понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

На 20 октомври 2012 година се проведе седмата поред изложба на бели и вакли маришки овце
Без категорияНОВИНИ

Овцевъдите отново поискаха законови промени в спешен порядък заради недостига на пасища

В свое изказване днес пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, Симеон Караколев отново призова депутатите да приемат в спешен порядък промени, които да улеснят достъпа на животновъдите до пасищата, като обоснова искането си с факта, че съгласно новия стратегически план всички интервенции ще са обвързани с изискването да се ползват или притежават площи. „Една от причините за наличието на виртуални животни е контролът по раздаване на общинските пасища“, заяви Караколев, който припомни, че комисията неколкократно е била информирана за проблемите на животновъдите с пасищата.

„Спешността на исканите от нас промени са свързани с това, че съгласно стратегическия план, който ще започнем да прилагаме от следващата година всички плащания ще са обвързани с площните мерки и ако нямат достатъчно земя, животновъдите няма да имат достатъчно средства за поддръжка на стопанствата си“, аргументира се Караколев.

От браншовата организация са направили няколко предложения за законови промени, свързани с по-голяма публичност при упоменаване на животновъдните обекти и броя на отглежданите животни,и при раздаване на пасища от общинския поземлен фонд, те да са обосновани с местоположението на съответния животновъден обект. Според него сега е честа практика за наемане на пасища на разстояние между 80 и 100 километра от животновъдните обекти които според промените в закона 2016 година животновъдите наели тези пасища , биха могли да продължат да ги ползват, което създава дефицит от пасища за животновъди с по-близко разположени ферми. Освен това по думите му за пасища трябва да са допустими само животновъди със заявени за подпомагане животни, при което ще се извършват надлежните проверки за наличие на виртуални животни. Караколев посочи за пример случай за фермер с 8 хил. виртуални животни, регистрирал за ползване пасища в четири административни области, вследствие на което е ползвал 150 хил. декара пасища.

Още