вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Малките ферми ще могат да продават мляко и след 1 януари
НОВИНИ

Горещините доведоха до спад в предлагането на сурово мляко

В резултат на аномалните горещини през тази календарна година редица европейски страни както и САЩ намалиха производството на сурово мляко, съобщава UkrAgroConsult. Причината за това е намален млеконадой в резултат на екстремно високите температури, като в някои региони се забелязва и недостиг на суровина за преработвателната индустрията. Ако се запази ситуацията, не е изключено увеличение на цените на млечните продукти в повечето водещи страни производители.

За разлика от южните части на Европа където горещините са довели до спад в производството и намаляване на запасите от суровина за нуждите на индустрията, прохладното време през лятото в северните региони е довело до увеличаване на периода на паша на животните и респективно на млеконадоя в средногодишно измерение. Някои страни като Чехия, Полша и Румъния са повишили своето производство ,а въпреки горещините общото производство на мляко в ЕС ще е малко под нивото от миналата година.

Само за първите пет месеца на годината производството на мляко в ЕС е достигнало до 62 млн. тона, което е с 0,7% над нивото за аналогичния период на предходната година. В някои от водещите страни производители като Германия, Италия, Нидерландия, Ирландия и Полша, чието общо производство е достигнало до 7,1 млн. тона мляко негативно на по-слабото производство се отразяват не само климатичните условия но и конюктурата на пазара.

Още
Продължават срещите на шефа на Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ с лозари и винопроизводители в страната
НОВИНИ

За четвърта поредна година глобалното производство на вино остава под средните нива

рез 2022 г. световното производство на вино, с изключение на сокове и мъст, се оценява на 258 mhl (млн. хектолитра) , отбелязвайки спад от почти 3 mhl (-1%) в сравнение с 2021 г., пише специализираният портал winetitles.com.au.

Това се дължи на по-високия от очаквания обем на реколтата в Европа въпреки сушата и горещите вълни през пролетта и лятото и средното ниво на производство, регистрирано в южното полукълбо. Въпреки това се отбелязва, че за четвърта поредна година глобалното производство на вино е останало под средните нива за последните две десетилетия.

Световното потребление на вино през 2022 г. се оценява на 232 mhl, което отбелязва спад от 1% в сравнение с 2021 г. Негативната тенденция, започнала през 2018 г., се дължи главно на спада в китайското потребление, което е намаляло средно с 2 mhl годишно, и на санитарната криза с COVID-19.

През 2022 г. енергийната криза и прекъсванията в глобалните вериги за доставки доведоха до по-високи разходи за производство и дистрибуция, което доведе до по-високи цени на виното и високи нива на инфлация, които удариха покупателната способност на потребителите.

През 2022 г. международната търговия с вино се представи силно, като световният износ на вино достигна 106 mlhl. Въпреки че това представлява лек спад от 6% в обем в сравнение с предходната година, той постави рекорд в парично изражение, увеличавайки се с 9% на годишна база до 38 милиарда евро.

Този забележителен ръст на стойността се дължи и на силното пазарно търсене на пенливо вино. Сред различните категории вино, то беше единственото, което отбеляза увеличение както в обема, така и в стойността, с ръст съответно от 5% и 18%.

 

Още
170 000 тона е реколтата от грозде
НОВИНИ

Светът на виното отчита глобално производство под средното за четвърта година

Заради засушаването обхванало редица винопроизводителни региони, глобалното винопроизводство на вино през 2022 година за четвърта поредна година е под средното, информира winetitles.com позовавайки се на данни на Международната организация по лозата и виното.

Тази година реколтата се характеризира с екстремни горещини и рекордна суша, които ускориха узряването на лозята по целия свят. Доклад, публикуван наскоро от Глобалната обсерватория за засушаване, показва, че почти две трети от европейската територия е в състояние на суша или на тревога поради горещи вълни и изключително ниски валежи. Горещините засегнаха огромни територии между Източна Африка и Калифорния. За ЕС се очаква среден обем на производството на вино с положителна тенденция за някои от най-големите производители като Италия, Франция и Германия, което ще балансира по-слабото производство на Испания и Гърция.

Прогнозите за реколтата в САЩ показват, че обемът на производството ще бъде малко по-нисък от този през 2021 г. След рекордно високите стойности от миналата година, лозята в Южното полукълбо са произвели средни обеми, с единственото изключение на Нова Зеландия, която, благодарение на благоприятните климатични условия, регистрира най-голямото производство досега.

Още
НОВИНИ

Светът може да произведе 1,93 млрд. тона зърно през новата година

През май експертите на Международния съвет по зърното повишиха оценката си за глобалното производство на царевица до ново рекордно ниво. Рекордни се очаква да достигнат също и глобалната търговия и потребление на царевица.

Данни за основните показатели при царевицата в млн. тона

В света

Май 2020 г.

Изменение в % спрямо Април 2020 г/

Изменение в % спрямо 2019/20 г.

Начални запаси

297,00

0,00

5,0

Производство

1169,00

0,95

4,6

Предлагане

1466,00

0,76

1,7

Търговия

175,00

1.16

4,72

Потребление

1177,00

0,34

2,9

Крайми запаси

188,00

2,49

3,0

Рекордно се очаква според експертите да е и производството на пшеница, като за новата стопанска година те прогнозират реколта от 766, млн. тона, като намаляването на потреблението може да доведе до изторически рекордни крайни запаси в края на новия сезон.

Данни за основните показатели при пшеницата за 2020/21 г.

В света

Май 2020 г.

Изменение в % спрямо

Април 2020 г.

Изменение в % спрямо 2019/20 г.

Начални запаси

274,00

1,79

6,4

Производство

766,00

0,26

0,5

Предлагане

1040,00

-0,39

1,8

Търговия

178,00

0,56

0,00

Потребление

750,00

-0,66

0,3

Крайми запаси

290,00

0,35

5,9

 

Още