неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

ДФ „Земеделие” одобри 49 проекта за 49 млн. лева от програмата за селските райони
НОВИНИ

До 100 лева на декр за розопроизводителите отпусна ДФЗ

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ ( гласува финансов ресурс в размер на 2 млн. лв. в подкрепа на розопроизводителите.  Помощта се отпуска като анти ковид кризисна мярка с цел укрепване ликвидността на розопроизводителите,   като те  ще бъдат компенсирани за направените от тях разходи при производство на цвят от маслодайна роза, използван за преработка. Държавната помощ ще стабилизира икономически стопаните след щетите, причинени от срива в търсенето на розов цвят, вследствие на ограничителните мерки, предприети във връзка с пандемията.

Ще бъдат подпомогнати регистрирани земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, които нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година. Допустими за финансиране са и производители, които имат подписан договор с розоварните, но не са предали продукцията си в тях (нямат декларация за количествата произведен и реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година). Кандидатите трябва да имат още и актуална регистрация в Регистъра по Закона за маслодайната роза. Помощта, която допустимите стопани ще получат е в размер до 100 лева на декар.

Още