неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Бюлетин РЗ 10 - пръскания при лозя, ягоди и малини
Бюлетин растителна защита

Бюлетин РЗ 10 – пръскания при лозя, ягоди и малини

Пръскайте срещу: Брашнеста мана по лозата, сиво гниене по ягодите, жълт лозов акар

Ягодов коренов хоботник Otiorrhynchus rugosostriatus/

Вреди ларвата, която в млада възраст нагризва страничните коренчета, по-късно изгризва ход в коренището (централния корен) на ягодовото растение и нарушава приемането на вода и минерални соли. При слабо нападение растенията цъфтят и дават плод, но плодовете са дребни, безвкусни и често по време на узряването изсъхват. При силно нападение първо засъхват старите листа, по-късно цялото растение. Преди зреенето на  плодовете или най-късно в началото на узряването е необходимо да се извършват  прегледи. При съмнение се маркират нападнатите и изсъхнали  растения. За по- точна диагностика се изваждат и преглеждат по 2-3 маркирани корена. При разрез на коренището се открива бяла, дъговидно извита ларва, без крака и кафява глава. На силно нападнати площи беритбата трябва да приключи в съкратени срокове. На картотекираните огнища с нападение се извежда химична борба, насочена срещу възрастното след беритбения период. Химичната борба  е насочена срещу възрастните преди масовото яйцеснасяне.

            

Ягодов акар

Неприятелят развива 4-5 поколения годишно. Предпочита младите, ненапълно отворени листа. В резултат нападнатите части избледняват, вегатационния връх е като сварен. Листата остават по-дребни и растенията изглеждат деформирани. Контролът на вредителя е изключително труден. При доказано нападание да се работи със завишен работен разтвор от 110-120 л/дка, с цел по-добро опръскване на листната маса. При необходимост да се прилага и прилепител.

Регистрирани ПРЗ: Флормайт 240 СК 40мл/дка при оранжерийни ягоди –  карантинен срок 3 дни, Зуум 11 СК 40-50 мл/дка – карантинен срок 3 дни, Валмек 15-100 мл/дка – карантинен срок 3 дни и др.           

 

Сиво гниене по ягодата

Хладното и дъждовно време по време на бутонизация и цъфтеж създава благоприятни условия за осъществяване на заразявания. За ограничаване на болестта проведете предпазни третирания от фаза ”бутонизация” до прошарване на първите плодове. Регистрирани ПРЗ: Шавит Ф 72 ВДГ 0,2 %, Тирам 80 ВГ(за първо пръскане) 0,3%, Пролектус 50 ВГ 80-120 г/дка (оранжерии) 120 г/дка(полско производство), Сигнум 75 г/дка, Синпро 150 г/дка (Краен срок за предлагане на пазара 05.03.2018 и краен срок за употреба 05.06.2018 г.), Каптан 80 ВГ 150 г/дка.

 

МАЛИНИ

Дидимела по малините (Didimella aplanata)

Паразитът зимува, като мицел в нападнатите издънки. Заразяванията се извършват най-активно през периода май – юни. Спорите се разсейват и заразяват леторастите в основата на пъпките. Да продължат вегетационните РЗ практики в насаждения с доказано нападение. Интервалът между пръсканията зависи от избора на фунгицид и метеорологичната обстановка. Регистриран ПРЗ е Сигнум (Акт. в-тво: пираклостробин + боскалид) в доза 100 г/дка.

 

Малиново комарче (Thomassiana theobaldi)

Неприятелят има  3 поколения годишно. Зимува като възрастна ларва в почвата, около малиновите храсти. Летежът на отделните поколения се застъпва и продължава от края на април до октомври. Вредят ларвите, които при вгризване в стъблото причиняват малки ранички през които навлизат различни патогени. Повредените стъбла изтъняват и загиват през зимата. Най-големи щети нанасят ларвите от първо и второ поколение. Да се третира преди цъфтежа на малината срещу възрастните  преди яйцеснасяне. Подходящи са най-малко две третирания с контактни инсектициди. Регистрираният инсектицид е Калипсо 480 СК (Акт. в-тво: тиаклоприд) в доза 25 мл/100 л вода.

 

ЛОЗЯ

 

Брашнеста мана по лозата Оидиум (Uncinula necator)

  Чувствителна фенофаза на лозата относно  причинителя на брашнестага мана е „цъфтеж” до фенофаза „прошарване на зърното”.  Да се третира през 8-10 дни като се отчитат климатичните условия, чувствителността на сорта, степента на нападение и начина на действие на използвания фунгицид. За  намаляване риска от възникване на устойчивост да се ползват продукти за растителна защита с различен механизъм на действие, като се спазват препоръките на фирмите производители относно максимален брой приложения за един вегетационен период.     

 

Регистрирани ПРЗ са:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Азоксистробин СИНСТАР 70-80 мл
Азоксистробин+тебуконазол КУСТОДИЯ 75 мл/дка-винени сортове
Триадименол БАЙФИДАН 250 ЕК

БАЙФИДАН 312 СК

0,01%

12 мл

Пропиконазол БАМПЕР 25 ЕК 0,02%
Дифеноконазол+ цифлуфенамид ДИНАЛИ 090 ДК 50-65 мл
Миклобутанил СИСТАН ЕКОЗОМ EВ

СИСТАН 20 ЕВ

МИША 20 ЕВ

МЕДИНА 20 ЕВ

20-150 мл

28 мл/100 л вода или 14-30 мл

24 мл

24 мл

Метрафенон ВИВАНДО СК 20 мл
Крезоксим-метил СТРОБИ ДФ/ДИСКУС ДФ 0,02%
Фенбуконазол ИНДАР 050ЕВ 0,06%
Тебуконазол ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ

ОРИУС 5 ЕВ/

ДИНАСТИ 25 ЕВ/

ТЕБУМАКС 25 ЕВ

ТАРКЗА 250 ЕВ/

ДОМНИК 250 ЕВ/

ТАЗОЛ 250 ЕВ/ТЕБУША 250 ЕВ/ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ

РИЗА 25 ЕВ

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

40 мл

40 мл

40 мл

40 мл

40 мл

Спироксамин+  тебуконазол+ триадименол ФАЛКОН 460 ЕК

ИМПУЛС СУПЕР ЕК

0,03%

0,03 %

Боскалид+ крезоксим-метил КОЛИС СК 0,04%
Пенконазол ТОПАЗ 100 ЕК 0,015%
Прокиназид ТАЛЕНДО 20 ЕК 20-25 мл
Тебуконазол+трифлоксистробин ФЛИНТ МАКС 75 ВГ 0,016%
Пириофенон КУСАБИ СК 30 мл
Спироксамин СПИРОКС ЕК 60 мл
Тебуконазол+ флуопирам ЛУНА ЕКСПИРИАНС СК* 12-40 мл
Тетраконазол ДОМАРК 10 ЕК 25-30 мл
Тетраконазол+прокиназид ТАЛЕНДО ЕКСТРА ЕК 7,5-25 мл
Тиофанат-метил ТОПСИН М 70 ВДГ 100 гр
Флуксапироксад СЕРКАДИС 15 мл

 

Мана  по лозата (Plasmopara viticola)

 

 Критичеият   период за нападение от мана по лозата е от фенофаза „цъфтеж” до фенофаза „грахово зърно.  Болестта напада всички зелени части-листа, гроздове, леторасти и мустаци. По листата се образуват т.н. мазни петна – бледозелени кръгли петна, които се покриват със сиво-бял налеп от долната страна при влажно време. До откриване и доказване на първо  мазно петно – да се използват контактни фунгициди.

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Дитинон ДЕЛАН 700 ВДГ 0,05%
Манкоцеб ДИТАН М-45

ДИТАНДГ

МАНКОЦЕБ 80 ВП

МАНФИЛ 80 ВП

САНКОЦЕБ 80 ВП

МАНФИЛ 75 ВГ

ПЕНКОЦЕБ 80 ВП

200 г  

200 г

0,3%

200 г

200 г

210 г

200 г

Метирам ПОЛИРАМ ДФ 0,2%
Меден оксихлорид МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50ВП

РУМБА 35 СК

МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК

0,25%

0,35%

350 мл

Меден оксихлорид + манкоцеб КУПРОЦИН СУПЕР M 0,2%
Меден хидроксид КОСАЙД 2000 ВГ

ВИТРА 50 ВП

КУПРОХАЙ 50 ВП

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

ШАМПИОН ВП / МАКК 50 ВП/

ШАМП ВП

0,12%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

Меден сулфат КУПРОКСАТ ФЛ/

ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ

0,3%

0,3%

Хлороталонил БАНКО 500 0,2%
Меднокалциев сулфат БОРДО МИКС 20 ВП 0,5-0,6%
и др. регистрирани ПРЗ

При чести превалявания и установено нападение от мана в системата за борба да се влючат системно-контактни и  системни фунгициди:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Алуминиев фозетил+фолпет МИКАЛ ФЛАШ 0,3%
Азоксистробин КУАДРИС 25 СК!!!

СИНСТАР !!!

0,075%

70-80 мл/дка

Алуминиев фозетил+фенамидон ВЕРИТА ВГ 0,2%
Ипроваликарб + меден оксихлорид МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ 150-175 г/дка
Металаксил-М + манкоцеб РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 0,25%
Металаксил-М +

Меден оксихлорид

РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ 500 г/дка
Манкоцеб + симоксанил КУПРОСЕЙТ ГОЛД М

ДРАГО 76 ВП

МОКСИМАТ 505 ВП

0,15%

0,16%

240-300 г/дка

Симоксанил+зоксамид ЛИЕТО 40-45 гр/дка
Меден оксихлорид + симоксанил КОРСЕЙТ Р ДФ 0,25%
Симоксанил+ фамоксадон ИКУЕЙШЪН ПРО 0,04%
Симоксанил+

Фозетил-алуминий

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р 400-450 г/дка
Циазофамид МИЛДИКЪТ/ИСАЙО 350-450 мл/дка       ВВСН 55-85
Триадименол +фолпет ШАВИТ Ф 72 ВДГ!!! 0,2%
Беналаксил+манкоцеб ГАЛБЕН 8М65 0,25%
Диметоморф +манкоцеб АКРОБАТ ПЛЮС ВГ 200 г/дка
Диметоморф +

Меден оксихлорид

АКРОБАТ Р 0,25%
Диметоморф +

Фолпет

СФИНКС ЕКСТРА/

ВИНОСТАР

МЕТОМОР Ф

180 г/дка –

винени сортове

100-150 г/дка  

ВВСН 13-18

Меден оксихлорид + металаксил АКСАНИТ СU ВП

АРМЕТИЛ-С ВП

0,25%

0,25%

Манкоцеб + металаксил АРМЕТИЛ М 0,25%
Метирам+пираклостробин КАБРИО ТОП

КАБРИО ТОП!!!

0,15%-мана

0,2%-мана, оидиум,

сиво гниене

Бентиаваликарб +фолпет ВИНКЕР ВГ 200 г/дка
Флуопиколид+фозетил алуминий ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ 200-225 г/дка
Пропинеб+флуопиколид ПАСО ДОБЛЕ 70 ВГ 200 г/дка
Фозетил-алуминий АЛИАЛ 80 ВГ/

КАТАНГА ЕКСПРЕС

75-330 г/дка

75-330 г/дка

Фосетил-алуминий+манкоцеб АЛФИЛ ДУПЛО

КАТАНГА МАН

90-350 г/дка

300-500 г/100 л.вода

Фосетил-алуминий+

Фолпет+флутоланил

МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ 300 г/дка   ВВСН 53-81
и др. регистрирани ПРЗ

 

Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)

   Наблюдаваме излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля. Гъсениците от първо поколение нагризват цветните бутони или изгризват вътрешността им, като ги оплитат с копринени нишки. Освен цветните бутони гъсениците често прегризват и разклоненията на ресите, като причиняват загиване на много повече цветни бутони.

 При  установяване на плътност над регистрираните ПИВ / 6-8 бр. гъсеници на 100 реси при винените сортове или 4-6 бр. гъсеници на 100 реси при десертните сортове/, да се извършат 2 третирания през 10-12 дни срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля. Регистрирани ПРЗ са:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

АЛФАМЕКС 100 ЕК

МАГЕОС

0,0125%

0,0125%

10 г/дка

Бета-цифлутрин ДУКАТ 25 ЕК 70 мл/дка
Делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК

ДЕЦИС 100 ЕК

МЕТЕОР

0,04%

12,5 мл/дка-първо поколение

12,5-17,5 мл/дка-второ и трето поколение

70-90 мл/100 л вода

Есфенвалерат СУМИ АЛФА 5 ЕК

СУМИЦИДИН 5 ЕК

МАЛТОАТО

0,025%

0,025%

40-60 мл/дка

Зетациперметрин ФЮРИ 10 ЕК 0,0125%
Ламбда – цихалотрин КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС 0,02%
Метоксифенозид РАНЕР 240 СК ДВУКРАТНО ТРЕТИРАНЕ ПРЕЗ 14 ДНИ 0,04%
Гамацихалотрин НЕКСИД 015 КС 0,03%
Хлорпирифосетил+циперметрин НУРЕЛЕ Д

ХЛОРСИРИН 550 ЕК

САНМБА

60 мл/дка

60 мл/дка

60 мл/дка

Хлорпирифос метил РЕЛДАН 40 ЕК 0,12%
Циперметрин ЦИКЛОН 10 ЕК

ЦИТРИН МАКС /

ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК/

ЦИПЕРТ 500 ЕК/

ПОЛИ 500 ЕК

ЦИПЕРФОР 100 ЕК

АФИКАР 100 ЕК

ШЕРПА 100 ЕК

ШЕРПА 100 ЕВ/

ЦИПЕРФОР100ЕВ/

АФИКАР 100/

ЦИКЛОН 100 ЕВ

ЕФЦИПЕРМЕТРИН 10 ЕК/

ЦАЙПЕР 10 ЕК

40 мл/дка

6 мл/дка

6 мл/дка

6 мл/дка

6 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

25 мл/дка

25 мл/дка

25 мл/дка

25 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

Хлорантранилипрол

(ринаксапир)

КОРАГЕН 20 СК 15-27 мл/дка
Тиаметоксам+

Хлортранилипрол

ЛУЗИНДО 40 ВГ 0,025 кг/дка
Циперметрин+

Хлорпирифос-метил

ДАСКОР 440 50 мл/дка
Индоксакарб АВАНТ 150 ЕК 25 мл/дка
Спинозад СИНЕИС 480 СК 4-18 мл/дка
Спинеторам РАДИАНТ 120 СК 20-30 мл/дка    ВВСН 71-85

Да не се пръска по време на цъфтеж. При спазване закона за пчеларството. Да не се консумират лозовите листа където е бил приложен.

Bacillus thringensis РАПАКС 75-100 мл/дка
и др. регистрирани ПРЗ

 

Жълт лозов акар

Вредят ларви, нимфи и възрастни. Те смучат сок от долната страна на листата и отделят ензими, които разрушават пигментите в петурата. В резултат на повредата окраската на листата се променя в зависимост от сорта в жълта, жълто-зелена, кафява, ръждивокафява, виолетова, виолетово-червена и др.

Третиране да се извършва само при достигане на плътност над регистрираните ПИВ (2-3 бр.възрастни и ларви/лист до средата на месец май; 5-8 бр.възрастни и ларви/лист до края на месец юни).

Регистрирани ПРЗ са:  Санмайт 20 ВП 0,05% ,  Ортус 5 СК/ Данитрон 5 СК 0,05%,  Аполо 50 СК 30-40 мл/дка – винени сортове, Енвидор 240 ЕК 40 мл/дка, Нисоран 5 ЕК 0,05%, Масай ВП 25 г/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

Още
Характеристика на сортове грозде
Лоза и виноЛозарствоНОВИНИ

Сортове при лозата

Характеристика на сортове грозде

РЕКЛАМА:

Болести и неприятели по лозата

40.00 лв.

Алиготе (Aligote) – френски винен сорт грозде от народна селекция.

 

Той се отнася към еко- географската група западноевропейски сортове грозде.

 

Алиготе- един от основните в Украйна сортове грозде за производство на висококачествени сортове сокове, трапезни вина, шампанско, купажен виноматериал. От гроздето приготвят реколтните трапезни вина Перлата на степта и Алиготе- Златният лъч. Виното е по добре да се пие младо. Способността му за отлежаване не е голяма. Гроздето може да се употребява в свеж вид. Алиготе се засажзда във Франция, Калифорния и Изотчна Европа.

 

 

 

       Болгар – трапезен сорт грозде

 

Култивира се в много страни: в Румъния, Италия, Турция, Гърция, по големите площи са съсредоточени в България

 

Той се явява един от най- добрите в света сортове трапезно грозде. В него се съчетават такива качества, като голям грозд, красив външен вид, изтънчен вкус с хрупкава мека консистенция.

 

Сорта има средна продължителност на вегетационния период и узрява в средата на септември. Най- широко той е разпространен в Северните райони, на северните склонове на Родопите и в Тракийската низина. Сорта е сравнително сухоустойчив, но добре реагира на поливане.

 

Студеноустойчивостта му е ниска. Препоръчва се да се предпази от налична Мантикала. Голяма реколта се получава чрез дълго подрязване, при рационално натоварване на плодовите пъпки. При неблагоприятни условия цъфтенето е склонно да пропадне. Добър ефект дава напречността. Високодоходен сорт. Нестандартното грозде на този сорт се преработва  на гроздов сок и концентрат.

 

 

 

        Гъмза (Кадарка) – този сорт грозде произхожда от мала Азия или Албания. Разпространен е в България, Унгария, Румъния, Сърбия, Украйна, Бразилия, Австралия.

 

Отнася  се към винените сортове със среден период на узряване.

 

У сорта са разделени няколко клона:

 

Кадарка мал – постоянно цъфтене и реколта;

 

Кадарка фемел – равномерно узряване, превъзходни зърна, дава вино с хубаво качество.

 

Фол Кадарка – много доходен, но виното е слабо оцветено и с повишена киселинност

 

Кадарка синя – доходна и даваща вино средно качество. Използва се за приготвяне на обикновени червени трапезни и десертни вина.

 

Гъмза варненска – български технически сорт грозде.Виното е интинзивно оцветено, плътно, екстрактно, меко с хармоничен и приятен вкус и сортов аромат. Пие се леко и е пригодно за употребление в млада възраст.

 

 

 

   Димят (Галан) – български трапезно- технически сорт грозде от народна селекция. Разпространен навсякъде, но най- много насаждения и реколта има в Шуменско-Преславския район, кръга около Търговище,  Чирпанския край и по черноморското крайбрежие. Висококачествено грозде от този сорт се получава  на склонове с южно изложение и варовикова почва.В долините с богати почви се дава много, но обикновена реколта. Сорта Димят страда от сушата и е чувствителен към ниските зимни температури. Той е високореклотен, но не търпи претоварването. Димят се отнася към групата на сортове с късно узряване/ узрява през окомври/ , поради това е за предпочитане да се култивира в топли лозови райони. Сорта е устойчив към гнилост и може дълго да стои на лозата.

 

Узрелият грозд има красив външен вид, свеж приятен вкус и нежен аромат. Използва се за употреба в свеж вид и за производство на висококачествени и обикновени бели вина. Това е един от добрите сортове , използвани в производството на българските коняци Плиска, Преслав и Поморие. Вината, получавани от сорта грозде Димят се отличават със свеж вкус и нежен аромат, но често имат недостатъчна пълнота. Използва се в купажи при производство на различни трапезни вина и като виноматериал за шампанско.

 

Висококачествени трапезни вина се получават при захарност на гроздето 19-20% и кислотност 7-8 г/л.

 

В последно време площите със сорт Димят са намалели и в сегашно време съставят 8% от площите заемани от технически сортове.

 

Димят червен е български сорт грозде. Разновидност на сорта Димят с оцветени зърна. Узрява в края на септември. Използва се за приготвяне на обикновени вина.

 

 

 

         Каберне совиньон (Cabernet Sauvignon) се слави по целият свят, като едно от най- популярните червени вина. То се е родило в Бордо, във Франция и е известно от 17-ти век. Днес това вино се произвежда практически по всички страни на света, включително Канада, Австралия, САЩ, Чили и Италия.

 

Това отличително вино се получава от смесването на сортове грозде от Каберне Франц и Каберне Блан. Ако е отлежало 10-15 години то придобива аромат на дъбови кори примесен с отенък на кафе, шоколад, кожа или тютюн. Младото Каберне / отлежало 3-7 години/ има  такъв леко плодов аромат на червени боровинки, малини и сливи, който прекрасно се съчетава във Вашата чаша. И така, ако на Вас ви харесва това червено вино, често назовавано « Царско вино», то несъмнено ще стане прекрасно допълнение на вашата винна изба.

 

С какво си подхожда:

 

Отлежалото вино се счита за достатъчно силно, поради което не следва да се подава с леки ястия. Отлично вървят ястията от месо-  телешки бифтек, задушено агнешко, ястия със сметанови сосове, а така също и десерти с черен шоколад.

 

Младото Каберне Совиньон най-добре ще подхожда със свинско, телешко, ястия от дивеч, тестени изделия и леки сирена.

 

 

 

 Каберне Фран (Cabernet Franc) – технически сорт грозде със средно късен период на узряване. Отнася се към еко- географската група на западноевропейските сортове грозде. Явявя се разновидност, близка до сорта Каберне Совиньон. Понякога се култивира в тези райони, където не зрее Каберен Совиньон, понякога се отглежда заедно с този сорт. Гроздето Каберне Фран се използва за приготвяне на трапезни, крепки и десертни вина и сокове. Вината от това грозде са по малко оцветени отколкото Каберне Совиньон, с аромат на малини и тонове на къпини във вкуса.

 

 

 

      Мавруд – традиционно български технически / винен/ сорт червено грозде с късен период на узряване. Явява се един от старите и се счита един от най- ценните местни сортове.

 

Данни за този сорт грозде са известни от древността.

 

Съществува такава легенда:.Една от причините за падението на Аварския хаганат, било пиянството. По тази причина Крум заповядал да изкоренят лозята в България. Според легендата, известно време след това, столицата Плиска била нападната от огромен лъв, който силно плашел хората. Никой не можел да го убие и лъвът се превърнал в проблем. По това време се завърнал в България, война Мавруд, и той не знаел за «сухия» закон на българският хан. Чул за лъва притесняващ жителите, много не мислил и се отправил с намерението да убие лъва. Безстрашния юноша намерил лъва и го убил в схватка. Мълвата за подвига на Мавруд бързо обхванала населението. Скоро слуха достигнал и до ушите на хан Крум. Той бил крайно удивен от силата и храбростта на Мавруд, който сам направил това, което не могли да направят много други български войни. Крум заповядал да извикат Мавруд в двореца, за да го пита, откъде у него такава храброст. Безстрашният Мавруд честно отговорил, че преди битката изпил една чаша вино, която му дала майка му, и че от виното е източника на неговата сила. Тя тайно засадила гроздови лози, неспазвайки закона на хан Крум. Крум бил поразен от отговора на храбрият Мавруд. Той щедро наградил юношата и заповядал да възстановят лозята в България. В чест на този безстрашен воин, бил именуван и сорта.

 

 

 

     Мискет червен – аборигенен български сорт грозде от винната дестинация. Късен срок на узряване. В българия узрява през втората половина на септември. Гроздето се използва за приготвяне на бели трапезни вина.

 

 

 

 

 

       Мискет сунгуларски – винен сорт грозде. Средно късен период на узряване. Този сорт е пригоден за приготвянето на висококачествени бели вина.

 

 

 

 

 

 

 

        Мелник 1300 – винен сорт грозде, с много късен период на узряване. Мелник 1300 дава висококачествени червени трапезни вина, интензивно оцветени, плътни и с приятен сортов аромат.

 

 

 

 

 

      Мелник 55 – технически сорт грозде с късен период на узряване. Получените от него вина са с високо качество- тъмно оцветени, спиртни, високо екстрактни, плътни, с приятен сортов аромат.

 

 

 

 

 

       Мелник 82 (Хеброс) – червено винен сорт грозде със средно късен период на узряване. От него се правят червени трапезни и десертни вина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мерло (Merlot) – френски сорт грозде, вторият в света по разпространение и култивиране. Расте в много виноделски райони по света.

 

Придобил популярност сравнително неотдавна.- в Калифорния то се появило на продажба в края на 70-те години, а практически до края на 80-те, не се ползва с особено търсене. Днес, напротив, неговата достъпност и прекрасни вкусови качества ,направиха Мерло едно от най търсените червени вина по света.

 

Сорта грозде Мерло със среден размер на зърна, бил въведен във френската провинция Бордо. Използват го за производство както на купажни, така и на сортови вина. Този доволно сочен и мек сорт, съзрява няколко седмици по- рано от другите сортове грозде.Затова Мерло често се съчетава с един по късен и по твърд сорт- Каберне совиньон. Главното различее е по тънката люспа на зърната на Мерло.

 

Сорта Мерло е по малко кисел и по малко тръпчив в сравнение с Каберне совиньон. От такова грозде се получава прекрасно трапезно вино, което понякога с пренебрежение наричат « женско»- в действителност на него не му достига крепкост и обемност, присъщи на вината Сира и Каберне совиньон.

 

На вкус Мерло е тръпчиво, в него се прокрадват плодови нотки на боровинка, вишня, френско грозде и слива, с отенък на черен пипер, женско биле и даже ванилия. Често дегустаторите отбелязват присъщите за тези вина тревни отенки, привкус на зелена чушка и маслини. Вкуса на това вино е богат с нюанси, които не може да се кажат за Каберне совиньон.

 

В зависимост от капацитета на съде в който е ферментирало виното, то може да има привкус на дъбова кора, ванилия, дим, и тези отенки прекрасно се съчетават с вкуса на натуралният гроздов сок, ако виното е качествено. В случая, по явното преобладаване на вкус на дърво, може да се разбере, че производителя е получил по малко качествена партида грозде и се опитва да го замаскира с естествениуят ривкус на дъбова бъчва, в което виното е ферментирало.

 

 

 

 

 

       Мускат бял – стар сорт грозде, вероятно произлязъл от Сирия, Егибет или Арабия. Отнася се към еко- географската група на източните сортове грозде. Разпространен е във Франция, Италия, Испония, Унгария, Югославия, България, Румъния, САЩ.

 

Реколтата се използва за приготвяне на реколтни вина с висока сладост, със силен и приятен аромат на чайни рози и цитруси. Високо се ценят следните реколтни вина: Мускат бял десертен, Мускат бял Червен камък, Мускат бял Ливадия,  Мускат бял Южно брегови, Мускат бял магарачски, Мускат Коктебел. Приготвят също и сладки и трапезни вина, мускатно шампанско и сок. Под името Moscato Bianco, го използват в Италия за производство на  Asti, и изискани пенливи вина. В южна Франция и Гърция от него приготвят много добри вина. В испания това е Александрийскси мускат. Австралийски мускат правят от тъмно оцветени разновидности Коричнев Мускат. Сорта може да се използва и за употреба в свеж вид.

 

 

 

         Мускат Отонел – универсален сорт грозде. Разпространение получил в Западна Европа през втората половина на 19-ти век. По правило съдържа от 13 до 16% процента обменен спирт и от 20 до 30% захар. Отличава се с характерен аромат, който придават съдържащите се в гроздето ефирни масла.

 

Мускатните вина са признати за най- ароматни. При изготвяне на този тип вина, подхождат следните сортове : мускат бял, мускат розов, мускат черен, мускат виолетов, мускат унгтарски и др. Събират се при захарност 25-40%

 

Най- голяма известност са придобили мускатните вина/ както сухи така и сладки/ , обработвани във виноделните стопанства на Франция, Испания и други европейски страни. Така също / особено на територията на бишия СССР/  признание са получили мускатите обработвани  от обединена « Масандра» , от грозде мускатов сорт, засаждано в Крим

 

       Памид – един от старите български винени сортове грозде. Среща се също в Югославия, Албания, Турция. Памид е устойчив на суша и загниване на зърната. Относително мразоустойчив. При узряване зърната могат да се натрошат. От Памид правят розови трапезни вина, които се пият млади, отлежаване не се препоръчва. Сорта е приятен на вкус и може да се употребява в свеж вид.

 

 

 

       Пино гри (Pinot Gris) – технически сорт грозде. Пино в превод от френски език означава «друсам. Това е клонова вариация на сорта Пино ноар. Разпространен е във Франция, Италия, Германия, Страните на Югославия, България, САЩ, Унгария, Нова Зеландия. Използват го за приготвянето на трапезни вина със високо качество, за виноматериал за шампанско и за игристи вина. Сорта Пино гри дава свежи сухи вина с добър кисилинен баланс, който при съответна отлежалост е приятен и съдържателен вкус. На южният бряг на Крим се произвежда висококачествено, десертно реколтно вино, характеризиращо се с кехлибарена окраска, масленост, пълнота, тонове на ръжена хлебна коричка във вкуса.

 

     Пино Ноар (Pinot Noir) е популярен не само във своята родина във Франция, но практически във всички европейски страни / Германия, Италия, Швейцария и др/, а така също и в Аржентина, ЮАР, Австралия.

 

Няколко невзрачни на вид зърна / мънички синьо-черни или  с виолетов цвят с тлъсти люспи, богато пигментирани/ дават леки червени вина с наситен аромат. При това най- добре се получават именно във Франция, но и в съседна Италия и Германия. Виното има своя спецификация, която между другото се харесва на самите италианци и немци. Даже цвета на италианският Пино е слеб, по скоро розов, отколкото червен.

 

В Аржентина този сорт е известен под името Пино Негро.  Също в Чили, където може би се получава най добрият Пино в Южна Америка – в прохладният климат на район Чимбаронго.

 

 

 

       Ризлин (Riesling) – технически сорт грозде, появил се на брега на река Рейн. По морфологични признаци и биологични свойства Ризлинг се отнася към еко- географската група на западноевропейските сортове грозде. Разпространен е в много лозарски страни по света- Германия, Австрия, България, Унгария, Югославия, Чехия, Румъния, Швейцария, САЩ, Аржентина и др.

 

 

 

    Рубин – технически сорт грозде със среден период на узряване. В България натрупва 23-25% захар, за изумление зърната могат да достигнат захарност 30%. Рубин е пригоден за производството на висококачествени червени вина.

 

 

 

 

 

 

 

      Рубин пловдивски – трапезен сорт грозде, селекция 1968г, утвърден като сорт през 1980г. За този сорт е характерно че предразполага добра транспортна преносимост и е пригоден за съхранение.

 

 

 

 

 

 

 

        Сира (Шираз,SyrahqShiraz) – червено вино, произвеждано от тъмен сорт грозде Сира. Също се счита за едно от най- популярните съвременни вина. Той, между другото е предпочитано от мъжете- то е доста силно, пълноценно, и с нищо не го смесват.

 

И двете разновидности на сорта на това вино присъства изразителен аромат, на който се любува широката публика. Родената на това вино – Франция. Неговият устойчив, пълноценен вкус е прекрасно известен на любителите на тази напитка.

 

Неговата история е тясно преплетан с историята на Франция, отделно в Австралия това вино се явява  най- търсеното. Гроздето от сорта Сира расте в югоизточна Австралия и много виноделни фирми произвеждат ароматни червени вина със сортовете Penfolds, Wolfblass и  Wyndham Estate-  всички те са разновидности на Сира, но се отличават един от друг значително. Поразително е че всички те се произвеждат от грозде от един и друг сорт, но точно в това се заключава цялата прелест на Сира: на вкуса, аромата и качеството на виното влияя не само сорта грозде, но и използваните методи за ферментация, климатичните условия и даже състоянието на почвата, на която са разположени лозята. Ето защо у разни производители на Сира , вината имат индивидуални аромати и особени вкусови качества.

 

С какво си подхожда:

 

Повечето от винените сортове Сира се поднасят с месо или дивеч, а така също и с печени видове сирене. Поради това, ако вие сте решили да поръчате просто бифтек, избора на Сира ще бъде прекрасно допълнение към ястието Ви- виното ще пропътува вкуса на месото.

 

     Совиньон бял – френски сорт, разпространен във Франция, Австрия, Румъния, България, Унгария, САЩ, Аржентина, Австралия. Технически сорт грозде, който се отнася към еко- географската група на западноевропейските сортове.

 

Често го използват като сорт който подобрява купажите на сортовете Алиготе, Ризлинг и други. Предава на виноматериала тънкост, пълнота на вкуса, устойчивост на аромата. От гроздето правят сок, трапезно вино, материал за шампанско. Совиньон бял може да се използва във свеж вид. Дава вино с ярък аромат, извънредно свежи, имащи най- добро качество в млада възраст. Родина- Луара, в частност Сансер и Пуйи- Фюм и техните околности. При горещ климат може да загуби характерният си аромат и киселинност, затова в повечето райони на Калифорния и Австралия, виното е доста тежко. Този сорт много добре показва себе си в Нова Зеландия, особено в Марлборо, както и в прохладни райони на Южна Африка, където понякога го смесват със Шардоне. В Бордо по традиция го смесват със Семилион за получаване на сухи / често отлежали в дъбова бъчва в стил, известен в Новият свят като « фюм-блан»/, и сладки вина.

 

        Гевюрцтраминер (Траминер) – това бяло вино поначало е леко на вкус като копринено, но пълният му вкус се разкрива по- късно. Сорта грозде Гевюрцтраминер расте в по прохладният климат на Канада, САЩ, Австралия, Италия, Германия, и Израел, но е признат и този който расте в Елзас- Франция. Виното- немско производство е по сухо , елзаското е малко по- сладко.

 

Самото вино се явява полусухо, понякога има вкус на китайска слива.

 

От всички мускатни сортове Гевюрцтраминер обезпечава възможно най- добрият букет. Дава вино с ярък аромат на рози, китайска слива и наситен цвят.

 

С какво си подхожда:

 

Виното Гевюрцтраминер се предлага на масата веднага след ястията. То толкова много пасва на душите на познавачите, че не рядко го дават като аперитив. Гевюрцтраминер идеално подхожда към мазни храни- морски продукти на грил, скариди в майонезен сос, суши и мазни сортове риба- сьомга и риба тон. Препоръчва се да се предлага при температура 10-11 градуса.

 

Ако някога ви се е случило  да пробвате истински Ризлинг, Вие ще оцените по достойнство предлаганото  вино Гевюрцтраминер.

 

     Шардоне (Chardonny) заема в Америка първите редове в списъка на най- придпочитаните бели вина, възможно поради достъпността и разнообразието на сорта. Неговата популярност от части се обяснява непретнциозността на гроздето от което се прави това вино- Шардоне не иска особена грижа и адаптация към някакъв климат. Именно поради това Шардоне се използва навсякъде в развитите виноделни предприятия, и излиза на международният пазар на вина. По земното кълбо, от Великобритания до Чили и Австралия се произвежда огромно количество разнообразно вино Шардоне.

 

Счита се, че първо този сорт грозде възниква в Бургундия- славен френски виноделен район, силно неочаквани успехи и тук и в провинция Шампан, му помагат на този забелижителен сорт да направи прекрасна репутация. Интерес към това вино започнал да възниква в най- неочаквани места и търсенето му се увеличава постоянно. Пазара на Шардоне е един от най- стабилните, се твърди  и в този ден.

 

С какво си подхожда:

 

Вкуса на хубавото шардоне- това е съчетанието с маслено дървесен отенък с плодови ноти на круша, ябълка, лимон, праскова, портокал. В този смисъл вино Шардоне може да се предложи с дивеч, свинско, ястия от морски продукти. Прекрасно си подхожда охладено Шардоне с пиле на грил и тарталети.

Още