вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Близо 40% от бюджета на ЕС отива за финансиране на проекти от Общата селскостопанска политика
Агро Новини

ЕК предлага въвеждане на задължителни централизирани регистъри за подпомагането по de minimis

До 21 юли заинтересованите страни могат да се включат в обществена консултация за промените по de miminis

Като част от планираните промени в регмамента за схемата на подпомагане по de minimis ЕК предлага въвеждане на задължителни централизирани регистри на помощта de minimis на национално или европейско равнище. Целта е да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за фермерите.

Към момента те използват система за самодеклариране, и тъй като вече няма да е необходимо сами да следят за спазването на правилата (към момента наличието на такива централни регистри е на доброволни начала за държавите членки).

В тази връзка ЕК приканва всички заинтересовани страни да се включат с мнения по планираните изменения на регламента като ще могат да дадат своето мнение до 21 юли.

 

С Регламента de minimis в селското стопанство се изключват малките суми държавни помощи от контрола върху държавните помощи, тъй като се счита, че те нямат отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар.

След последното преразглеждане през 2019 г. понастоящем държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 EUR на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление до Комисията за одобрение. Ако дадена държава членка разполага с централен регистър на национално равнище за регистриране на помощта de minimis, се прилага по-висок таван от 25 000 EUR за период от три бюджетни години. Освен тези тавани на бенефициер за всяка държава — членка на ЕС, има максимален национален размер за такава помощ (т.нар. „национален лимит“), за да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията.

Какви промени предлага ЕК

 

Увеличаване на максималния таван de minimis на предприятие за три години от 25 000 EUR на 37 000 EUR, за да бъде отчетена инфлацията.
Корекцията на националните лимити се изчислява въз основа на стойността на селскостопанската продукция. За това изчисление с действащите правила се взема предвид референтният период 2012—2017 г. Този референтен период ще бъде удължен на 2012—2023 г., с което става възможно да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанската продукция, особено през последните години, като по този начин се увеличава националният лимит за всички държави членки.
Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо три бюджетни години в съответствие с общите правила de minimis, които не се отнасят само до сектора.

Чрез увеличаването на максималния таван de minimis на дружество, за да се отчете инфлацията, с предложените изменения ще бъдат увеличени възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, по-бърз, по-пряк и ефикасен начин, тъй като за такава помощ не е необходимо уведомление до Комисията и одобрение от нейна страна.

ЕК предлага и удължаване срока на действие на механизма по de minimis до 2023 година.

Още
Агро Новини

Подпомагат производителите на картофи, черупкови плодове и гъби с 13 млн. лева

Предоставянето на помощта е по искане на браншовите организации с цел компенсиране на част от завишените производствени разходи

 

УС на фонд „Земеделие взе решение да бъдат подпомогнати производителите на картофи, черупкови плодове и ъби с общо 13 млн. лева. Картофопроизводителите ще получат общо 7 млн. лева, други 5 млн. лева са заделени за производителите на черупкови плодове, а ч млн. лева ще си разпределят производителите на гъби.

Предоставянето на помощта е по искане на браншовите организации с цел компенсиране на част от завишените производствени разходи през годината, оставането им извън обхвата на обвързаното с производството подпомагане на доходите за зеленчуци Кампания 2023, липсата на квалифицирана работна ръка, както и редуващите се през предходните години неблагоприятни климатични условия.

Достъп до de minimis ще имат регистрираните земеделски стопани, отглеждащи картофи и черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) с допустими площи, декларирани по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023. На подпомагане подлежат и производителите, отглеждащи култивирани гъби, с площите от Анкетен формуляр за стопанската 2022/2023 г.

Още
Ето защо протестите на част от фермерите продължава. Кой, кой е в земеделския протест.
Агро Новини

Джиков: Производителите на картофи и на черупкови плодове са извън обсега на споразумението и са изключени от получаването на de minimis

Споразумението подписано с правителството изключи голяма част от българските производители от подпомагане

„Отказахме да подпишем споразумението постигнато от колегите от БАК защото от него са изключени множество сектори. Ние като картофопроизводители сме изключени по регламент от получаването на помощ по de minimis. 80% от производителите на картофи са в планинските и полупланински региони и те са най-губещи от губещите“ заяви на пресконференция днес председателят на асоциацията на картофопроизводителите Тодор Джиков.

Другата причина да не се подпише постигнатото споразумение е изключването от него на производителите на черупкови плодове за да се вмести подпомагането в определената рамка.

„Днес могат да извадят картофите и орехите, а утре могат да извадят и другите ако не слушат“, добави Джиков, според който няма логика да се консолидират усилията за подпомагане само върху основните зърнено-житни култури, а производителите от планинските и полупланински региони да не присъстват. Освен това от засегнатите браншове са поискали отваряне и пълна ревизия на стратегическия план в посока насочване на подпомагането към малките и средни производители и към пазарите, нещо което им е било отказано.

Още
НОВИНИ

Вижте ставките по de minimis 2023

В изпълнение на Меморандума бяха осигурени 47 млн. лева като допълнителни средства по линия на помощта de minimis.

Това припомни заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев, който обяви ставките по помощта de minimis по време на годишния форум 2023 г. на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) – „Овцевъдство и козевъдство след 1-вата година в Стратегическия план.

Проблеми и очаквания“, който се проведе в к.к Св. св. Константин и Елена, гр. Варна. Той припомни, че бюджетът е разпределен по равно (23,7 млн. лв.) между сектор „Животновъдство“ и сектор „Растениевъдство“. Заместник-министърът отбеляза, че изплащането на ставките започва още следващата седмица. „В периода на подаване на заявленията, подадените заявления бяха 32 673, от които 30 288 са допустимите за подпомагане“, уточни той. За да се спази Меморандумът, да се даде превес на малките производители е взето решението да се направи модулирано подпомагане.

 

 

За животновъдния сектор заместник-министър Стратев уточни, ставките както следва:

 

Размер на помощта за едно животно:

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави под селекционен контрол;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави под селекционен контрол

 

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави;

 

∙ до 36 лв. за млечни крави в планински райони;

 

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави и/или юници;

 

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави под селекционен контрол;

 

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за биволи;

 

∙ до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

 

∙ до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

 

∙ до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

 

Размер на помощта за един кон под селекционен контрол:

 

∙ до 30 лв. до 50-то животно, вкл., и до 24 лв. над 51-то животно, вкл.;

 

Размер на помощта за едно пчелно семейство:

 

∙ до 7 лв. до 150-то пчелно семейство, вкл. и до 5 лв. над 151-то пчелно семейство, вкл.

 

Заместник-министър Стратев отбеляза и ставките по de minimis за сектор „Растениевъдство“:

 

Размер на помощта за един хектар за плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и тютюн:

 

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за сливи и десертно грозде;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за пипер полски;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за картофи, лук, чесън;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за моркови, зеле, дини и пъпеши;

 

∙ до 2756,25 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 2205 лв./ха над 5 ха за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за винено грозде;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за маслодайна роза;

 

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за тютюн.

 

Експертите от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) представиха актуална информация по отношение на Кампанията 2023, както и промени заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В хода на дискусията земеделските производители получиха отговори на техните въпроси от експертите на МЗХ.

 

На форума участваха и Симеон Караколев председател на НОКА, Янка Попова съпредседател, Костадин Костадинов председател на Българска аграрна камара, доц. Божидар Иванов директор на Института по аграрна икономика и експерти от МЗХ.

Още
Агро НовиниБез категория

Обявиха ставките по de minimis

На форум на овцевъдите експертите на МЗХ представиха промените в стратегическия план

Ставки за жвотновъдите

Размер на помощта за едно животно:

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави под селекционен контрол;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави;

∙ до 36 лв. за млечни крави в планински райони;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави и/или юници;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави под селекционен контрол;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за биволи;

∙ до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

∙ до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

∙ до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

Размер на помощта за един кон под селекционен контрол:

∙ до 30 лв. до 50-то животно, вкл., и до 24 лв. над 51-то животно, вкл.;

Размер на помощта за едно пчелно семейство:

∙ до 7 лв. до 150-то пчелно семейство, вкл. и до 5 лв. над 151-то пчелно семейство, вкл.

Размер на ставките за сектор „Растениевъдство“

 

Размер на помощта за един хектар за плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и тютюн:

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за сливи и десертно грозде;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за пипер полски;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за картофи, лук, чесън;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за моркови, зеле, дини и пъпеши;

∙ до 2756,25 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 2205 лв./ха над 5 ха за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни;

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за винено грозде;

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за маслодайна роза;

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за тютюн.

 

Експертите от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) представиха актуална информация по отношение на Кампанията 2023, както и промени заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В хода на дискусията земеделските производители получиха отговори на техните въпроси от експертите на МЗХ.

Още
Агро Новини

Сериозен интерес на фермерите към de minimis отчете ДФЗ

Само за първите два дни близо 13 хил. фермера са подали заявления за помощта

Към днешна дата само за два дни след отварянето на приема по държавната помощ de minimis близо 13 хил. земеделски производители са подали заявления, заяви пред депутатите от земеделската комисия днес изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ Георги Тахов. Според него до края на месеца, когато е крайният срок по приема, очакванията са кандидатстващите за помощта да достигнат до 35 хил. производители. Тахов още веднъж потвърди, че ставките по тази помощ ще станат ясни едва след края на срока за подаване на заявленията.

Що се отнася до така наречената украинска помощ за доплащане до новия таван от 280 хил. евро на стопанство ще са нужни 5 млн. лева. Това според него може да стане след като бъде получено ново одобрение от страна на Брюксел. От предвидените по тази помощ 426 млн. лева към момента са изплатени малко над 281,7 млн. лева.

Още
Агро Новини

Кирил Вътев; Заради интереса на големите, ставката за помощта по de minimis може да падне под 1 лев

При определяне на помощта ще бъде следвана директивата на ЕС, а не желанията на всички крякащи, заяви агроминистърът

 

Заради проявеният интерес на големите производители, получаващи милиони субсидии към de minimis, ставката на помощта не е изключено да падне под 1 лев на брой животно или на декар земеделска земя, заяви пред медиите днес земеделският министър Кирил вътев, който присъства на откриването на традиционните изложения на хранително-вкусовата индустрия в София.

„Проблемът не е сега а от години, защото de minimis се иска за всички, дори подписалите меморандума след края на протеста на земеделските производители вече искат помощта да се изплати на всички. Ето защо сме извадили точно какво пише в регламента на ЕС по повод прилагането на тази помощ, и ще приложим изискванията такива каквито са“, заяви министър Вътев.

„Нека всички да чуят, че компромис ще се направи за последно. Ние бяхме разработили методика от тези средства по de minimis да се възползват най-малките, но проблемът е, че в момента нямаме критерии, по които да ги определим. Ако трябва да кажа според моите разбирания кои трябва да са най-малки, това са онези фермери, които не получават нищо по останалите мерки. А тук всичко иска да получи средства по de minimis, включително и онези които са получили подпомагане по други мерки“, добави още министър Вътев.

По повод на чествания през тази година 30 годишен юбилей на „Месомания“, като един от основните инициатори на това изложение, министър Вътев получи почетна грамота и плакет от председателя на асоциацията на месопреработвателите Атанас Урджанов.

„На времето когато изложението беше само на месопреработвателите, се събрахме управителния съвет на асоциацията и обявихме конкурс за това, как да се казва, на който името „Месомания“ спечели“, припомни си по повод на тазгодишния юбилей Вътев.

 

Още
НОВИНИ

Спряха de minimis за пчеларите заради изчерпани средства

Заради изчерпан бюджет за 2020 година е спряна помощта de minimis за пчеларите, информира БНР. Това идва на фона на ниските добиви от мед през тази годдина и трудната като цяло селскостопанска година.

Въпреки високата смъртност и очакваните ниски добиви на мед заради дъждовете, пчеларството е единственият сектор в държавата, който остава без подпомагане през 2021 година, заяви председателят на Сдружението на свободните пчелари Ясен Янев.

По думите му намаляването на броя на пчелите в България и липсата на държавна стратегия за подпомагане тепърва ще се отрази и в други сектори от земеделието, като вече са факт първите сигнали за ниска реколта в овощарството.

Още
Рапицата дръпна с 2
НОВИНИ

De minimis и за пропаднали площи под 80%

Земеделски производители с пропаднали площи под 80% заради сушата ще получат компенсации по de minimis, съобщи земеделският министър Десислава Танева. По думите й, ще се обсъдят два варианта за механизъм по държавната помощ. Единият е компенсация за всички пропаднали площи под 80 % заради сушата, а вторият само за тези стопани, които имат спад в добивите от 30 %.

Средните добиви от пшеница са паднали с над 30% спрямо миналогодишните в областите Добрич, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол, Силистра и Шумен. Как ще бъдат подпомогнати земеделските производители ще стане ясно в края на месеца, когато бъдат обобщени и данните от кампанията по прибиране на царевицата. Допълнителната компенсация се очаква да е с размер общо между 8 и 10 млн. лева. През следващата седмица ще бъдат отпуснати 4,6 млн. лева компенсации за производителите със 100% пропаднали площи.

Още
Сланата и засушаването през тази година са причина за слабите добиви
НОВИНИ

Отпускат 270 хил. лева зареализиране на продукцията от ябълки и круши

По решение на Управителния съвет на фонд „Земеделие“ ще бъдат отпуснати 270 хил. лева за реализиране на продукцията от ябълки и круши. Парите ще бъдат разпределени под формата на de minimis за компенсиране на разходи по транспорт, логистика, съхранение и др.

Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ. На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.За ябълките подпомагането ще е по 28 лева на тон, а за крушите- по 42 лева за тон. Групи и организации на производители също ще могат да се възползват от помощта.

Още
НОВИНИ

Обнародваха постановления за допълнителни трансфери от 34,5 млн. лева по бюджета на ДФЗ

В последния брой на Държавен вестник са обнародвани постановления за трансфер на бюджетни средства към сметките на фонд „Земеделие“. С постановление 187 се одобряват допълнителни разходи за помощи под формата на de minimis за отглеждащите дребен и едър рогат добитък, производителите на плодове и зеленчуци и пчеларите. Допълнителните разходи по него са в размер на 28 млн. лева, които са трансферирани към бюджета на разплащателната агенция.

С друго постановление са одобрени до 6,5 млн. лева за закупуване на ваксина срещу болестта „Син език“.

Още
Без категорияНОВИНИ

ДФЗ включи групите и оганизациите на производители на череши и вишни към помощта по de minimis

ъс свое решение УС на фонд „Земеделие“ реши да разшири помощта по deminimis за овощарите, която беше одобрена на 12 май като антикризисна мярка и включи в нея групите и организациите на производители на череши и вишни. Бюджетът който ще се разпредели между преработвателите изкупили суровина от производителите и покрива част от разходите им, свързани с изкупуването, транспорта и преработката на плодовете е 1 млн. лева.

Помощта ще се получава от преработватели доказали с фактури изкупената от производителите продукция. Последните трябва да са били допустими за обвързано с производството подпомагане през кампания 2019. Срокът за подаване на заявления е 15 юни, а за представяне на фактури до 31 юли.

Още
МЗХ

Компенсират пчеларите с 600 хил. лева за щети от растителна защита

ДФ „Земеделие” е утвърдил обща компенсация за пчеларите за щети от растителна защита в размер на 600 хил. лева, информираха от фонда. Помощта ще е по de minimis и ще се дава за за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия.

Средствата ще бъдат разпределени така:

 

  • при подмор на пчелното семейство между 61 – 100% – 118 лв. за пчелно семейство;

 

  • при подмор на пчелното семейство между 30 – 60% – 50 лв. за пчелно семейство.
Още
Без категорияНОВИНИ

26,3 млн. лева за животновъдите по de minimis

Животновъдите ще получат 26,3 млн. лева по „де минимис”, съобщиха от фонд „Земеделие”. Парите ще са предназначени за фермерите, отглеждаши  крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Подпомагането е разпределено както следва:

 

  • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;

 

  • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;

 

  • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;

 

  • до 20 лв. за бивол от 250-то до 500-то животно;

 

  • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;

 

  • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;

Животновъдите трябва да имат:

най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

  • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
  • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара

 

Още
Вижте условията за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за животновъдство
Животновъдство

Вижте условията за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за животновъдство

Допустими за de minimis земеделски стопани, отглеждащи
едри преживни животни (ЕПЖ) от млечни и месодайни породи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) :
•Да притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;

•Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

•Да притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

•Да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на ЖЕ или да не са заявили за подпомагане такива;

•Подкрепа на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) – от 5 бр. до 250 бр. със 60 лв./ЕПЖ (5 963 стопанства);

•Подкрепа на стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ) – от 10 бр. до 300 бр. с 15 лв./ДПЖ (8 688 стопанства) и над 300 бр. със 7 лв./ДПЖ (331 стопанства).

Не попадат в обхвата на подпомагане земеделски стопани:

•отглеждащи ЕПЖ от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) получили помощ de minimis през 2019 г.

Още
МЗХ

Изплатиха над 500 хил. лева на фермерите, отглеждащи крави под селекционен контрол

550 хил. лева са изплатени на фермерите отглеждащи месодайни крави под селекционен контрол, съобщиха от фонд „Земеделие”. Финансовата помощ на глава животно е до 80 лева и и беше разпределена между 139 земеделски производители. Както е известно в началото на април беше определен финансов ресурс до 800 хил. лева за помощ по „де минимис” на месодайното животновъдство.

Още
НОВИНИ

М.Степанчева: Съмняваме се за картелни споразумения заради повсеместен спад на цените на млякото

„Съмняваме се за картелни споразумения поради повсеместен спад на цените на млякото у нас”, каза на пресконференция в БТА в Хасково Мария Степанчева, председател на асоциацията набиволовъдите. Според нея  животновъдите у нас са в отчайващото положение заради неблагоприятните климатични условия , които  възпрепятстваха  косенето на люцерната. Причина за това е липсата на валежи през зимата и обилните дъждове в началото на пролетта.

„Не вярвам пазарът да е дал такова отражение, че цените на млякото да паднат толкова много”, каза още тя, и даде пример с цените на биволското мляко, които спрямо миналата година са паднали с 20 ст. До 1,20 лева за килограм. Спад има и в цената на кравето мляко, докато при овчето изкупната цена се движи между 1,30 и 1,40 за килограм.

Тя припомни, че от аграрното ведомство още през миналата година са получили увещания биволовъдите и говедовъдите да поучат подкрепа по „де минимис”, от която са се отказали тогава заради проблемите в овцевъдството. „Ние сме крайно притеснени, че бюджетът по „де минимис” през 2019 г. е прекалено  малък, и изчисленията ни са, че на животно биха се паднали по 20-тина лева. В същото време нарастват цените на всичко  което рефлектира върху животновъдството- цените   на зърното и фуража, ел. енергията и водата, което повишава и себестойността  на продукцията ни”, добави Степанчева.

Очакванията за спиране на националните доплащания след 2021 година и при липса на достатъчно субсиди по другите пера, ще допринесат  до още по-голямо утежняване на сектора.

Още
МЗХ

Изплатиха над 3,3 млн. лева на пчеларите по d minimis

4 088 пчелари получиха над  3,3 млн. лева по  de minimis, съобщиха от фонд „Земеделие” днес. Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 броя  пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството. Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Още
НОВИНИ

Пчеларите мога да получат помощ по de minimis ако се докаже, че има спад в производството на мед

Ако се докаже че има спад в производството на мед през тази година, аграрният министър Румен Порожанов не изключи възможността да бъде отпусната помощ по de miimis на пчеларите. Както е известно заради климатичните условия през тази година пчеларите алармираха за повишена смъртност  сред пчелите. По думите на Порожанов обаче  има разминавания в представените данни за смъртност при пчелите  от Българската агенция по безопасност на храните  и  тези на пчеларите.

“Имаше среща при зам.-министър Янко Иванов и по данни от Агенцията по храните смъртността съвсем не е 30%, както обявяват пчеларите, а тя клони към нулата. Или по някакви причини пчеларите не обявяват всички смъртни случаи”, каза Порожанов.

Той уточни, че е възложил да се направи анализ на  добитото количество мед през 2018 г., тъй като през 2017 г. е отчетен спад в производството му.  „Ако този анализ установи, че по-малкото количество  мед влошава до критично ниво финансовото състояние на пчеларите,  ще им бъде предоставена единствената законово възможна  помощ по схемата „де минимис“, обясни Порожанов.

 

Още
МЗХ

Животновъдите получиха 15,2 млн. лева по de minimis

От фонд „Земеделие” започнаха изплащането на помощите по de minimis като 8 192 фермери получиха общо 15,2 млн. лева. Ставката за едно животно е 15 лева. Целта на подпомагането е да компенсира животновъдите за цените на млякото

Още
Без категория

Розопроизводителите получиха почти 2 млн. лева по de minimis

852 розопроизводители от страната получиха общо 1,92 млн. лева компенсации по de minimis, съобщиха от фонд „Земеделие. Както е известно подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите по отглеждане на културата, като ставката е определена на 515 лева на хектар.

Още
МЗХ

Малко над 2 млн. лева са преведени на животновъдите от Бургаско и Ямболско

От Аграрното ведомство съобщиха, че до момента на животновъдите от Ямболско и Бургаско, засегнати от чумата по дребните преживни животни са преведени малко над 2 млн. лева по de minimis. Средствата са си получили вече 364 земеделски производители. Обезщетения ще получат не само стопаните на евтанизираните животни, но и всички останали, които подлежат на възбрана за реализиране на млечни и месни продукти извън ограничената зона.

Още
МЗХ

Повишиха de minimis за овце и кози за животновъдите от Ямболско и Бургаско на 47 лева

Уравителня съвет на фонд „Земеделие“ реши да увеличи помощта по deminimis за животновъдите от седемте общини на Бургаско и Ямболско засегнати от болеста чума по дребните преживна животни. Изплащането на пощта ще зарочне от утре и ще се извършва в рамките на пет рабонни дни след подаване на заявленията.

Още
МЗХ

Одобриха 4,5 млн. лева за борба с Африканската чумата по свинете

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на неотложни мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България.С оглед на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа, Министерството на земеделието, храните и горите изготви план с неотложни мерки за предотвратяване на появата на заболяването на територията на страната.

Основните мерки, които следва да се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, държавните  горски предприятия и ловните сдружения включват засилен граничен контрол при движението на живи животни, контрол върху личния багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната. Засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на страната и организиране и провеждане на лабораторен контрол също са в списъка от спешни мерки.

Още
НОВИНИ

Дестилериите поеха ангажимент да изкупят максимални количества розов цвят

Дестилериите поеха ангажимент да изкупят максимални количества розов цвят. Това е станало ясно след среща на аграрния министър Румен Порожанов с розопроизводители, преработватели и кметове на населените места, в които розопроизводството е основен поминък. В момента повечето дестилерии работят на максимални обороти като изпълняват договорите си с регистрирани производители. При възможност и свободен обем те поеха ангажимент да изкупят и още количества. Както е известно в края на миналата седмица розопроизводители се вдигнаха на масови протести заради отказа на дестилериите да изкупуват суровината им. Междувременно от КЗК казаха пред Nivabg.com, че към момента жалбата на розопроизводители срещу възможен картел на изкопвачите се намира в етап на предварителна проверка. Очаква се розопроизводителите да бъдат подпомогнати и със средства по de minimis, както предложиха през миналата седмица депутати от земеделската комисия

Още
НОВИНИ

ЕК иска да увеличи помощта по de minimis до 25 хил. евро

Европейската комисия е направила предложение за увеличаване на помощта по de minimis от 15 на 25 хил. евро годишно, информира topagrar.com. От Брюксел поясняват, че размерът на помощта ще важи за следващите три години. Промяната в размера на помощта трябва да бъде гласувана от страните членки на Общността през лятото. Парите по de minimis се отпускат на земеделските производители от всяка една страна членка, без предварително да се иска одобрение от Брюксел, като се касае за краткосрочна подкрепа с цел преодоляване на настъпили кризи и проблеми с ликвидността на стопанствата.

 

 

Още