сряда, юли 15, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Добиви пшеница 2019 в началото на жътвата
НОВИНИ

Светът може да произведе 1,93 млрд. тона зърно през новата година

Добиви пшеница 2019 в началото на жътвата. Снимка: Agroinfo.bg

Международният съвет по зърното прогнозира рекордно производство на царевица и пшеница

19Четения

През май експертите на Международния съвет по зърното повишиха оценката си за глобалното производство на царевица до ново рекордно ниво. Рекордни се очаква да достигнат също и глобалната търговия и потребление на царевица.

Данни за основните показатели при царевицата в млн. тона

В света

Май 2020 г.

Изменение в % спрямо Април 2020 г/

Изменение в % спрямо 2019/20 г.

Начални запаси

297,00

0,00

5,0

Производство

1169,00

0,95

4,6

Предлагане

1466,00

0,76

1,7

Търговия

175,00

1.16

4,72

Потребление

1177,00

0,34

2,9

Крайми запаси

188,00

2,49

3,0

Рекордно се очаква според експертите да е и производството на пшеница, като за новата стопанска година те прогнозират реколта от 766, млн. тона, като намаляването на потреблението може да доведе до изторически рекордни крайни запаси в края на новия сезон.

Данни за основните показатели при пшеницата за 2020/21 г.

В света

Май 2020 г.

Изменение в % спрямо

Април 2020 г.

Изменение в % спрямо 2019/20 г.

Начални запаси

274,00

1,79

6,4

Производство

766,00

0,26

0,5

Предлагане

1040,00

-0,39

1,8

Търговия

178,00

0,56

0,00

Потребление

750,00

-0,66

0,3

Крайми запаси

290,00

0,35

5,9