понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Проектът OrganicAdviceNetwork поставя началото на първата европейска мрежа от консултанти по биологично земеделие

18 партньори ще търст възможности за увеличаване на мрежата от консултанти в сферата на биологичното земеделие

 

През април 2024 г. проектът OrganicAdviceNetwork, финансиран от Европейската комисия и Швейцарския държавен секретариат за образование, научни изследвания и иновации, събра 18 партньори от различни европейски държави в Брюксел, в офиса на IFOAM Organics Europe, на тридневно събитие за планиране на първите стъпки на тази общоевропейска инициатива.

Съобразен с целта на ЕС за постигане на 25% биологични земеделски площи до 2030 г., като част от стратегията „От фермата до трапезата“, проектът е насочен към спешната нужда от квалифицирани консултанти в областта на биологичното земеделие. Основната му цел е да създаде и активизира мрежа от консултанти по биологично земеделие в 27-те държави – членки на ЕС, и в 7 други европейски държави.
Срещата даде възможност на партньорите по проекта да обменят опит, да открият разнообразието от консултантски услуги в областта на биологичното земеделие и да поемат отговорност за мисията на проекта.

През първия ден на началната среща Наталия Бжезина, служител по политиките в Европейската комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, и Селин Шоке, Отговорник за проектите в Изпълнителната агенция за научни изследвания, приветстваха сърдечно партньорите в консорциума. Те изтъкнаха ангажимента на Европейския съюз в подкрепа на научните изследвания и иновациите и подчертаха важната роля на проекта OrganicAdviceNetwork за постигане на целите на ЕС чрез укрепване на консултантските услуги в областта на биологичното производство.
IFOAM Organics Europe очерта предстоящите стъпки за създаване и активизиране на общоевропейска мрежа от консултанти и консултантски услуги за биологичния сектор.

В рамките на проекта ще бъдат организирани 30 посещения в пет географски зони, 20 посещения в секторите на полските култури и преживните животни и 10 посещения в секторите на зеленчуците, плодовете и лозарството. Предвижда се по-нататъшно активизиране на мрежата чрез дейности за непрекъснат обмен на знания. Те включват също така обучение за придобиване на меки умения и онлайн модули за обучение, обхващащи различни селскостопански теми, с цел подпомагане на нови и опитни консултанти по биологично земеделие. Специално внимание ще бъде обърнато на конвенционалните консултанти и на младите висшисти, желаещи да придобият умения в областта на биологичното консултиране.
Проектът също така ще идентифицира и популяризира успешни бизнес модели за структуриране и финансиране на консултантски услуги в областта на биологичното земеделие чрез „Конкурс за консултации в областта на биологичното земеделие“.
През последните два дни акцентът беше поставен върху идентифицирането на ефективни инструменти за обмен на знания, преодоляването на основните пропуски в знанията на съветниците и разработването на стратегии за набиране на съветници за дейностите по проекта. Участниците обсъдиха как най-добре да комуникират и разпространяват резултатите от проекта сред участниците в AKIS, както в рамките на биологичната общност, така и извън нея, а също и как да създадат синергии с други проекти, инициативи и политици на ЕС.

Учене на терен от фламандските партньори

Партньорите получиха възможност да задълбочат познанията си за консултантските услуги в областта на биологичното земеделие във Фландрия. Лиевен Деланоте, опитен консултант по биологично земеделие, представи експерименталната биологична ферма на INAGRO с площ 17 хектара, която дава възможност на консултантите по биологично земеделие да получат признание и доверие сред фермерите. Кармен Ландуйт от CCBT представи мрежата FORK, която улеснява потока от знания за биологичното земеделие между фламандските изследователски институти и земеделските производители. Екскурзията завърши в биологичната ферма „t Goed ter Heule“, семейна смесена ферма с площ 9 хектара, в която се отглеждат плодове, зеленчуци, кокошки и пилета за месо, овце и свине, близо до Кортрийк, с вкусна вечеря, приготвена с биологични продукти, произведени във фермата.

„ЕС си е поставил амбициозната цел 25% от земеделската земя да бъде БИО до 2030 г. Това означава нови 700 000 ферми да влязат в система на контрол. За да преминат преходния период и да станат успешни био производители им е необходима помощ – това са специалисти – консултанти (на Запад ги наричат съветници – advisors). Един съветник обикновено обслужва от 30 до 70 ферми. Това означава, че са следващите 6 години ЕС ще има нужда от 10 до 20 хиляди подготвени консултанти (съветници). Много често успешни консултанти са фермери с опит, не е задължително непременно да бъдат хора на заплата и с университетска диплома“, казва управителят на Фондацията за биологични земеделие БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов, който участва в срещата. „Нашият проект си поставя за цел да издири и действащи и потенциални бъдещи консултанти, да създаде европейска база данни, да покаже добрите примери, да организира обмяна на опит, да разработи учебни материали в 5 тематични области: полски култури, плодове, зеленчуци, лозя и преживни животни. Аз ще координирам работата по дребни преживни (овце и кози). Надявам се и България най-накрая да обърне внимание на тази тема!“

Въпреки че в проекта вече са включени консултантски служби от 14 европейски държави, OrganicAdviceNetwork горещо приветства нови и опитни консултанти по биологично земеделие да се присъединят към дейностите по проекта (кръстосани посещения, обучения за придобиване на меки умения, онлайн курсове и други дейности за обмен на знания).

Още
Агро Новини

ЕС стартира онкурс за най-добро биологично производство

Инициативатта ще оцени най-иновативните участнииц

 

Европейският съюз стартира конкурс за Най-добро биологично производство. Инициативата ще има за цел да бъдат отличени постижения по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, както и най-добрите и иновативни участници.
Конкурсът се част от кампанията по Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., с който ще се симулира нарастването на потребителско търсене на биологични продукти.
Участниците могат да бъдат малки или средни предприятия (МСП) за преработка на биологични храни, търговци на биологични храни на дребно ресторанти или ресторантьорски услуги в областта на биологичните храни.

Наградите са в следните седем категории:
• Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие – 2 отделни категории за мъже и жени
• Най-добър регион в областта на биологичното производство
• Най-добър град в областта на биологичното производство
• Най-добър био район в сферата на биологичното производство
• Най-добро малко или средно предприятие (МСП) за преработка на биологични храни
• Най-добър търговец на дребно на биологични храни
• Най-добър ресторант/доставчик на услуги за хранене в областта на биологичните храни
Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 ч. на 12 май 2024 г.
Повече информация може да откриете тук.

Още
Агро Новини

ЕК одобри 90 млн. евро помощ за френските биопроизводители

Таванът на подпомагането на един бенефициер е 280 хил. евро

 

Европейската комисия е одобрила държавна помощ за френските биопроизводители от 90 млн. евро за компенсиране щетите от военния конфликт в Украйна, съобщава ag-Press.eu.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства. Схемата има за цел да подпомогне производителите на биологично земеделие, които се нуждаят от пари, за да компенсират частично загубите, причинени от войната между Русия и Украйна, което им позволява да продължат дейностите си по биологично земеделие в бъдеще. Предвидено е таванът на подпомагане на един бенефициер да е 280 хил. евро, като средствата трябва да бъдат изплатени до 30 юни 2024 г.

Тази схема беше разрешена съгласно Временната кризисна и преходна рамка за държавна помощ, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., за насърчаване на мерки за подпомагане в сектори, които са ключови за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива .

Още
НОВИНИ

Strategie Grains намали оценките си за производството на маслодайни култури в ЕС

Въпреки че оценката за посевите с маслодайни култури в ЕС през 2022/23 стопанска година не беше променена, експертите на Strategie Grains намалиха прогнозата си за производството на маслодайни култури, съобщава „Зерно Онлайн“. Така например оценката за реколтата от рапица е намалена от 19,51 на 19,47 млн. тона при средни добиви от 335 кг/дка и обработваеми площи от 5,8 млн. хектара. Оценката за производство на слънчоглед е намалена от 9,18 на 8,99 млн. тона при средни добиви от 176 кг от декар и обработваеми площи от 5,1 млн. хектара. Що се касае до производството на соя, оценката е намалена от 2,41 на 2,31 млн. тона при средни добиви от 210 килограма от декар и обработваеми площи от 0,8 млн. хектара.

Още
НОВИНИ

Учени представят изследване за биологичното винопроизводство на международен форум

Гл.ас. Десислава Тотева от Института по аграрна икономика ще представи специално изследване посветено на биологичното винопроизводство на международен форум в Албена, който започва на 23 август, съобщиха от Селскостопанска академия. В него ще се включат 75 изследователи от различни направления на науките от 13 страни. Целта на изследването е да се определят възможностите и перспективите за развитие на биологичното лозарство и винопроизводство в България с методите на анализ и синтез, придружени от анкетно проучване. Специалистите са констатирали освен липса на подпомагане за биологичното винопроизводство и недостатъчна информация за използването на европейските фондове за целта. Докладът анализира и трудностите, свързани със сертифицирането и етикетирането на продуктите му у нас.

Основният извод в изследването е за големия потенциал на българските биологични продукти на международния пазар, въпреки анализираните трудности. За този факт допринасят отличния вкус на българските сортове грозде, по-ниските му продажни цени и стриктното спазване на изискванията за биологично производство, уверяват учените от Института по аграрна икономика.

Още
НОВИНИ

IGC:Крайните запаси от пшеница остават рекордно високи

През юли експертите на Международния съвет по зърното повишиха своята прогноза за крайните запаси от пшеница  в  света  за текущоястекущия сезон до рекордните 288,00 млн. тона, съобщава „Зарно  Онлайн“. Оценката за производството е намалена спрямо юни месец с 0,72% до 762,00 млн. тона. Потреблението остава на ниво от 750, 00 млн.гона,  докато за експорт се прогнозира да бъдат предложени 180,00 млн. тона пшеница.

Експертите намалиха незначително и оценката за глобалното производство на царевица до милиард и 164 млн. тона (-0,4%}. Основната причина за това е редукцията на прогнозата за американското производство. Оценката за потреблението също е намалена незначително до милиард и 176 млн. тона. Подобно на пшеницата и при царевицата крайните запаси през 2020/21 г.  ще останат на нивото от 288,00 млн. тона.

 

 

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите си разпределиха над 35 млн. лева по мярка 11

Над 35 млн. лева си разпределиха почти 3 200 биопроизводители, съобщиха от агроведомството. В това число 2 398 биопроизводители в направление биологично растениевъдство – над 29 млн. лева, 41 животновъди, които си разпределиха 174 807 хил. лева. Освен това 6,2 млн. лева получиха 813 биопчелари.

Още
Промяната в осигурителния праг не трябва да е административна и без анализ за последиците за производителите
НОВИНИ

Биопроизводители: Размразяването на мярка 11 е глътка въздух за нас

От Асоциация „Биопродукти“ се отнасят позитивно към намеренията на агроведомството с осигурения ресурс от 40 млн. лева да размразят мярка 11. „Това е мого важно послание за наси глътка въздух за тези биопроизводители, които през последните години не получаваха никакво подпомагане и по този начин бяха поставени в изключително неравностойно положение спрямо колегите им, успели да кандидатстват по мярка 11 в първите две години и получаващи подпомагане“, се казва в прессъобщение изпратено до медиите.

От браншовата организация подкрепят ограниченията, които се предвиждат за получаване на средства за биопроизводство, като те ще допринесат за по-правилно разпределение на парите, и така няма да има ощетени производители от другите браншове. „Вярваме, че за българското биоземеделие предстоят по-добри дни и се надяваме българските потребители да имат все по-голям достъп до чисти, здравословни и достъпни родни биопродукти.“, се казва още в информацията.

Още
НОВИНИ

ЕК стартира нов одит на биопроизводството у нас

Подпомагането на биопроизводителите през 2020 г. ще зависи от новия одит  на  ЕК,стартиращ идната седмица. Това каза пред депутатите от земеделската комисия днес  земеделският министър Десислава Танева. Тя ги увери, че страната ни прилага от лятото насам специален план от мерки, който цели да се вземат предвид направените до момента препоръки от страна на Брюксел по отношение контрола на биопроизводителите.

Една от мерките по контрола е свързана с повишавае броя на проверките срещу биооператоритте. “ Факт е че има установени нарушения свързани с нерегламентираната употреба на препарати. Всички резултати от направените до момента проверки са предоставени на фонда, който ще вземе мерки срещу некоректните биооператори“,каза Танева. След края на всички проверки  ще  бъде публикувана детайлна информация. Танева припомни, че с поредната нотификация на ПРСР се предлага прехвърляне на 14 млн. евро към вярка 11, като се планират и нови приеми, но всичко ще зависи от резултатите от предстоящия одит.

Още
Българска асоциация „Биопродукти“ отчете дейността си и избра нов управителен съвет
НОВИНИ

Биопроизводителите обсъждат на семинар състоянието на сектора

Под мотото „Доверието е важно”, биопроизводителите се събират на семинар на 7 ноември в Интер Експо център, на който ще се обсъди състоянието на сектора с експерти от агроведомството и фонд „Земеделие:, съобщиха от организаторите Българска асоциация Биопродукти. Ще  бъдат  обсъдени промените в Наредба №4  за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ , както и предстоящите промени в Наредба № 5 за прилагане на правилата на биологично производство. В зала „Пирин“ ще присъстват и всички, професионално ангажирани по темата  – биопроизводители, биотърговци, както и  сертифициращи фирми в сектора.

Семинарът ще е под патронажа на зам-министър Чавдар Маринов, а участие в дискусиите с биоземеделците ще вземат Слави Кралев, Лидия Чакръкчиева и Лилия Емилова от земеделското министерство, както и Христо Вълов от ДФЗ.

За поредна година БАБ участва в изложението „Интерфуд & дринк “ в ИЕЦ, което тази година е от 6 до 9 ноември. Асоциацията кани всички журналисти на щанда си БИОЗОНА, където да опитат биологични плодове и зеленчуци, мед, ядки, вино, билки, етерични масла, сокове, конфитюри, консерви и други био продукти, отгледани и произведени в България.

Още
България също ще иска компенсации за загубите за производителите на краставици
НОВИНИ

Съмнения за нерегламентирана употреба на синтетични торове от испански зеленчукопроизводители

Органите контролиращи испанските биопроизводители  си затварят повече от едното око за това дали последните  използват азотни торове  пише специализираният портал topagrar.com, позовавайки се на публикация на taz.de. Става въпрос за зеленчукопроизводители в провинция Андалусия, за които има данни, че са използвали неразрешени за биопроизводството синтетични торове. Според taz.de става дума за два препарата със съдържание на азот съответно 34 и 15% като това е над максимално разрешеното  съдържание от 15%. По-високо съдържание на азот не може да се набавя чрез използване на костно брашно или продукти от други вещества с животински характер. Ето защо, който иска да обогати почвата с азот, трябва да прибегне към употребата а синтетични торове. Това предизвиква тревоги в Германия поради факта, че  част от произведените в региона на Андалусия чушки домати и краставици намират пазар именно във федералната република. .

 

Още
Биопрепарати

Сортове грозде подходящи за биопроизводство

В последните години все повече земеделски производители се ориентират към отглеждането  на лози по биологичен път. Експертите от Института по лозарство и винарство  към ССА препоръчват следните винени и десертни сортове грозде, подходящи за биоземеделците.

Сорт „Августин”, селекция на Института по озарство и винарство.  Августин е комплексно устойчив сорт, получен чрез кръстосване на сортовете Мискет хамбургски и Сейв Вилар 12 37 и се отличава със средно голям, коничен и рехав грозд. Зърното е средно едро, почти сферично със средна маса около 4 грама. Кожицата е тънка, крехка, зеленикавожълта до кехлибареножълта. Консистенцията на зърното е месеста и сочна. Вкусът е хармоничен, със слаб мискетов аромат.

Сортът Августин е среднозреещ-гроздето му узрява втората половина на септември. Лозите са силнорастящи, с много добра родовитост при стъблени формировки и смесена резитба. Гроздето от сорта Августин е подходящо за двустранно използване-като десертно и винено.

Сорт „Виторга”- руски сорт добре адаптиран към климатичните ни условия и устойчив на мана.

Сорт „АкадемиК”- Къснозреещ сорт в началото на септември.

Сортовете „Наслада” и „Дружба” са подходящи както за производството на биовина, така  и на био гроздов сок. Сорт „Дружба” спада към ранно зреещите сортове десертно грозде, като се отличава с  комплексна устойчивост висока родовитост и добивност от 1 408 кг от декар. Характеризира се със средно големи гроздове с бели и кръгли зърна със средна маса от 4 грама. В началото на септември захарността при този сорт може да достигне до 21% при киселинност 6,5-7,5 гр/л.

Сорт „Надежда” също е комплексно устойчив, получен чрез кръстосвне  на сортовете Мискет хамбургски и Сейв Вилар 12 37.. Характеризира се със средно голям, коничен и рехав грозд  със средна маса от 260 грама. Зърното е едро, почти сферично със зелиникавожълт до кехлибареножълт цвят с месеста и сочна консистенция и хармоничен вкуссъс слаб мискетов  аромат.

Сред предимствата  на изброените десертни сортове грозде за биопроизводството според  проф. Мирослав Иванов  е повишената им устойчивост на стресовите фактори при лозата. Сред винените сортове, подходящи за биопроизводство и характеризиращи се с повишена устойчивост  са „Плевенска роса” Кайлъшки” и  „Сторгозия” . „Плевенска роса” е сорт утвърден през 2009 година, който се характеризира с по-ранен срок на узряване. Типичното за тези винени сортове, е че по външен вид и механичен анализ на гроздовете се характеризират с получаването на достатъчно феноли и захари, което е предпоставка за получаване на добри вина.

Част от изброените сортове са много подходящи за отглеждане в планинските и полупланински райони на страната.  „Биопроизводството е задължително да се извършва под контрола на научни работници. Ако не са съчетани правилните терени с най-подходящите сортове за отглеждане, то не можем да говорим за биологично производство”, каза проф. Мирослав Иванов, който представи пред научната  общност, много винопроизводители и гости най-подходящите сортове грозде за биологично отглеждане. Освен това при избора на терени, фермерите според него трябва да се съобразят с надморската височина и движението на въздушните маси и с ниски нива на инфекциозен фон. „Сортове, които са силно чувствителни на мана например не са подходящи за биологично производство”, добави той. . Той посъветва земеделските производители да избират най-подходящата технология на отглеждане на лозите, за да има резултатност биопроизводството.

Още
НОВИНИ

Dil World намали прогнозата си за реколтата от слънчоглед

Анализаторите на Oil World намалиха с 1 млн. тона  до 54,1  млн. тона оценката си за реколтата от слъмчоглед в света през 2019/20 година , съобщава „Зерно Онлайн“. Основната причина са прогнозираното намаление на производството в Украйна и страните от ОНД,  както и намаляването на средните добиви с 1-2%.

За Украйна се очаква спад с 0,6 млн. тона до 14,9 млн. тона, а за Русия с 0,9 млн. тона до 11,7 млн. тона. На фона на това се прогнозира увеличение в производството на слънчоглед в ЕС с 1,25% до 9,9 млн. тона и за  Аржентина- 3,9 млн.тона (+5,4%).Крайните запаси от слънчоглд през 2019/20 г. може да се свият с 1,6% до 3,7 млн. тона, а за преработка да отидат 46,7 млн. тона слънчоглед (-0,8 млн. тона).

 

Още
Без категория

IGC прогнозира рекордно високи запаси от пшеница

През май експертите от Международния съвет по зърното пжвишиха оценката си за крайните запаси от пшеница през новия сезон до рекордните 276 хил. тона, къобщава „Зерно Онлайн“. Това е с 4,9% над нивото от изтичащата стопанска година.  Оценката эь глобапната реколта от пшеница също е повишена спрямо април до 766 млн. тона, което е  с 4,5% над сегашното ниво. Потребението се прогнозира да достигне до 753 хил. тона, а търговията до 174 хил. тона.

Още
МЗХ

Австрийски оператор за контрол на биопродукти остава без разрешително

От агроведомството  уведомяват всички биопроизводители, че   няма да бъде подновено  разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологичното производство. Всички земеделски производители избрали въпросния оператор трябва да направят нов избор до 13 февруари , ако желаят да продължат да изпълняват ангажиментите си по мярка 11 от ПРСР. Сключването на нов индивидуален договор ще осигури на бенефициентите непрекъсване в системата за контрол.

Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения съгласно  Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на министерството. До 15 дни след настъпване на промяната, биопроизводителите са длъжни да представят във фонд „Земеделие” копие на договора с новия оператор.

Още
Българска асоциация „Биопродукти“ отчете дейността си и избра нов управителен съвет
НОВИНИ

А. Симеонова: Във всяко стадо има и такива, които правят бели

Във всяко стадо има и такива които  правят бели, и биопроизводителите не правят изключение. След като у нас има 16 сертифициращи организации на 7 000 биопроизводители, а във Франция са три за около 30 хил., може да си представите какво се случва в тази страна”, каза за БНР Албена Симеонова председател на Асоциация „Биопродукти”, коментирайки публикувания през август доклад на сметната палата с констатации за нередности при сертифициране  на биопроизводителите  .  От сектора са се срещнали с ръководството на аграрното ведомство по повод новата наредба за  биопроизводството и закона за организация на пазарите, по които имат много  забележки.

Биопроизводителите според нея както в Европа така и България са сред най-проверяваните, като някои от сертифициращите организации нямат достатъчно капацитет, и в същото време проверяват доста биофермери, което води до някои изкривявания. Отделно някои земеделски производители само заради по-високите субсидии се опитват да заобиколят контрола. Тя припомни за проблемите с биопроизводителите на мед. „Да се твърди обаче, че целия цектор е изкривен е обида първо за самите биопроизводители, и второ за всички онези потребители, които искат да си купуват биохрани”, допълни тя.

 

Още