сряда, май 29, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Финансова ефективност от над 22 хил. лева носят мерки за енергийна ефективност на биостопанство в Кюстендилско

Възвращаемостта на инвестициите се очаква да има след 4 години

 

Основаната през 2014 година биоферма 100 БИО ООД през 2023 година е е постигнала финансова ефективност от около 22 400 лева благодарение на въведените от собствениците и мерки за енергийна ефективност. Това беше обявено по време на организираният днес открит ден за фермери, заинтересовани от техния пример и желаещи да въведат подобни мерки за енергийна ефективност.

През 2023 година фермата е произвела 118,59 mWh като в предприятието са били използвани 37,348 mWh при остатъчна ел. енергия от 81,242 mWh По цени на свободния пазар, тези количества се равняват в парично отношение на 11 хил. лева. Стойността на използваната електроенергия през миналата година се равнява на 17 647 лв. , при условие, че цялата е закупена на на свободния пазар.

Според преценката на собственика Павел Желязков за около 4 години инвестицията ще се възвърне. При натоварване на мощностите ефектът ще е още по-голям, тъй като в момента предприятието работи на 25-30% от годишния си капацитет.

Кръгова икономика

Собствениците на фирмата се стремят да сведат до минимум и генерираните отпадъци при производството, така че да се намали в максимална степен отпечатъкът върху природата. За целта е изградена система за компостиране на растителните остатъци. В овощните градини се прилагат технологи за минимално използване на вода за напояване.

„100 ПРОЦЕНТА БИО ООД планират в бъдеще остатъкът от производството на сокове да се преработи на мармалад, така че едва 2% ще бъде генерираният краен отпадък, който ще се компостира с изрязаните клони, листа и други растителни остатъци от обработката на овощните градини.

Според ката на собственика на фермата Павел Желязков за около 4 години инвестицията ще се възвърне. При натоварване на мощностите ефектът ще е още по-голям, тъй като в момента предприятието работи на 25-30% от годишния си капацитет.

Благодарение на това, че от година и половина към цеха действа фотоволтаична система за производство на ток. Консумацията е основно през деня, когато се ползва слънчевата енергия. Когато се налага консумация през нощта, се използва софтуер за минимална поддръжка на температурите. нвестицията е в инсталацията е 90 хиляди лева. За производството на сокове се използват панели от 80 кв. м., като остатъкът се продава. В цеха за сушене и замразяване се инсталира мощност от 225 кв., която предстои да влезе в експлоатация.

Кръгова икономика

Собствениците на фирмата се стремят да сведат до минимум и генерираните отпадъци при производството, така че да се намали в максимална степен отпечатъкът върху природата. За целта е изградена система за компостиране на растителните остатъци. В овощните градини се прилагат технологи за минимално използване на вода за напояване.

Още
НОВИНИ

Казуси от кампания 2023 обсъдиха биопроизводители с експерти от агроведомството

По инициатива на Асоциация „Биопродукти“ и други браншови организации на втора поредна среща в София днес заедно с експерти на министерството на земеделието и храните бяха обсъдени наболели въпроси и казуси на производители по кампания 2023. С оглед и на малкото време, което остава до приключване а кампанията на 21 юли, голяма част от присъстващите останаха с впечатление, че за пореден път поставят казуси за които администрацията или не може или няма време да даде логични решения.

Че биопроизводителите изпитват проблеми в началото на новия програмен период не е тайна. За повечето проблеми се знае от години, а съвсем наскоро те пак алармираха за опасността мнозина от тях да останат с отрязани ангажименти по агроекологичните мерки от старата програма. „Истината е, че въпреки постоянната работа и диалог проблемите се множат и не престават. Надяваме се че с промените в последния момент в наредбата ще бъдат спасени ангажиментите по тези мерки на над 100 човека. Другото на което ще се надяваме е и на промяна в другата наредба, защото опасенията ни изказани по време на предходната среща през май останаха без последствия. Така се написа текс на наредба, изискващ добиви от всеки един парцел, което поставя в неравноправно положение всички колеги с млади трайни насаждения, които може и да не получат подпомагане по новите интервенции“, заяви пред присъстващите Веселина Ралчева.

По време на дискусията стана ясно например , че поради това, че все още не са разработени проверките по новите интервенции и еко схеми, при подаване на заявления за очертавания на площи излизат грешки. Експертите от МЗХ поясниха пред биопроизводителите, че парцели, които към 31 декември преди годината на кандидатстване не са в биорегистъра като био или в преход не могат да се чертаят.

„Тъй като от ЕК получихме ясен отговор, че заявяването по еко схемата за биоживотновъдство не може да е на чиста животинска единица, а трябва да мине през площи сме направили връзка с фуражните култури. За да е допустима за подпомагане дадена площ трябва да е покрита от 0,15 до 1 животинска единици. Идеята ни е била да се постигне по-голяма гъвкавост заяви Христина Иванова от дирекция „Директни плащания“. Тя посъветва биоживотновъдите внимателно да заявяват площите по които искат да получават подпомагане по въпросната еко схема, и да заявяват само тези животни, които могат да задържат в рамките на календарната година. Фермерите алармираха обаче, че към момента при заявяване на над 1 животинска единица, системата все още не дава грешка.

Биоживотновъдите предложиха още при констатирани грешки при заявяване на площи за подпомагане да се отрязват от подпомагане само надвишения брой животни а не да се отрязва подпомагането като цяло.

Що се отнася до биорастениевъдството Веселина Ралчева посъветва колегите си които кандидатстват за подпомагане по интервенцията за биологично растениевъдство внимателно да проверяват кои от площите им са сертифицирани, и кои са в преход. Казус по този въпрос постави производителка на кориандър от Странджа, с биостопанство по което през тази година поема ангажименти, като в допълнение на това има намерение да включи допълнителни площи , които обаче са в преход, който не променя срока на другия ангажимент. Според експертите в случая решението на казуса зависи от това, как ще се разпишат декларираните площи- дали като увеличение на плошите на стопанството с 20% или като допълнителен ангажимент. Те уточниха още, че за площи които вече са преминали период на преход независимо от това дали са били в преход една или повече години, вече не могат да бъдат заявявани като площи в преход.

 

Още
НОВИНИ

Божидар Петков: Министерството се държи с едни биопроизводители като майка, а с други като мащеха

Председателят на асоциацията на малинопроизводителите Божидар Петков заяви пред представители на медиите днес, че от земеделското министерство се държат като майка към едни биопроизводители, а към други като мащеха. Поводът за изявлението му стана фактът, че от министерството са поели разходите по участие на фирми на български биопроизводители на специализираното изложение BIOFACH в Нюрнберг, а в същото време не дават средства за наем на зала за провеждане на специализиран форум за сектора в рамките на изложението АГРА 2023, което ще се проведе в Пловдив между 21 и 25 февруари.

„От една страна от министерството на земеделието са отделили за 18 участващи на изложението в Германия общо 300 хил. лева или по 16800 лева на участник. От друга страна не иска да подкрепи инициативата ни за общ щанд за биопроизводителите на изложението в Пловдив, и освен това все още се чуди как да плати 3 хил. лева за за провеждане на специализирана конференция за биопроизводителите“, заяви Петков. От бранша имат забележки и относно критериите за включване на фирми като участници на изложението в Германия, сред които например да са имали изнесен най-малко два или три продукта на международните пазари или производство в обем на 5 тона.

„Логично е тук да се запитаме, подобни фирми с такива обеми на производство въобще имат ли нужда от участие на международно изложение“, добавя още той.

Освен това от ведомството изземват функциите на самите браншови организации като организатори на българското участие на международни изложения в случая, като организатор се е заявила по думите му дирекцията към министерството, отговаряща за биоземеделието. Министерството на земеделието като пряк началник на фонда според него може да му нареди да промени указанията по тази държавна помощ. От ведомството се аргументирали, че са поели организирането на българското участие в качеството си на организация.

 

Още
НОВИНИ

50 млн. евро от европейския бюджет са заделени за участие на биопроизводители в промоционални кампании през 2023 г.

През идната година биопроизводителите от Европа ще могат да разчитат на бюджет от 50 млн. евро за участие в различни промоционални кампании.
Промоционалните кампании и програми дават възможност на производители в ЕС да увеличат и подобрят видимостта си както в рамките на Съюза, така и в страни извън него. Общо планираният за подобни кампании бюджет на ЕС е в размер на 175 млн. евро.

Одобрените проекти в сектора у нас са едва 13, а общата стойност на заявените суми по тях е далеч по-малка от предвидения бюджет. По време на среща в Брюксел беше обсъдено участието на биопроизводителите в промоционални кампании, както и новостите в данъчното законодателство. От българска страна, участие в дискусията взе ресорният заместник министър на земеделието Георги Събев.

По време на срещата беше представено нововъведение в данъчното облагане, обособено само за биопродуктите. .„Европейското законодателство позволява това за определени видове стоки, включително хранителни, да се залага обособен ДДС. Нито една държава членка обаче не използва тази възможност. От разговорите в Брюксел е станало ясно, че подобна диференциация в данъчното облагане на биоплодовете и биозеленчуците се подготвя в Нидерландия.

По време на срещата бяха представени юридически аспекти за включването на биологични продукти в обществените поръчки. Макар това да се разглежда като вариант за увеличаване на търсенето на биологични продукти, ЕК не планува да предлага минимален процент за държавите членки.

Още
НОВИНИ

Агроведомството подготвя важни промени за облекчение на биопроизводителите и за популяризиране на биопродуктите

Агроведомството планира промени в наредбата за биопроизводство с цел да се повиши популярността на биопродуктите и да се намали административната тежест при упражняване на контрола върху производителите. Това съобщи пред представители на медиите в Мало Бучино днес шефът на дирекция Биологично производство в МЗм Антоан Чакръкчиев. Днес биопроизводители от цялата страна отбелязаха Европейския ден на биопроизводството. Промените по думите на Стоилко Апостолов , председател на „Биоселена“ ще целят да въведат европейския опит в контрола на производителите по изпълнение на поетите ангажименти, като той посочи за пример случаи на биопроизводители, които сега при установени нередности само при едно животно или парцел им взимат сертификата на цялата ферма, а от фонд „Земеделие“ им спират всички субсидии и „влиза в деветте кръга на Ада“. „Френският опит например е такъв, че се отнема сертификата за даденото животно или парцел, които влизат в период на преход“, поясни Апостолов.

Освен промени в сега съществуващата нормативна уредба от земеделското министерство се готвят да приемат и Национален план за развитие на биоземеделието за следващите пет години.

„В Националния план за развитие на биоземеделието предвиждаме не само увеличаване на възрастта на децата, включени в програмите за училищно мляко и плодове (предвижда се те да обхванат децата до 7 -ми клас) и зеленчуци, но да влезнем активно с биопродукти в останалите социални заведения и болниците“, заяви Чакръкчиев .

„Тъй като не знаем кога ще има парламент, сме задействали промени в сегашната наредба с които да въведем от 1 януари 2023 година промените за които сме се договорили с бранша“, уточни още той.

Освен активно промотиране и представяне на биопроизводители, у нас в националния план е предвидено и увеличаване на бюджета за участие на биопроизводителите в специализирани изложения на 300 хил. лева годишно.

„Като биопроизводители искаме да влезем и в публичната администрация чрез разполагане на специални вендинг машини в министерствата с биопродукти, което за нас ще е допълнително популяризиране на биопродуктите и разширяването на кръга от потребители“, заяви Божидар Петков от браншовата организация на малинопроизводителите.

„11 организации от биоземеделието вече сме обединени и работим в общ интерес“, допълни Стоилко Апостолов. Представители на бранша поискаха земеделското министерство да защити пред ЕК възможността за подпомагане на биопроизводителите и по двата стълба на ОСП, като предложението им е по единия стълб да се подпомагат фермерите в преход. „Ние държим на позицията че фермерите в преход трябва да се подпомагат по първи стълб, а биопроизводителите по втори, така както са приели в своите стратегически планове и някои други страни“, сподели и Бети Василева от „Дивата ферма“. Веселина Ралчева от Асоциация „Биопродукти“ призова администрацията да не пренебрегва експертния потенциал на представителите на биопроизводителите, които са доказали, че успешно могат да общуват на европейско ниво и дори имат готовност да лобират пред Европейската комисия.

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите поставиха под въппрос светлото бъдеще на сектора

Биопроизводители вече поставиха под въпрос светлото бъдеще на сектора, а с това и дадените от земеделското министерство обещания за промени. Причината – нов административен терор, свързан с отказа на МЗм да se съобрази с мнението на всички заинтересовани страни и да премахне изискването за представяне на оценки на трайните насаждения съгласно чл. 39, т. 1 д на наредбата по мярка 11. Въпросното изискване беше прието миналата година без широко обсъждане със заинтересованите страни и без оценка за въздействието – като финансова и административна тежест, припомнят в позиция от Асоциация „Биопродукти“.

Изискването затрудни стопаните, тъй като малко от оценителите изобщо се съгласяваха за направят оценки по морално остарялата Наредба за базисните цени на трайните насаждения от 1991г. „Възрастта на насажденията няма никаква връзка с изискванията на биологичното производство, а посочените максимален брой години на плододаване в за наредбата базисните цени на трайните насаждения от 1991г. са във връзка с изработването на амортизационни планове на някогашните кооперации и в много случаи нямат нищо общо с реалните години на плододаване на някои трайни насаждения“, така от биопроизводителите мотивират, защо са излишни подобни оценки, които само натоварват ДФЗ и тях самите като бенефициери.

„Това изискване е абсолютна дискриминация към биопроизводителите. Очакваме догодина да въведат изискване само към биопроизводителите да представят експертни оценки, че кравите дават мляко, а кокошките снасят яйца. Вече няколко години био животновъди не получават плащане, защото представят фактури за продадени био телета, а ДФЗ иска от тях фактури за био телешко месо.“, пишат още те и призовават агроведомството да се вслуша в мнението на заинтересованите страни.

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите: Потребителите у нас остават с най-труден достъп до чиста и здравословна храна

Докато в редица европейски страни отдавна вече се прилага диференцирани ставки на данък добавена стойност за традиционните храни, за плодовете и зеленчуците и а биохраните, то страната ни остава с най-труден достъп на потребителите до чиста и здравословна храна, пишат в свое становище от асоциация „Биопродукти“.

„Българска Асоциация Биопродукти следи с особен интерес развитието на въпроса и решението на народните представители, повечето от които са представители на партии и коалиции, включили Биологичното земеделие и Биопроизводството като приоритет в техните програми.“ Това се казва в още в становището на асоциацията изпратено до медиите по повод внесен законопроект в парламента за намаляване ДДС на биопродуктите от 20 на 5%. в него се припомнят взетите от Румъния мерки за борба със затлъстяването на населението в резултат на нездравословния начин на храненне, с намаляване на ставката на всички традиционни храни и биопродуктитте от 9 на 5% през 2018 одина. В него се припомня и за предприетите от Турция мерки по сваляне на ДДС на храните от 8 на 1%. Сред най-сериозните мотиви, които биопроизводителите посочват е, че свалянето на ДДС на биопродуктите ням да причини сериозен негативен ефект за бюджета поради слабото развитие на сектора на биопроизводството у нас, и страната ни е на дъното в ЕС по обем на биосертифицирани площи, а по-голяма част от биопродукцията се изнася в непреработен вид.

Подобна мярка според тях би насърчила от една страна преработвателите да преработват и предлагат на пазара биохрани и напитки, от друга – търговския оборот на тези продукти. Така ще се задържи добавената стойност от този сектор в страната и ще се подобри здравето на българския потребител.

Друг важен момент е фактът, че в сектора Биопроизводство целият процес се следи от много контролни органи и е практически невъзможно да се получат данъчни измами. Процесът по биосертифициране е регламентиран както от европейското, така и от българското законодателство. Следи се както от акредитирани сертифициращи организации, така и от специализирана дирекция в Министерство на земеделието и храните и от БАБХ.

Още
От утре
НОВИНИ

Браншови организации на винопроизводители и биопроизводители обсъдиха задълбочаващата се криза в лозаро-винарски сектор със служебни министри

Българска Асоциация Биопродукти /БАБ/ и Национално Сдружение на Българските Лозари /НСБЛ/ вчера се срещнаха със служебните министри на финансите Валери Белчев и на земеделието, храните и горите Христо Бозуков.

Повод за срещата бе задълбочаващата се криза в лозаро-винарския сектор в България. Българските лозари алармираха, че изкупната цена на гроздето намалява, а производствените разходи се увеличават, което обрича този стратегически сектор на икономиката на дълбока криза, водеща до съкращаване на персонал и закриване на фирми.

В срещата с двамата министри БАБ и НСБЛ настояваха за компенсаторни механизми за сектор Лозарство и ясни и конкретни ангажименти от страна на държавните институции, които биха върнали сектора на мястото му като стратегически поминък, създаващ добавена стойност и много работни места. Над 200 000 души зависят от сектор Лозарство, а 25 000 са пряко заетите.

Земеделският министър Христо Бозуков и зам-министър Явор Гечев запознаха двете асоциации със стратегически план за развитие на лозарството в България, както и че по Ковид мярката лозарите ще получат по 17 лв/декар за 2021 г. Представителите на двете асоциации пък настояха и за промяна в закона за виното. Финансовият министър Валери Белчев от своя страна изрази съпричастност към проблемите на българските лозари, но сподели, че не е оптимист относно възможността за компенсиране загубите на лозарите за тази година.

Още
НОВИНИ

Биопроизводители отново искат промяна в политиката в сектор плодове и зеленчуци

За пореден път с писмо до аграрния министър Десислава Танева от Национална био асоциация искат промяна в политиката в сектора на производителите на плодове и зеленчуци. В него те настояват за „незабавно реформиране“ на политиката в сектора „в полза на земеделските стопани“.

В писмото си от организацията припомнят, че заради дългогодишна сага с източването на средствата по агроекологичните мерки, значителна част от биопроизводителите не са получили компенсации за периода на 2017-2019 година, като за основни виновници за това са посочени министерството и фонда, които „чрез нормативни промени“ през 2016 и 2017 година са въвели мерки ощетяващи биопроизводителите като сеитбообръщение, субсидиране на местообитания на гъски и други, прокарването на уж биологични проекти , с нарочно допускане на класирането на предприятия по мярката за инвестиции в земеделски стопанства (мярка 4.1.2 и за преработка на земеделска продукция (4.2).

Това според тях е довело до „липса на бюджет за реалните биопроизводители“ и до отказ за изпълнение от същите на агроекологични ангажименти поради лишаването им от компенсаторни плащания за споменатия тригодишен период от време. „Тъй като
същите останаха без компенсаторни плащания за 2017, 2018 и 2019г. Значителна част отстопанствата или фалираха или прекратиха прилагането на скъпоструващи
агроекологични мерки и преминаха отново към конвенционално земеделие“, казват още от браншовата организация, припомняйки целите на една от структуроопределящите мерки за биопроизводство, а именно мярка 11 от настоящия програмен период на селската програма.

Ето защо от Националната био асоциация предлагат промени в нормативната уредба, които да позволят създаване на устойчивост на биопроизводителите и даване на възможност за изпълнение на поетите агроекологични ангажименти и след края на петгодишния период. Оттам критикуват агроведомството, че с недалновидната си политика е позволило прахосването на средствата за агроекология, без да даде възможност на биопроизводителите за плавен преход от предишния период на ПРСР, когато изпълнявали ангажименти по мярка 214 към настоящия, когато трябва да изпълняват такива по мярка 11.

 

Разминавания в ортофотокартите водят до изкривявания на площите

 

Биопроизводителите алармират и за разминавания в ортофотокартите изготвяни от фонда на всеки три години, и направените такива в годината на поемане на агроекологичните ангажименти. „ Получават се географски изкривявания, които водят до „загуба“ на площи само по картинка, което води до санкциониране на земеделските стопани, без значение че реално площите са съществуващи и ги има на терен, пишт още те. Проблемът с разминаванията се очаква да се задълбочи и през кампанията през 2020 година с въвеждане на така наречения слой :нови биологични площи“, включващ всички парцели с всички биологични площи към 31.12.2019г. , но в т.н. слой парцела не се включва по неговата географска площ по БЗС, както е очертаван през годините, а по неговата географска площ, спрямо КВС – картата. Това би довело до парадокса площи които никога не са били очертавани за биологични, да се водят за такива в системата ИСАК, така и биологични площи, които са заявявани през годините винаги като биологични, вече да са конвенционални.

„За да могат да заявят парцелите си биологичните стопани бяха принудени да се
съобразят с т.нар. „слой нови биологични площи“, в противен случай, ако не го
сторят, заявленията за подпомагане влизат в т.нар. „фактическа грешка“ и не
могат да ги приключват. От друга страна бъдещата бомба идва в момента, когато
вече изместените парцели съобразно мярка 11 „Биоземеделие“, не покриват
критерия за изместване по мярка 10 „Агроекология и климат“. По този начин, се
получава следния абсурд : Съобразяваш се със слоя за мярка 11 „Биоземеделие“, но при изместване с повече от 10 %, ще търпиш санкции по мярка 10 „Агроекология и климат““, пишат в писмото си биопроизводителите и предлагат:

– Спешни нормативни промени в процента на припокриване по
агроекологичните мерки, като процента на припокриване да не е 90%, а 75%.
– Всички стопанства, които са спазили био ангажиментите си към 2020г., и
не са получили подпомагане през 2017, 2018 и 2019г, поради направените нормативни промени за „източване“ на био мерките – да получат дължимото им плащане.

 

Удължаване на схемата за подкрепа в инвестициите в материални активи

Заради трудностите, които изпитват биопроизводителите при намиране и отпускане на кредити във връзка с усложнената ситуация около кризата с коронавируса, заради влошените финансови показатели особено на биопроизводителите и липсата на ликвидност за поемане на нови задължения, те предлагат удължаване с шест месеца на вече одобрените проекти по схемата за държавна помощ за инвестиции в материални активи в земеделските стопанства, свързани с първичното производство на растениевъдна земеделска продукция, прилагана през 2019 и 2020 година.

Освен това след като ЕК одобри подпомагането на дребни и средни стопани да бъде повишено до 90% от стойността на одобрените разходи и това се прие от МЗХГ и ДФЗ по отношение на лозаро-винарския сектор, това да се приложи и за сектор „Плодове и зеленчуци“ по отношение на визираната държавна помощ.

„През месец септември 2020 г. Делегираният Регламент на ЕС позволи изменения с
цел преодоляване на смущенията на пазара на плодове и зеленчуци, както и в лозаровинарския сектор, породени от COVID – 19. Промените са за финансирането по мерки договорени до 15 октомври 2020 г. Това веднага се приложи за лозаро-винарския сектор като инвестиционното подпомагане стана 90%.“, припомнят биопроизводителите и настояват и подпомагането за инвестициите в сектор плодове и зеленчуци да бъде също 90% и намаляване на ДДС за плодове и зеленчуци на 9 или 5%.

Биопроизводителите се ощетяват заради липса на нови технологични карти по мярката за конпенсации при претърпени щети вследствие неблагоприятните климатични условия. Те припомнят за постигнати с агроведомството договорки за съставяне на технологични карти за биологичните култури. Те твърдят, че до момента „  не са налице технологични карти за биологичните култури, като по този начин
биологичното земеделско производство се ощетява с около 50 % от полагащата му се
компенсация по визираната държавна помощ, тъй като площите се третират като
конвенционални, което реално не отговаря на истината. „ Ето защо се предлага спешна промяна в схемата за държавна помощ срещу щети претърпени в резултат на неблагоприятни климатични условия и природни бедствия и допълването и с технологична таблица за разходите за биокултурите.

Освен това се предлага промяна в указанията на схемата на държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на земеделска продукция през 2021 година, така че да може още през януари следващата година фермерите да подават заявления по нея. Основната им обосновка за подобна промяна е липсата на друг механизъм освен очертаванията на площите по ИСАК, чрез който да се определят площите, които да се заявяват за подобна държавна подкрепа.

Друга схема по която се иска промяна е тази за отстъпка от акциза за горивата, където се иска диверзификация на конвенционалните и биологичните култури, тъй като при последните заради ограниченията за ползване на пестициди се налага ежеседмично механизирано окопаване на междуредията, дисковане или окосяване. „Така се получава значително разминаване с около 50 %, между нормативно определената разходна норма при една и съща култура в зависимост производствения цикъл на стопанството – конвенционален или биологичен.

 

Още
НОВИНИ

Европейският парламент пренебрегна исканията на хората за истинска трансформация на хранителната верига и земеделието, считат биопроизводителите

Миналата седмица членовете на Европейския парламент гласуваха реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), а земеделските министри постигнаха споразумение в Съвета, откривайки възможността за започване на тристранни преговори. Според движението за биологични храни и земеделие в Европа (IFOAM Еуропе) европейските депутати пренебрегнаха исканията на гражданите за истинска трансформация на хранителната верига и земеделието и не успяха да приведат изцяло ОСП в съответствие с целите на европейските стратегии за зелена сделка, „От фермата до масата“ и биологично разнообразие.

Малките стъпки за озеленяване на ОСП не са достатъчни. Следващите десет години трябва да бъдат десетилетие на действия и трансформация, за да спечелим състезанието срещу катастрофата за климата и биологичното разнообразие. Сега Комисията има огромна отговорност да гарантира, че парите на ЕС ще бъдат добре използвани от държавите-членки и че националните стратегически планове на ОСП ще отговарят на предизвикателствата на кризата с биологичното разнообразие и климата. Органичното движение ще продължи да подкрепя всички инициативи за привеждане на ОСП в съответствие със стратегиите на ЕС за зелена сделка, „От фермата до масата“ и биологично разнообразие в предстоящите преговори „, заяви председателят на организацията Ян Плаге.

Според него тъй като въздействията от изменението на климата вече са върху нас, устойчивото производство на храни се нуждае от добре функциониращи екосистеми, здрави почви, чиста вода и повече биологично разнообразие на всички нива. „По-голямата част от земеделските производители искат да направят повече за околната среда, но те трябва да бъдат стимулирани и подкрепени от ОСП правилно, за да променят своите земеделски системи и практики. Зелената сделка на ЕС е това, което европейските граждани очакват от Европа, но е и възможност за земеделските производители и селските райони“, каза още той.

Курт Санен, председател на IFOAM Organics Europe Group за интереси на биологичните земеделски производители, добави, че „Огромно мнозинство от членовете на Европейския парламент (589„ за “срещу 94„ против “) гласуваха за изменение 811, изискващо държавите-членки да включат анализ на биологичния сектор като част от техния стратегически план и определят цели за увеличаване на дела на органично управляваните земи. Това е положителна стъпка в съответствие със стратегиите „От фермата до масата“ и за биоразнообразието но за да трансформираме нашите хранителни системи ни е необходима ОСП, която по-добре стимулира и помага на всички фермери да възприемат по-устойчиви практики. “

Още
НОВИНИ

Изплатиха над 2,7 млн. лева на биопроизводителите

Над 2,7 млн. лева са изплатени на биопроизводителите по мярка 11 от селската програма, съобщиха от фонд „Земеделие“. Плащания са получили всички фермери за които е била предоставена информация за корекция в регистъра за биопроизводителите. Припоня се , че 75% от парите по мярката идват от Европейския фонд за възстановяване и развитие на селските райони, а останалите 25% са национално финансирне. Общо до момента за 2019 година на биопроизводителите са изплатени 41,5 млн. лева

Още
Продуктите
НОВИНИ

Планира се проверките на терен на биопроизводителите да се извършва веднъж на две години

извършват веднъж на две години след влизането в сила на новия регламент за биоземеделие. Сега извършваните ежегодни проверки ще се запазят, но ще се извършват дистанционно. Това са някои от промените в правилата за биопроизводството, които все още са в процес на обсъждания, стана ясно по време на започналия днес Европейски биоконгрес. Повечето от участниците по време на първия ден на форума изразиха скептицизма си че ЕС ще е готова с новия регламент за биопроизводството до края на годината. Според плановете на Брюксел той трябва да влезе в сила от 2021 година.

. Участниците в дискусията изразиха мненията си, че хармонизирането на законодателствата трябва да продължи, като се вземат в предвид регионалните и климатични особености. Освен това разпоредбите за биоземеделие трябва така да се разработят, че да се търси гъвкавост по отношение сигурността и контрола на биопроизводството, като се върви към намаляване на разходите особено на малките биопроизводители по отношение на сертифицирането.

Предстои и приемането на нови дефиниции на неразрешените за използване от биопроизводителите препарати.

Планира се правилата за биопроизводство в бъдеще да не се копират едновременно във всички страни членки на ЕС, като всяка от тях ще дава свои предложения за правила в рамките на дискусиите по проекта за новия регламент за биопроизводителите. „Ако искаме да обединим правилата за всички, касаещи контрола и съдържанието на опасни вещества в биопродуктите, трябва да премахнем дискриминационния контрол по отношение на трети страни“, каза Мишел Ренар.

Според него е нужно да има ясни правила по отношение на сертифицирането и ориентиране към практичността, като се предлага върху сертифициращите органи да не се оказва финансов натиск. Експертите в бранша продължават да дискутират около процеса на опростяване на сертифицирането и контрола на биопроизводителите. Очаква се новото законодателство да повиши отговорността на занимаващите се с биоземеделие.

По думите му е важно да се засили контрола върху използването на подобрители на вкуса в биохраните, и е нужен прелом в цялата преработвателна индустрия, която да се основава на доверието на потребителите. Хармонизирането на контрола пък ще позволи да се прекрати практиката на двойни стандарти.

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите получиха още близо 2,5млн.лева

Биопроизводителите получиха нови близо 2,5 млн. лева по всички направления от мярката за биопроизводството, с което общият размер на субсидиите за сектора за кампания 2109 г. надмина 38 млн. лева съобщиха от агроведомството. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данните в електронния регистър на биологичните производители.

Още
НОВИНИ

Не биопроизводството, а системата се нуждае от рестарт

С надежди за по-добро бъдеще и спомени за миналогодишните протести, биопроизводители и експерти обсъдиха на конференция по време на специализираното изложение АГРА в Пловдив как да се рестартира секторът. По време на дискусиите обаче се оказа, че системата що се отнася до проверките от страна на експертите от агроведомството също се нуждае от рестарт. В повечето моменти присъствалите представители от страна на агроведомството ясно показаха, че говорят на език, различен от този на производителите, поставящи им конкретни казуси или се опитват да се измъкнат с недомлъвки и неясни обяснения.

Конкретният пример за експертната немощ даде производителка на кориандър, която се оплака, че е проверявана от експерти с недостатъчно добра квалификация и компетенции. „През миналата година стопанството ни се радваше на любопитен интерес не само на наши прятели и партньори, но и на проверяващите, в което няма нищо лошо, ако проверките бяха две или три. От края на юни до средата на ноември те обаче достигнаха до седем, при които бяха взети проби от продукцията ни и то във време на активна кампания“ каза тя, като повдигна въпроси свързани с дистанционния контрол на полетата с биологични насаждения.

Идва разпоредба от министерството и се проверяват всички площи засети с кориандър. След това имахме дистанционен контрол както и бърза проверка. Прри неговото осъществяване, част от площите с кориандър са били разчетени като полета, които са ливади за косене“, продължава тя. Според протокола от направените на място проверки се оказва обаче, че това са площи, засяти с кориандър, който се намира във фазата на цъфтеж. Дистанционният контрол на площите е извършен през септември .

Пиша писмо до султана и задавам въпроса: “Може ли там да има кориандър, и експертът извършил проверката да констатира, че става въпрос за пасище?, и този, който дешифрира данните от дистанционната проверка виждал ли е въобще биологичен кориандър и знае ли какво остава в стърнището след жътва? Знам че бъдещето ни е свързано с дистанционните проверки, но доколко извършващите тези проверки са наясно, че това е биологична култура и е нормално там да има трева. Би било смущаващо ако не е така. Наясно ли е този експерт, че биологично отглежданият кориандър се окопава. Не е фатално че става дума за 4 декара и половина но ако утре са 104 декара и половина, тогава какво ще стане?“, продължи тя.

В отговора на агроведомството се посочвало по думите и, че резолюцията на снимките от дистанционната проверка била много висока, и че нямало как да се допусне грешка. Логично тя постави и следващия въпрос:“На кого да вярваме, на очите а експертите от министерството извършили проверките на място или на дешифратора на данните от дистанционните проверки?.

Тя поиска да разбере още какво се мисли за новия програмен период по отношение на биопроизводството, и дали биопроизводителите, които искат ще могат да редуцират площите си предвид изтичане на правни основания, и наличието на земи от общинския и държавен поземлен фонд.

По никакъв начин не целим да ограничим подпомагането, и в момента с комисията обсъждаме въпроса с тази така наречена дегресивна ставка, като има вариант ставките да са не две, а три или повече с междинна ставка между 50 и 60 хектара, като е много вероятно в окончателния вариант да са три стъпките, така че производителите на биологични полски култури да не са толкова ощетени“, каза Лидия Чакръкчиева.

От министерството се оправдаха още с това, че пробите са взимани не от фонд „Земеделие“, а от експерти на Агенцията по храните.

Според Стоилко Апостолов, по въпроса за намаляване на ставката на подпомагане на биопроизводители с над 50 хектара площи трябва да се постигне национален консенсус. „Видяхме , че според статистиката от 6 300 оператори, само 3 000 получават подпомагане, и вие и много други ще се окажат в групата на получаващите субсидии. Няма как да има справедливост, след като парите стигат само за половината от биопроизводителите:, каза той. По думите му и предвидените 40 млн. лева за подпомагане на производителите по мярка 11 ще са само 1/3 от необходимите средства, и ако няма лимити, те няма да стигнат за никой.

Още
Браншът изрази притесненията си от негативните нагласи в обществото към биопроизводителите
Без категория

Българска асоциация Биопродукти стана на 10 г.

На  11 декември 2009 година   бе учредена БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ /БАБ/. Учредителното събрание преди 10 години се проведе в офиса на фондация „Биоселена“ в гр. Карлово,  а учредителите тогава бяха 25 български био земеделци и фирми. Това бе началото. За 10 години Асоциацията се превърна в авторитетна организация, позната в страната и в чужбина. Организация, в която членуват стотици български биопроизводители. Организация, която защитава правата и интересите на целия сектор и проправя политиките в биопроизводството, каквото и да ни струва това. .

С активното си участие в работни групи, семинари, Комитета по наблюдение на ПРСР, тематичните групи, отговорни за законодателството в бранша, Асоциацията успява да защитава интересите на биопроизводителите и да насърчава биопроизводството в България. В последните години Българска Асоциация Биопродукти е неизменен участник в най-големите български агро изложения, както и в международни специализирани био изложения и събития.

За 10 години асоциацията успя да установи ефективни партньорски отношения с всички институции и организации, от които зависи формирането на селскостопанската политика и в страните от ЕС. От няколко години БАБ е член на IFOAM – най-голямата международна организация на биологичните сдружения в света.

Защо го правим? За да може на трапезата си българите да слагат здравословна храна и да знаят на кого да се доверят! Защото доверието е важно!  БАБ благодари и на всички медии, с които през всичките тези години работихме заедно за утвърждаването на биоземеделието в България. В този ред на мисли бихме искали да споделим нашия празник и с вас, уважаеми представители на Четвъртата власт!

 

 

 

Още
Българска асоциация „Биопродукти“ отчете дейността си и избра нов управителен съвет
НОВИНИ

Биопроизводителите обсъждат на семинар състоянието на сектора

Под мотото „Доверието е важно”, биопроизводителите се събират на семинар на 7 ноември в Интер Експо център, на който ще се обсъди състоянието на сектора с експерти от агроведомството и фонд „Земеделие:, съобщиха от организаторите Българска асоциация Биопродукти. Ще  бъдат  обсъдени промените в Наредба №4  за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ , както и предстоящите промени в Наредба № 5 за прилагане на правилата на биологично производство. В зала „Пирин“ ще присъстват и всички, професионално ангажирани по темата  – биопроизводители, биотърговци, както и  сертифициращи фирми в сектора.

Семинарът ще е под патронажа на зам-министър Чавдар Маринов, а участие в дискусиите с биоземеделците ще вземат Слави Кралев, Лидия Чакръкчиева и Лилия Емилова от земеделското министерство, както и Христо Вълов от ДФЗ.

За поредна година БАБ участва в изложението „Интерфуд & дринк “ в ИЕЦ, което тази година е от 6 до 9 ноември. Асоциацията кани всички журналисти на щанда си БИОЗОНА, където да опитат биологични плодове и зеленчуци, мед, ядки, вино, билки, етерични масла, сокове, конфитюри, консерви и други био продукти, отгледани и произведени в България.

Още
Без категория

Нови 9 млн. лева за биопроизводителите по мярка 11

Биопроизводителите са си разпределилиобщо още 9 млн. лева по мярка 11 от ПРСР, съобщиха отагроведомството. Компенсаторни плащания са получили над 900 биопроизводители. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. Общо по тази мярка са изплатени до момента 43,4 млн. лева.

Още
НОВИНИ

Изплатиха над 34 млн. лева компенсаторни плащания по мярка 11

2852 биопроизводители са си разпределили почти 34,5 млн. лева компенсаторни плащания по мярка 11 от селската програма, съобщиха от фонд „Земеделие”. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности.

Още
НОВИНИ

Браншът: Не искаме приоритетни сектори в земеделието и схеми на парче със съмнителен икономически ефект

Във връзка с подготвяния в началото на следващата седмица протест на различни организации на плодове и зеленчуци както и на биопроизводителите над 10 организации се обединиха в исканията си за промени, които да възродят производството на български плодове и зеленчуци, като призоваха да не се политизира протестът им.  Те обявиха на пресконференция днес  че до понеделник, за когато е планиран протестът броят на организациите , които ще се включат в него може да надмине 20.

„Поставени сме на колене от едно министерство, което в годините показа своето нежелание да работи със сектора, и затова сме се обединили с производителите на плодове и зеленчуци, и няма да спрем докато не постигнем исканията си”, каза Благовеста Василева от Българска асоциация „Биопродукти”. „Това че успяхме да се съберем, означава, че имаме проблеми и сме тръгнали в една посока”, добави и Милен Стоянов.

Силно родно производство и присъствие на българска продукция на пазара

„ До 5 години българските плодове и зеленчуци ще влязат в Червената книга. Искаме да имаме родно производство на плодове и зеленчуци, а веригите както е в Европа да продават до 70% българска продукция, защото това е свързано с националния суверенитет ”, каза Чавдар Маринов, изпълнителен директор  на  асоциацията на организациите на производителите на плодове и зеленчуци. Той  поиска администрацията да спре да ги третира като престъпници. Освен това според него чрез лимитирането до един проект на организация на производители на плодове и зеленчуци  по дадена мярка от ПРСР се убива производството. Ето защо той поиска всеки член на подобна организация самостоятелно да има правото да подава проекти и да кандидатства по различните мерки.

Според Маринов това, че заради промените в Наредба 11 производството на семена е било извадено от допустимите разходи,, са загубени близо 5 000 декара с трайни насаждения.

„Не искаме приоритетни сектори в земеделието”

„Смяната на министъра не е работещата стратегия за сектора, защото министъра не определя а следва политиката. От 2007 до 2019 година чакаме чудеса, но получаваме голи обещания.  Ние не искаме приоритетни сектори в земеделието включително и между нас както и схеми на парче със съмнителен икономически ефект”, каза председателят на асоциацията на картофопроизводителите Тодор Джиков. Те са представили в аграрното министерство списък с ясни цели, по чието изпълнение трябва да се започне незабавна работа,така че да се възстанови производството на плодове и зеленчуци и 50% от площите с плодове и зеленчуци спрямо нивото им през 2000 година. Джиков  обърна внимание на стопанствата в планинските и полупланински райони, които вече разчитат нанеобразовани кадри. Освен това браншът иска субсидиране на картофопроизводството в планинските и полупланински райони като начин за спиране на тяхното обезлюдяване, както и възстановяване  на преработвателните предприятия. Производителите на плодове и зеленчуци както и биопроизводителите според Слави Трифонов търпят негативите и на двата бранша, като след 2015 година масово се прекратяват биологични ангажименти на биопроизводители с незначителни причини, с което се спира плащането и се тушира бюджетния дефицит в компенсаторните мерки.  Причината за липсата на български плодове и зеленчуци на пазара според Милена Милтенова е политиката към сектора в последните 20 и повече години, в резултат на което се намали производството с между 2 и 3 пъти, което доведе до масирано увеличение на вноса.

„От 17 хил. човека работещи в министерството на земеделието, не се намери нито един агроном, който да защити интересите ни”, с това Георги Василев от асоциацията на производителите  на пипер мотивира искането за оставка както на министър Порожанов, така и на ръководството на дирекция „Растениевъдство”.

Протестът на организациите на плодове и зеленчуци и на биопроизводителите ще се състои в понеделник в 13:30 часа пред сградата на аграрното ведомство.

 

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите питат агроведомството на колко фермери е отнет сертификата за биоземеделие

Във връзка с протеста  от миналата седмица от Българска асоциация „Биопродукти” са отправили писмо до аграрното ведомство с няколко конкретни въпроса:

Колко пъти е наложена най-строгата санкция /5.4/ – Отнемане на сертификат – през 2018-та година?

  • Колко пъти – преди влизането в сила на новата наредба, и колко пъти след това?
  • От кои контролиращи лица са наложени тези санкции?
  • Колко от наказаните със санкция 5.4 оператори, са фермери, преработватели, търговци, вносители?

Междувременно от Българска асоциация „Биопродукти” са в процес на подготовка на нов протест съвместно с други браншови организации.

Още
НОВИНИ

Решения за бъдещето на сектор биопроизводсво само след ясен анализ за причините и отстраняване на виновните за сегашното състояние лица

„Решения за бъдещето на сектора могат да бъдат взети само след ясен анализ за причините, довели до сегашната ситуация и поемане на отговорност от виновните”, това се казва в декларация, изпратена до медиите от Българска асоциация „Биопродукти”. От организацията подготвят нов протест, тъй като след този от вторник, техните искания не са били изпълнени. Сред мотивите за отказ от разговори с ръководството на аграрното министерство след първия протест е този, че срещите през последните месеци са били безрезултатни за сектора, тъй като не са били приети направените договорки, а са вземани решения, които не са коментирани с бранша.

Според биопроизводителите  нанесените до момента щети и нарушеният имидж на сектора могат да се поправят само с максимална прозрачност в системата.    В декларацията се казва още: „Протестът излезе много извън рамките на БАБ. Той беше подкрепен от други асоциации, колеги, приятели, граждани, потребители на нашите здравословни биопродукти. Това ни дава увереност, че нашият труд е оценен от обществото. Че нашите усилия и отговорност към околната среда и здравето на хората не остават незабелязани и ще намират все по-широка обществена подкрепа. Ето защо ние заявяваме, че започваме организацията на НОВ ПРОТЕСТ и няма да се откажем да постигнем нашите искания и да се борим за оцеляването на нашия сектор и за неговото развитие в условията на пълна прозрачност и ясни правила, еднакви за всички.”

Те търсят отговори на следните въпроси:

  1. КОЙ в Министерство на земеделието, храните и горите взема решения относно политиката в областта на биологичното производство. Кои са ръководителите, експертите, които го съветват. С какво образование са те, с каква експертиза и с какъв опит в областта на биологичното земеделие? С конкурс ли са назначени?
  2. Министерството е истински загрижено за потребителите. Колко проби от биологични продукти, пуснати на пазара, е взела БАБХ, отговорна за този контрол, през 2018 г. Какви са резултатите?
  3. Министърът на земеделието обяви пред журналистите, че средствата за биологично земеделие към момента не са блокирани. Това не съвпада с информацията, която до момента сме получавали, свързана с препоръки на ЕК да не бъдат изплащани субсидиите до постигане на гаранции за ефективен контрол и прозрачност. Ако към момента няма блокиране на средства ЗАЩО ТОГАВА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ? Защо биофермерите в последните години са на опашката в индикативния график за плащания. Нима те не се нуждаят от средства преди месец юни.
Още
НОВИНИ

Порожанов : Има 18 пропуска в документацията на „Кю сертификейшън”

В отговор на протеста на биопроизводителите, земеделският министър Румен Порожанов даде пресконференция, на която съобщи, че има 18 пропуска  поради което не е подновен сертификата на компанията „Кю Сертификейшън”. „Маркирали сме 18 пропуска в документацията на фирмата, които подробно сме описали днес, и няма как да си затворим очите и да им подновим лиценза”, заяви министър  Порожанов. Контролиращата компания може да подаде искане за нов лиценз след шест месеца. След установените нарушения, от ведомството са били дали 7 дневен срок на компанията да ги отстрани, като освен това  са дали възможност на биопроизводителите да изберат нов контролиращ  орган до 30 април за да не се прекъсват ангажиментите им като биопроизводители. Той подчерта, че подходът по даване на лиценз на контролиращите компании е еднакъв.

Освен това според него в Европейската система за оповестяване на нарушения свързани с храни, произвеждани по биологичен път, страната ни е сред най-големите нарушители. „Страната ни е сред водещите нарушители по отношение на храните произведени по биологичен път, и контролът по биологичното производство е и заради храните, предлагани на пазара”, заяви Порожанов. Става дума за около 30 случая описани в системата. По данни на фонд „Земеделие” през миналата година заради нарушения са отнети сертификатите на 29 биопроизводители.

Според министъра  пикът в биопроизводството е бил породен най-вече от субсидиите като  той напомни, че през 2017 година бюджетът по мярката за биоземеделие е бил надхвърлен с 50 млн. лева. В момента по данни на ДФЗ около 4 000 земеделски производители са подали заявления за подпомагане по мерките за биоземеделие и агроекология.

Порожанов  припомни още, че промените в законодателството свързани с контрола на биологичните производители са направени в резултат на проведения  одит на Европейската сметна палата. „До момента нямаме спрени  пари, защото това което показваме като мерки по контрола дава резултат”, добави още Порожанов, който не прие нито едно от основанията на биопроизводителите за днешния им протест.

Още
НОВИНИ

Протестът на биопроизводителите роди нов протест

Дъждът не спря протеста на биопроизводителите от днес, който дори протече в две фази-  пред аграрното ведомство и под прозорците  на „бащицата на нацията”, но единственото което произлезе от него е нов протест, на който обещаха да се съберат още повече хора с надеждата, че следващия път ще привлекат интереса и на премиера.  „Следващият път ще бъдем два и три пъти повече”, каза пред сградата на Министерския съвет Албена Симеонова, председател на Асоциация „Биопродукти”. А до него се стигна след като администрацията на ресорното  министерство отказа да  слезе при тях, след което на свой ред те отказаха да отидат при нея. Ето защо министър Румен Порожанов впоследствие даде специална пресконференция за медиите.

Наредбите се пишат от чиновниците, не от биопроизводители и потребители

Основните противоречия между администрация и биопроизводители са в няколко насоки,-неправомерното изтичане на субсидиите за биоземеделие, рестриктивното и неадекватно законодателство третиращо контрола на сектора и последните събития, свързани с отнемането на лиценза на две от най-големите контролиращи фирми, оставили над 900 биопроизводители без сертифициращ орган.  „Вместо да насочат усилията си в посоката да се види, къде изтичат неправомерно европейски средства, което товари европейския данъкоплатец, те стовариха цялата си репресивна сила чрез една наредба върху реално действащите биопроизводители”, каза по време на протеста Веселина Ралчева от управителния съвет на Асоциация „Биопродукти”. Според нея наредбите се пишат не от биопроизводителите и потребителите , а от чиновник, който решава да постави цял един бизнес в шах. В тази връзка Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена”, съобщи, че от Европейската организация на биопроизводителите са подкрепили действията на българските им колеги, като са настояли в написването на административните документи задължително да бъдат включени всички страни.

Контрол вместо произвол

Биопроизводителите заявиха, че в така приетата наредба 5, на която и сега се готвят промени, са предвидени  цели  59 случая, при които следва отнемане на сертификата. За сравнение в Белгия са определени само пет подобни случая , при които се стига до подобна практика.  По време на протеста пред земеделското министерство те призоваха, администрацията да спре да се учи на техен гръб, и да съсипят сектор, който са започнали да градят от нулата. „Ние искаме оставката на Румен Порожанов и всички  отговорни лица, които забъркаха тази каша, искаме незабавна промяна на нормативната система с активното участие на всички заинтересовани страни и създаване на консултативен съвет по биоземеделие, в който да да участват  всички от производители през търговци и преработватели до потребители. Ние искаме контрол а не произвол”, добави още Ралчева.

„От министерството не разбират че не разбират нещата. Те вчера са разбрали, че ние трябва да изхвърляме етикети и опаковки, защото на тях фигурират имената на контролиращите  фирми с отнети лицензи”, каза и един от засегнатите Петър Медаров, според който се работи със замах и хаотично.  Ето защо според него са необходими експерти, които знаят какво работят биопроизводителите у нас, борещи се срещу конкуренция от Европа, чиято продукция е субсидирана на сто процента.

Още
Българска асоциация „Биопродукти“ отчете дейността си и избра нов управителен съвет
НОВИНИ

Биопроизводителите излизат на протест на 9 април пред аграрното ведомство

От Асоциация „Биопродукти” съобщиха, че подготвят протест пред аграрното ведомство, недоволни от политиката към сектора през последните години.. Чашата  на търпението преля след като от министерството отнеха без каквито и да е аргументи лицензите на три от водещите сертифициращи организации, което принуди над 900 биопроизводители да търсят нови сертифициращи организации. От браншовата организация са изпратили писмо до премиера Борисов, в което се припонят последните стъпки на земеделското министерство, с които са въведени „невиждани никъде по света изисквания към биопроизводителите и фирмите, които ги сертифицират”, което доведе до това, да се налагат жестоки наказание на производителите от страна на сертифициращите фирми, без значение дали те са виновни или не.

Последните промени в закона за общата организация на пазарите в ЕС и новата наредба за биологичното производство според тях са поставили биопроизводителите под  постоянен риск от отнемане на сертификата. „Направихме всичко по силите си да постигнем диалог с Министерство на земеделието, храните и горите и да променим пагубната политика, която се провежда в сектора, се казва в писмото.

До момента  от ведомството не са излезли с адекватно обяснение, защо еотнет лиценза на фирма „Кю сертификейшън“, която е с 16 годишен опит у нас, като биопроизводителите твърдят, че много от колегите  им са получавали предложения от новорегистрирани през миналата година сертифициращи компании още преди да бъде отнет лиценза на споменатата компания.

Всичко това според Асоциация „Биопродукти” води до разрушаване на доверието у потребителите към българските биопроизводители.  В резултат на ситуацията със сертифициращите органи  и последните одити на европейската сметна палата  бяха блокирани средствата за подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци , субсидиите за обвързана подкрепа  само на биопроизводителите бяха намалени с 50%  и бяха наложени непосилни изисквания на новите биопроизводители натоварващи ги финансово с вземането на проби от всички парцели, излизащи от период на преход.

Браншовата организация иска оставката на земеделския министър  Румен Порожанов и другите отговорни длъжностни лица и незабавно създаване на консултативен съвет по биоземеделие, която да решава прозрачно наболелите проблеми. .

Още
НОВИНИ

Системата за контрол на биопроизводителите в ЕС се нуждае от подобрения, считат от Европейската сметна палата

Въпреки че в последните години системата за контрол на биопроизводителите в ЕС е претърпяла сериозни промени, се нуждае от още подобрения, считат от Европейската сметна палата. Експертите са достигнали до подобно заключение в своя нов доклад, в който се препоръчват допълнителни мерки от страните членки на ЕС за отстраняване на трудностите както и за подобряване наблюдението на въведените производства и указанията за производството на отделните биопродукти.

За продуктите обозначени със знака на ЕС за биопроизводство потребителите плащат значително повече, отколкото за конвенционално произведените, а по-голяма част от използваните еко/биоекологични продукти са произведени в рамките на ЕС. Одиторите обръщат внимание на това, че липсват научни методи, с които да се докаже, дали даден продукт е биологично или конвенционално произведен. Ето защо е необходимо солидна система за контрол по цялата верига на доставки- от производителя до потребителя, включваща и  вносители и търговци на храни, за да се осигури достатъчна информация на потребителите, купуващи екологични, био или конвенционални продукти. Експертите считат, че Европейската комисия играе важна роля при наблюдаването на тази система за контрол.

Те отбелязват още, че през миналите години секторът на биопроизводството в ЕС  е регистрирал значителен ръст. От Европейската сметна палата препоръчват да продължи проверката на системата за контрол на биопроизводителите, базирайки се и  на посещения на свои  експерти в България и Чехия. Те са констатирали, че в сравнение с предходни проверки, в редица страни са направени подобрения в системата за контрол. Освен това от ЕК са направили собствени проверки за нейното функциониране в отделните страни. Въпреки това според експертите на Европейската сметна палата  е нужно още  много време за предотвратяване случаите на нарушения на правилата.

Още
Българска асоциация „Биопродукти“ отчете дейността си и избра нов управителен съвет
НОВИНИ

Биопроизводители: Повишаването на осигурителния праг ще накара дребните производители да не се осигуряват

Повишаването на минималния осигурителен праг за земеделските производители за 2019 година е сериозно основание за дребните производители да спрат да се осигуряват. Това се казва в становище на Българска асоциация „Биопроизводители” изпратено до медиите. Един пчелар, който има 50 кошера,за да може да продава законно меда който добива трябва да бъде регистриран земеделски стопанин. При среден добив от 19кг/кошер и изкупна цена от 4 лв/кг, цялата произведена от него продукция няма да стигне да покрие стойността на дължимите му осигуровки. Подобна е ситуацията и с дребните животновъди  и растениевъди. Вероятно не е отчетено, че това е принуда тези хора да влизат в сивия сектор на икономиката и да продават нерегламентирано.

Българска асоциация Биопродукти настоява да се преосмисли минималният осигурителен доход за земеделските стопани и той да остане същия като 2018 г. или да претърпи незначително увеличение, за да не предизвика обратен ефект и вместо увеличение на приходите за осигуровки, те да намалеят заради посивяване на сектора.

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите получиха още над 46 млн. лева

Нови 46,8 млн. лева преведоха от ДФ”Земеделие” на биопроизводителите за кампанията през миналата година. Средства са получили 3 625 биопчелари, растениевъди и животновъди. Подпомагането е компенсаторно и се изплаща на земеделски производители поели ангажименти за спазване на агроекологични практики.

Още