понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Светът може да произведе 1,93 млрд. тона зърно през новата година

Международният съвет по зърното прогнозира рекордно производство на царевица и пшеница

През май експертите на Международния съвет по зърното повишиха оценката си за глобалното производство на царевица до ново рекордно ниво. Рекордни се очаква да достигнат също и глобалната търговия и потребление на царевица.

Данни за основните показатели при царевицата в млн. тона

В света

Май 2020 г.

Изменение в % спрямо Април 2020 г/

Изменение в % спрямо 2019/20 г.

Начални запаси

297,00

0,00

5,0

Производство

1169,00

0,95

4,6

Предлагане

1466,00

0,76

1,7

Търговия

175,00

1.16

4,72

Потребление

1177,00

0,34

2,9

Крайми запаси

188,00

2,49

3,0

Рекордно се очаква според експертите да е и производството на пшеница, като за новата стопанска година те прогнозират реколта от 766, млн. тона, като намаляването на потреблението може да доведе до изторически рекордни крайни запаси в края на новия сезон.

Данни за основните показатели при пшеницата за 2020/21 г.

В света

Май 2020 г.

Изменение в % спрямо

Април 2020 г.

Изменение в % спрямо 2019/20 г.

Начални запаси

274,00

1,79

6,4

Производство

766,00

0,26

0,5

Предлагане

1040,00

-0,39

1,8

Търговия

178,00

0,56

0,00

Потребление

750,00

-0,66

0,3

Крайми запаси

290,00

0,35

5,9