Ставки по еко схемите 2024

Еко-схеми, които могат да се прилагат за получаване на допълнителна субсидия. Еко схемите са с едногодишен ангажимент Биологично животновъдство ЕКО-БЖ Индикативна ставка за 2023 г. – 357,85 евро/ха; Биологично разнообразие и екологична инфраструктура ЕКО-БРЕИ 696,86 евро/ха при обработваемите земи за площи и дейности над ДЗЕС 8; 286,33 евро/ха при обработваемите земи за дейности над ДЗЕС … Продължете с четенето на Ставки по еко схемите 2024