеси, които да ни помагат да си набавяме всички неща от които имаме нужда, ни липсва и работната ръка”, добави още тя.

Светлана Боянова отчете като недостатък липсата на възможности за финансиране на проекти за внедряването на цифрови технологии в преработвателната индустрия например по мярката за изграждане на преработвателни мощности.

По време на   втората част на дискусията представители на различни  хранителни стартъпи разказаха своите истории на успеха. Така например компанията производител на снаксове Rise up само за две години са успели да пробият на пазарите на 95 страни посвета. „Това което за стартъпи в хранителната индустрия като нашия ни липсва, са проучванията на нагласите на потребителите.  „Проблемите пред нас като хранителен стартъп бяха свързани с това, че продуктът който произвеждаме е с ограничена  трайност и се съхранява  в хладилници, и погрешната  ни нагласа, че основната ни таргет група са спортуващите хора”, каза младпроизводител на месни барчета.

В работилницата за предприемачи в рамките на един ден ще бъдат представени техники за самооценка на възможностите за развитие на идеята в успешен бизнес. С участниците в уъркшопа ще работят опитни обучители, които ще въведат стартиращите компании в ефективни техники за бизнес моделиране и валидиране на критичните елементи от спектъра на методологията Lean StartUp.