понеделник, септември 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Страната ни окончателно загуби 12 млн. лева по селската програма

Средствата са за периода 2007-2014 година

Производителите на плодове и зеленчуци ще получат още средства за търсене на нови пазариПроизводителите на плодове и зеленчуци ще получат още средства за търсене на нови пазари

Страната ни окончателно губи 12 млн. лева от средствата по селската програма за предходния програмен период, става ясно от публикувано решение на ЕК в официалния вестник на ЕС. Решението е за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Основната причина са финансови грешки в одитираните процедури.Подробности :Тук