събота, декември 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Чрез въвеждане на цифрови етикети,на торовете ЕС иска да гарантира подобряване на информираността

Промяната би подобрила ефективността на употребата на препаратите за торене

Чрез въвеждане на цифрови етикети за торовете, ЕС цели да подобри информираността относно съдържанието на торовете, съобщава Ag-Press.eu. В края на изминалата седмица Съвета на ЕС прие своята позиция за промяна на регламента, касаещ етикетирането на торовете , и въвеждането на електронни етикети. Подобна промяна ще доведе до повишаване ефективността на употреба на торовете и ще опрости задълженията на доставчиците за етикетиране на препаратите за торене като намали и разходите на индустрията.

Въпреки че позицията на Съвета споделя основните цели на изменения регламент, тя въвежда няколко подобрения в опит да се намери правилният баланс между преминаването към цифровизация на етикетите за икономическите оператори и предотвратяването на потенциални информационни проблеми за крайните потребители, като се вземат предвид дигитални умения и ограничения на свързаността, с които някои фермери могат да се сблъскат.

Етикетирането на торове понастоящем се регулира от Регламент (ЕС) 2019/1009. Преразглеждането на това законодателство предлага да се позволи на доставчиците на продукти за наторяване да съобщават информация за етикетирането във физически формат, цифров формат или комбинация от двата. Текстът на Комисията предлага да бъде разрешен само цифров формат, когато продуктите за торене в ЕС се продават без опаковка или когато продуктите се продават на икономически оператори, които не са крайни потребители на продуктите.

Земеделските производители и другите потребители на продукти за торене, продавани в опаковки, ще продължат да се възползват както от цифрови, така и от физически етикети за най-важната информация (т.е. защита на здравето и околната среда, агрономическа ефективност или съдържание.

В предложението на Съвета с цел осигуряване на по-голяма проследимост и изравняване на условията с местните дистрибутори, информацията за вносителите е включена като задължителен елемент на бъдещите цифрови етикети. Позицията на Съвета гарантира, че етикетите ще продължат да включват съответната информация за оценка на агрономическата ефективност на тора и за избор на правилния продукт по време на покупката. Поради това някои елементи, които в първоначалното предложение на Комисията бяха преместени в цифровия етикет, бяха преместени обратно във физическия формат. Това включва, наред с друга информация, разтворимото съдържание на хранителните вещества в торовете.

Още
От утре
НОВИНИ

Нарастват опасенията на винения бранш, че скоро може да се наложи да етикетира продукцията си подобно на цигарите

Нарастващите опасения сред винопроизводителите на глобално ниво, че скоро могат да бъдат задължени да етикетират продукцията си с етикети подобни на тези при цигарите, които да предупреждават потребителите за евентуалните рискове за здравето накараха представители на Международната организация по лозата и виното (OIV) да иницират среща със Световната здравна организация (СЗО), информира hedrinksbusiness.com. Това може да означава например, че бутилка вино може да носи подобни предупреждения като тези при цигарите, че пиенето на вино може да води до причиняването на рак. Идеята на бранша е да се насърчи умерената консумация на вино като част от здравословния начин на живот, като в тази връзка след срещата с представители на СЗО в Женева от OIV излязоха със нарочно изявление, в което се казва, че тя винаги е насърчавала отговорната употреба на алкохол и за целта е публикувала резултатите от най-различни проучвания за ефектите от консумацията на вино върху здравето.

Очаква се СЗО да приеме глобална стратегия за намаляване на вредната употреба на алкохол през май тази година. В проектоплана на организацията сред предложените действия са освен такива свързани с прилагането на минимални политики на ценообразуване и данъчно облагане, но и разработването и прилагането на предупредителни етикети за напитките.

OIV също така изрази загрижеността си, че виното – заедно с други алкохолни напитки – не само се счита за потенциален канцерогенен продукт като тютюна в очите на СЗО, но и на други institucii , по-специално на ЕС. Доказателство за това е и одобреният през декември миналата година от ЕК доклад на специалната комисия за борба с рака, в който се казва, че няма безопасно ниво на консумация на алкохол, което означава че дори дневна консумация от една капка вино се смята за канцерогенна. Окончателното гласуване на препоръките в този доклад се очаква да се състои на 14 февруари.

Според Игнасио Санчес Рекарт, който е генерален секретар на Comité Européen des Enterprises Vins (CEEV СЗО и ЕС използват погрешно проучване от 2018 година като основа на твърденията си, че дори умерената консумация на алкохол води до вреди за здравето. Браншъ се опасява, че не само намеренията за въвеждане на здравни предупреждения, но и ограниченията в търговията на дребно и рекламата могат да доведат до прекратявне подпомагането на винопроизводителите. Както е известно ЕС предоставя средства за производство и промоция на вина в страните от Общността.

Още