понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Стефка Боева: Партнираме си с науката за да постигнем едно по-модерно и устойчиво производство в месодайното говедовъдство

У нас все още не се прилага повсеместно система за окачествяване на постъпващото в кланиците трупно месо, твърди фермерката

Един от примерите за партньорство между добре работещ бизнес и науката по време на конференцията „Земеделие и доставка на храни. Пазари и Аграрни политики“ , оргнизирана от Института по аграрна икономика към ССА представи Стефка Боева, председател на Борда за говеждо и агнешко месо. Съвместно с Института за аграрна икономика оттам разработват специален стандарт за качество на месото, който цели проследяемост на пътя му от производителя, през преработвателя до потребителя. „Основната ни мисия е с партньорството на учените да изработим такъв стандарт, който да гарантира проследяемост и качество на месото и не на последно място да увеличим кулинарната култура на българите“, каза по време на дискусия Стефка Боева. Стана ясно че кризата с коронавируса е довела до известно изравняване в цените на свинското и говеждото месо на пазара у нас. „На нас ни трябват нови и правилни модели и подходи за разпознаване на свежия говежд продукт, защото ние все още бъркаме телешко и говеждо месо. Обяснявам си като мода масовото тиражиране у нас на скъпите говежди сечения“, добави още тя. От борда са направили шест видео клипа, които представят рецепти с евтини сечения говеждо месо като корем,плешка и ребра, изготвени с помощта на професионални кулинарни специалисти, които се доближават като цена до 10 лева, което прави говеждото месо много бюджетно.

Според нея месодайното направление у нас тепърва се развива, като се създават стопанства по големина и устойчивост в броя на стадата, които да водят до регулярна бройка суровина. „Все повече се увеличават стопаните, които се специализират в месодайното направление, прилагайки нужната методология на отглеждане на животните и правилни технологии на хранене на животните за да се получи еднаквото качество на говеждото месо“, каза още тя.

Един от проблемите пред месодайното животновъдство е наложилата се в последните години масова практика за предлагане като суровина в кланиците на говеда, отглеждани предимно за мляко. „Има задължителна система за окачествяване на постъпващото в кланиците трупно месо, но у нас тя се прилага само за кланиците с определен брой заклани животни, и в тази връзка за да се гарантира, че наистина месото постъпващо за преработка е от месодайни породи животни имаме нужда от малко държавна подкрепа“, коментира Боева. Така тази система за окачествяване на трупното месо се превръща от задължителна в доброволна и на практика не се прилага. По думите и е въпрос на време пазарът да наложи задължително окачествяване на трупното месо в кланиците в практиката.